Klimatexpert: Nu krävs insatser på alla nivåer
Klimatexperten Pär Holmgren menar att vi måste sträva efter att förhindra varje koldioxidmolekyl vi kan, från att släppas ut. Holmgren är meteorolog och arbetar som naturskadespecialist för ett försäkringsbolag. (Foto: Malin Gezelius - beskuren)


Klimatmötet i Paris resulterade i ett bindande avtal för världens länder om att minska utsläppen av växthusgaser. Men nu är det handling som gäller. Klimatexperten Pär Holmgren ser positivt på avtalet men manar till insatser på alla nivåer.

Om tågförbindelserna till Paris hade varit bättre skulle meteorologen och miljöföreläsaren Pär Holmgren ha åkt till COP21. Nu följde han istället mötet från hemmaplan. Han instämmer med klimat- och miljöminister Åsa Romson som kallade klimatavtalet ”en milstolpe för världen och samarbetet för hållbar utveckling”, när det var klart i lördags.

– Fantastiskt att det går att få till ett avtal, där i princip alla länder erkänner att det är ett problem som alla länder måste ta ett gemensamt ansvar för. Däremot är det ett stort problem att det saknas tydliga krav på snabba utsläppsminskningar, säger Pär Holmgren till Epoch Times.

Han tror däremot att våra utsläpp redan före år 2020, då avtalet ska träda i kraft, har nått en nivå där vi inte längre kan undvika 1,5 graders global uppvärmning. Han hänvisar till den senaste rapporten från FN:s klimatpanel som redovisar hur mycket som finns kvar av utsläppsbudgeten för att klara tvågradersmålet. Risken är att ratificeringen av avtalet tar tid. Det ska godkännas av alla ländernas högsta ledare, och en del är mindre villiga att skriva under. Det är beräknat att processen kan ta fem år.

– Under de åren är risken att alldeles för mycket släpps ut, säger Holmgren.

Tydlig signal

Avtalet kan ge en tydlig signal om att ”arbetet med att begränsa utsläppen och att bygga motståndskraft mot klimatförändringar bara har börjat”, enligt regeringens pressmeddelande.

– Det räcker inte med politiska avtal, säger Holmgren.

– Man får hoppas att det skickar en tydlig signal till marknaden och alla som bor på planeten, så att vi gemensamt tar ett mycket större ansvar än vad vi hittills har gjort, säger han.

Frankrike leder klimatförhandlingarna framåt

Om avtalet tydligt signalerar att vi inte ska använda fossil energi i framtiden, kommer investeringarna i den fossila industrin att minska och det blir svårt att driva sådan verksamhet. Finansmarknaden styr mycket. Om det kommer stora påtryckningar från konsumenterna, politiken, juridiken och ett tydligt tryck från finansmarknaden, och om omställningen går tillräckligt fort, så går det fortfarande att klara av tvågradersmålet, menar Holmgren.

Han ser också avtalet som ett stöd för länder och aktörer som vill arbeta mer mot fossilfritt. De kan hänvisa till avtalet för att ställa krav i samhället, även om det skulle vara krav som delar av samhället upplever som obekväma.

Holmgren tror att Sverige har bra möjligheter att klara det här. Han anser att vi har kommit långt med energiproduktionen men behöver bli bättre på fordonssidan och äta mindre kött.

 Klimat- och miljöminister Åsa Romson presenterade Fossilfritt Sverige vid klimatmötet i Paris, 5 december 2015. (Foto: Hanna Björfors /Regeringskansliet) (Foto: Hanna Björnfors/Regeringskansliet)

Klimat- och miljöminister Åsa Romson presenterade Fossilfritt Sverige vid klimatmötet i Paris, 5 december 2015. (Foto: Hanna Björfors /Regeringskansliet)

Hållbar förebild

I höstas startade regeringen initiativet Fossilfritt Sverige, med målet att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria länder. Under klimatmötet i Paris presenterade Åsa Romson satsningen och utmanade andra länder att bli fossilfria.

– Den typen av initiativ tror jag är jätteviktiga, säger Holmgren.

– Det är jätteviktigt vad Sverige gör. Om vi kan visa att vi kan klara oss helt utan fossil energi, och ändå behålla vår välfärd, och till och med bygga ett bättre samhälle, då kommer det att skicka en tydlig signal till andra länder, framförallt till utvecklingsländer. Det är viktigt för dem att ha hållbara förebilder, säger han.

Regeringen vill göra Sverige fossilfritt

Hopp för framtiden

Ett avtal finns, liksom viljan hos många länder, företag och kommuner. Nu är det dags att växla upp det praktiska arbetet.

Åsa Romson var hoppfull efter att ha upplevt det stora engagemanget från bland annat företag och människor i miljörörelsen, vid mötet.

Även Pär Holmgren har en positiv inställning:
– Det kommer aldrig att vara för sent att göra så mycket som möjligt, säger han.

Kinas miljökatastrof

VIDEO: Dödad för organ – Kinas hemliga transplantationsindustri