Klimatdebatten på fel kurs enligt skeptiker
Författare till ett öppet brev till FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon, säger att det finns starka tvivel om hypotesen att global uppvärmning orsakas av människan, och att FN:s nuvarande inställning att reducera koldioxidutsläppen snarare kommer att öka det mänskliga lidandet än minska det. (Photos.com)


Efter två veckor med intensiva diskussioner, bittert kivande och maratontal som fört med sig burop, tårar, hurrarop och tillrättavisningar, enades slutligen delegaterna från de 187 nationerna som deltog på FN:s klimatkonferens på Bali om en tvåårsplan för att ersätta Kyoto-avtalet.

Intergovernmental Panel on Climate Changes (IPCC) rapport från februari, som drar slutsatsen att den globala uppvärmningen ”högst sannolikt” orsakats människans ökade utsläpp av växthusgaser, mötte motstånd på konferensen.

Under konferensens sista dag cirkulerade ett öppet brev till FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon, med ett budskap som stod i stark kontrast till vad Balikonferensen handlade om.

Brevet menar att konferensen ”leder världen i fullständigt fel riktning,” och att ”nya betydelsefulla granskningar har tillfört än mer tvivel gällande hypotesen att global uppvärmning orsakas av människan.”

Brevet hade undertecknats av över 100 personer från hela världen – hälften av dem professorer och filosofiedoktorer på området klimatförändringar, geologi, fysik och ekonomi. De hävdar att försöken att minska utsläppen kommer att sakta ned utvecklingen och anklagade FN:s nuvarande inställning att reducera koldioxidutsläppen för att snarare leda till större mänskligt lidande än minskat.

”I synnerhet är det inte fastlagt att det skulle vara möjligt att signifikant förändra det globala klimatet genom att minska mänskligt producerat växthusgasutsläpp,” stod det i brevet.

Ett antal forskare som inte intagit positionen att reducering av koldioxidutsläpp kommer att stoppa klimatförändringarna – så kallade skeptiker – menar att ”globala uppvärmningsalarmister” har kidnappat debatten om klimatförändringar när de hävdar att forskningen är ”klarlagd”.

De som stödjer påståendet att klimatförändringarna orsakats av människan har å sin sida utmålat skeptikerna som ”förnekare” och lobbyister för oljeindustrin.

Skeptiker ser inte på fenomen som smältande glaciärer och förhöjda havsnivåer som bevis för onormala klimatförändringar. De menar att den nuvarande värmeperioden inte är unik och att global uppvärmning inte styrs av människans koldioxidutsläpp.

Ian Clark, en kanadensisk paleoklimatolog, berättar att han förut trodde på att den globala uppvärmningen orsakats av människan.

Han säger att det har framkommit ”anmärkningsvärda bevis” för att solen har en betydande påverkan på klimatet, efter att forskare tittat närmare på solens mönster och aktivitet de senaste åren. Den nuvarande uppvärmningen är inte ovanlig, säger han, och det finns inga bevis för att människans aktiviteter är orsaken.

– Jag gillar inte när vetenskapen förvanskas, säger Clark. Det känns som om miljörörelsen lurat oss och som en följd då även regeringar som vänder kappan efter hur det blåser och det verkar vara en miljövind i dessa dagar, speciellt i Europa.

Clark, som var en av undertecknarna på brevet som cirkulerade på Bali, säger att ”hela den här uppvärmningsalarmismen” har avlett uppmärksamheten från brådskande miljöproblem, såsom utfiskning i hav och vatten och förgiftning av luft och jord.

Michael Mann, chef för Earth System Science Centre, menar dock att de fakta som skeptikerna åberopar ”antingen är falska eller avsiktligt missledande” och att brevet inte skrevs under av mainstreamforskare.

– Många av dem (som skrev under) har inga vetenskapliga referenser över huvud taget och de få som har det är de vanliga misstänkta, som i många fall har bekostats av den fossila bränsleindustrin i sitt försvar mot lagstiftning om växthusutsläpp, säger Mann, en av huvudförfattarna till IPCC:s utvärderingsrapport.

Det verkar emellertid finnas ett antal vetenskapsmän som har bytt sida från att tro på att global uppvärmning skapats av människan till att bli skeptiker. Bland dem hittar man den franske geofysikern Claude Allegre.

Allegre, som var en av de första som alarmerade om uppvärmningsfaror för 20 år sedan, bytte ståndpunkt 2006. Han instämmer nu i att orsaken är naturlig.

I en intervju i mars uttryckte Allegre förtvivlan över ”växthusgasfanatiker vars proklameringar anger människans inverkan på klimatet utan att göra någonting åt det bortsett från att organisera konferenser och förbereda protokoll vilka blir döda bokstäver.”

Balibrevet varnade för att föra världen ”längs en bister CO2-restriktionsväg och låta bli att lära av Kyotoprotokollets misstag, den europeiska CO2-marknadens kaotiska natur, och andra initiativ till minska växthusgasutsläppens ineffektivitet.”

Skeptiker oroar sig för att kampen mot global uppvärmning och klimatförändringar avleder regeringar till förberedelser för ofrånkomliga naturliga klimatförändringar. De menar att ansträngningarna skulle läggas på att utrusta nationer för att gripa sig an klimatförändringar istället för att försöka stoppa dem.

– Jag tror att det pågår en oklar ekologisk förändring som kan bli eller inte bli ett problem i framtiden. Från det arbete jag gjort och de data jag analyserat, finns det ganska många bevis för att det är ett mycket mindre problem än vad man ofta framlägger, säger miljöekonomen Ross McKitrick.

Det slags förändringar som lobbas för på Bali och liknande konferenser, säger McKitrick, är ”extremt dyra” och utgör ett hot mot fortsatt ekonomisk utveckling i världen.

En ”avsevärd del av forskarvärlden köper inte standardbeskrivningen” av klimatförändringar lägger han till, men de talar inte om det eftersom ”det kan börja koka ifall de gör det”.

– Min egen erfarenhet, och vad även mina kollegor har erfarit, är att om man säger ”fel sak” spelar det ingen roll hur goda argument eller starka bevis du framlägger eller hur pålitlig din forskning är, i slutändan utsätts man för allmänhetens smädelse och fördömande eftersom det finns ganska starka intressen på den här punkten.

Skeptiker menar att de intressena inkluderar omfattande regeringsbyråkrati ägnad åt att bekämpa klimatförändringar, experter med sin karriär byggd på ämnet, skattestimulanser, forskarpengar för vetenskapsmän, systemet för handel med koldioxid, etanolindustrin och andra affärer.

Clark menar att det är upp till media att informera allmänheten om att det finns ”en annan sida av historien”.

Under tiden verkar energin bakom den människotillverkade globala uppvärmningen vara svår att stoppa.

– Det är utom kontroll. Ingen vågar tala emot det eftersom det inte är politiskt korrekt. Det kommer att ta decennier att vända på det här skeppet, säger Clark.

Översatt från version