Klimatförändring ger konflikter om vatten
Produktiviteten i jordbruket i Norra Afrika och Mellanöstern befaras minska kraftigt på grund av klimatförändringarna. På bilden skördas ris på ett fält i Egypten. (Foto: AFP)


FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, befarar att jordbruket i Mellanöstern och Nordafrika kommer att ta skada av klimatförändringarna och att åtgärder måste vidtas, framgick på en konferens i Kairo där jordbrukets situation i regionen belystes.

Mellanöstern och Nordafrika är utsatta för vattenbrist. Om temperaturen ökar med tre grader kommer, utöver de redan drabbade, 155 till 600 miljoner människor att drabbas av vattenbrist, befarar FAO. Konkurrensen om vattnet inom regionen och över nationsgränserna kan då komma att öka, vilket ökar risken för konflikter.

Andra områden är känsliga för översvämningar om havsnivån stiger, såsom Nildeltat och Gulfkusten på Arabiska halvön. Marken blir då förstörd vilket hotar tillgången på mat. Hunger och undernäring drabbar då sannolikt dem som redan är fattiga, undernärda eller beroende av den lokala matproduktionen.

Växtsäsongen kommer att förändras och Wulf Killmann, ordförande för FAO:s arbetsgrupp om klimatförändringar säger:

– Antalet torra dagar förväntas öka överallt i regionen. Antalet frostdagar kommer att minska, medan värmeböljor i regionens mer kontinentala områden kan bli mer frekvent förekommande. Som ett resultat av detta kommer växtsäsongernas längd att minska.

Förändringen i nederbördsmönstret kommer att drabba grödorna, framförallt ris. Det kan bli ohållbart att odla spannmål i vissa områden. I rapporten skrivs:

– Då temperaturen ökar med tre eller fyra grader, kommer västra Asien och Mellanöstern att drabbas värst, avkastningen av de dominerande regionala grödorna kan falla med 23 till 35 procent vid dålig gödsling eller 15 till 20 procent vid omfattande gödsling. I västra Asien kommer klimatförändringarna troligtvis att orsaka stor vattenbrist vilket kommer att vara bestående under hela seklet.

Botemedlet som lindrar effekterna av klimatförändringen bör vara en effektivare vatten- och energianvändning, ett hållbart jordbruk, bättre skogshantering och skogsplantering. FAO uppmanar därför länder i Mellanöstern att framhäva jordbruket som en huvudfaktor för att minska utsläppet av växthusgaser. De bör tillämpa miljövänligt jordbruk, samla upp regnvattnet, hållbar hantering av skog och betesmarker, förbättra användandet av gödningsmedel och satsa försiktigt på bioenergi där klimatet är lämpligt, enligt en rapport som diskuteras vid FAO:s regionala konferens för Mellanöstern i Kairo, den 1-5 mars 2008.