Klimatexpert ifrågasätter Al Gores klimatkampanj
Filmaffischen från "An Inconvenient Truth".(VOA)


Under veckan har konserter ägt rum runtom i världen för att fokusera på problemet med global uppvärmning, vilket enligt den tidigare amerikanske vicepresidenten Al Gore är det största enskilda hotet som vi står inför.

Al Gores film An Inconvenient Truth presenterar farorna med uppvärmningen grafiskt, med foton, kartor och kurvor. Enligt hans synsätt så finns det ingen tid att förlora för att tackla den globala uppvärmningen.

Gore: ”Vad som står på spel är vår förmåga att kunna leva på jorden.”

Grafikbilden på filmaffischen visar en stor orkan som kommer ur en skorsten. Men den bilden och mycket annat som Al Gore presenterar i filmen avfärdas av en av de mest ansedda personerna inom klimatforskningen i USA.

William Gray, 77, den som främst ligger bakom de årliga orkanprognoserna som Colorado State University’s School of Atmospheric Science tar fram, har inte mycket gott att säga om Gore och hans film. Gray säger:


William Gray. (VOA)

William Gray. (VOA)

– Han gör uttalanden som jag aldrig skulle kunna göra. Han antar saker som helt enkelt inte är sanna. Jag anser att det finns många faktafel i hans film.

Gray avfärdar Gores påstående att det kommer att bli vanligare med fler och intensivare orkaner som en följd av uppvärmningen. Andra forskare, även vissa som annars allmänt sett har visat stöd för Gore, har också ifrågasatt en del av filmens påståenden.

William Gray tvistar inte om att världen blir varmare, men han ser det inte som någon kris och anser inte att koldioxidemission, metangas eller andra gaser har så mycket med det hela att göra.

– Javisst, vi har haft en viss global uppvärmning. Jag anser att det i huvudsak är något naturligt och beror på världshavens cirkulation och strömmar.

Gray säger att den nuvarande trenden med uppvärmning är en del av en naturlig cykel och att världen snart kan gå in i en nedkylningsfas.

Den gemensamma klimatpanelen (IPPC) rapporterade nyligen att klimatförändringarna går snabbare än vad som tidigare förutspåtts, vilket sätter mer fart på tankarna om skyndsamma åtgärder. Gray och andra kritiker säger dock att dessa förutsägelser utgår från ovederhäftiga datamodeller. Han säger att IPCC har en politisk agenda och att skeptiker hålls utanför diskussionen.

– IPCC och alla dess rapporter… jag har arbetat inom området 55 år och de har aldrig någon gång vänt sig till mig. Jag har helt enkelt isolerats, och jag vet andra kolleger, vilka jag respekterar för deras kunskaper, som de heller aldrig har konsulterat.

IPCC:s forskare avvisar en sådan karaktärisering av deras konsensus och försvarar datamodellerna som ett sätt att förstå hur växthusgaser påverkar klimatet.

Gray tror att minskning av fossila bränslen som förespråkas genom en allmän uppfattning av dessa forskare kommer att skada USA och andra industrialiserade länder, och i slutänden innebära väldigt lite för att stoppa den globala uppvärmningen.

– Vi har så många andra viktiga problem i världen som är mycket mer kritiska. Till exempel fattigdom, AIDS, terrorism – dessa problem har vi i världen, säger Gray. För mig är denna globala uppvärmning en slags ”rökt sill.” De har sagt att det är det största problemet som mänskligheten nu står inför. Det är en grov överdrift.

William Gray planerar att skriva en bok som vederlägger Gores och andra aktivisters argument för global uppvärmning. Han säger att han och andra skeptiker tystats ned och avfärdats som ”förnekare av global uppvärmning.” Kritiker påstår även att skeptiker finansieras av stora oljebolag, men Gray säger att han aldrig har tagit emot några pengar från energiindustrin.

Även om han inte har övertygat en del av forskarna som tror att det är människan som ligger bakom uppvärmningen, så kan han ändå ha en möjlighet att föra sin talan. Vissa förespråkare inom forskarkretsarna för uppvärmningsteorin säger nu att man måste tillåta en debatt. Som Gray och andra skeptiker har argumenterat så går forskningen framåt genom konstant ifrågasättande och test av hypoteser – och inte genom att hålla fast vid en allmän uppfattning.