Klassiska kinesiska mästerverk visar den rika kulturen bakom målningen
Målningen ’Night -Shining White’ målades av konstnären Han Gan, aktiv under Tangdynastin mellan år 742 - 756. Bläck på rispapper. (Foto: Med tillstånd av Metropolitan Museum)


Ett kinesiskt mästerverk målat på rispapper år 750 visas under Metropolitan Museums asiatiska avdelnings 100-årsjubileum i New York. Traditionell kinesisk konst berör betraktaren på ett alldeles speciellt sätt. Konstnärerna måste vara goda samhällsmedborgare och lärda innan de fick lära sig målningstekniken.

Det är sällsynt att en kinesisk målning på rispapper bevarats intakt i över tusen år. Men konstnären Han Gans målning av kejsaren Xuanzongs favorithäst, ”Night Shining White”, som målades under Tangdynastin, är nästan 1 300 år gammal. Den är daterad till cirka år 750 och ingår i en utställning av kinesiska mästerverk som visas på Metropolitan Museum i New York.

Utställningen, som består av 110 målade verk, daterade från Tangdynastin fram till idag, har fått mycket uppmärksamhet av samlare och kännare av kinesisk konst. Många av verken har inte visats offentligt på länge.

– Jag anser att ”Night-Shining White” är en av de viktigaste målningarna i kinesisk historia, och en av världens mest värdefulla målningar, säger Tony Dai som är konsthandlare och samlare av kinesisk konst i New York.

Enligt konstexperter är många målningar kopior av målningar från Tangdynastin som har målats under Songdynastin. Men Tony Dai säger att i det här fallet är experterna överens om att målningen är äkta och målad av Han Gan, som är känd för sina målningar av hästar.

De många röda stämplarna på målningen är en indikation på att tavlan har haft många ägare. En stämpel är från kejsare Qianlong, som regerade mellan 1735 och 1796, under Qingdynastin. Målningen sägs ha varit en viktig del i hans konstsamling. Tony Dai berättar att stämplar från konstsamlare under Ming- och Qingdynastin bestyrker äktheten.

Rekordsumma för Kejsaren Kangxis stämpel

Målningen ’Grooms and Horses’ målades av tre konstnärer från samma släkt: Zhao Lin, Zhao Mengfu och Zhao Yong under Yuandynastin. De är daterade 1296 och 1359. (Foto: Med tillstånd av Metropolitan Museum)

Målningen ’Grooms and Horses’ målades av tre konstnärer från samma släkt: Zhao Lin, Zhao Mengfu och Zhao Yong under Yuandynastin. De är daterade 1296 och 1359. (Foto: Med tillstånd av Metropolitan Museum)

Målningar från flera tidsepoker

Målningen ’Narcisssus’ målades av Zhao Mingjian under Södra Songdynastin. (Foto: Kati Vereshaka/Epoch Times)

Målningen ’Narcisssus’ målades av Zhao Mingjian under Södra Songdynastin. (Foto: Kati Vereshaka/Epoch Times)

En kinesisk målning som reproducerats mycket är ”Narcissus” och målades av Zhao Mengjian från den kejserliga familjen strax före Songdynastins fall. Målningen har kommit att förknippas med lojalitet till den fallna dynastin. Tony Dai berättade att narcisser står för hög moral och odödlighet för kinesiska lärda, eftersom namnet på blomman uttalas lika som ordet för odödlighet på mandarin.

Det sista galleriet ägnas åt Qingdynastin. Två stora verk från den tiden visar två olika kejsares – Kangxi och Qianlong – inspektionsturer över den södra delen av riket.

Målning från Kangxis färd mellan Jinan och Mount Tai. Den är daterad till år 1698 och målad av Wang Hui och assistenter.(Foto: Kati Vereshaka/Epoch Times)

Målning från Kangxis färd mellan Jinan och Mount Tai, målad 1698. (Foto: Kati Vereshaka/Epoch Times)

Målningen som visar Kangxis färd mellan Jinan och Mount Tai, är daterad till år 1698 och målades av Wang Hui och hans assistenter. Tavlan är viktig inte bara ur en konstnärlig synvinkel, utan också för att den gjordes på uppdrag av en av Kinas mest vördade kejsare.

Kejsare Kangxi

Kangxi är Qingdynastins andra kejsare, en av Kinas mest lärda och kultiverade kejsare. Historiska skrifter berättar att han kunde läsa vid fem års ålder, och när han besteg tronen som åttaåring blev han ännu mer hängiven studierna.

En dag i en kinesisk kejsares liv

Kangxis 60-åriga styre förde stabilitet till landet, och litteraturen och konsten blomstrade. Kejsaren var noga med historiska dokument, vilka senare lade grunden till den största kinesiska ordboken.

Arbeta mindre, ha fler nöjen och sov gott

Att se de tolv målningarna från ”Picture from the South Tour” efter varandra blir nästan som att se en film från ett välordnat och harmoniskt samhälle. Betraktaren genomsyras av en känsla av en lugn och gudomlig ordning som fångats färgrikt och detaljerat.

Målning från Kangxis färd mellan Jinan och Mount Tai. Den är daterad till år 1698 och målad av Wang Hui med assistenter (1632 - 1717). (Foto: Kati Vereshaka/Epoch Times)

Målning från Kangxis färd mellan Jinan och Mount Tai. Den är daterad till år 1698 och målad av Wang Hui med assistenter (1632 – 1717). (Foto: Kati Vereshaka/Epoch Times)

Goda samhällsmedborgare

Utställningen är ett bra sätt att lära känna den traditionella kinesiska kulturen, säger Tony Dai.

För att förstå kinesisk målning behöver man förstå den kinesiska kulturen. När kinesiska konstnärer utbildades fick de först lära sig vara en god samhällsmedborgare och få en god bildning innan de lärde sig målningstekniken.

När man tittar på en gammal kinesisk målning är det inte bara tekniken som berör, utan den traditionella historiska kulturen och moralen bakom målningen.

Målningen ’Grooms and Horses’ målades av tre konstnärer från samma släkt: Zhao Lin, Zhao Mengfu och Zhao Yong under Yuandynastin. De är daterade 1296 och 1359. (Foto: Med tillstånd av Metropolitan Museum)

Bild från kejsare Qianlongs ’Southern Song Inspection Tour’,Entering Suzhou along the Grand Canal China, av Yu Yang och assistenter under Qingdynastin, daterad 1770.

Rapportering av Kati Vereshaka

FAKTA: Kinas dynastier, från Tang och framåt
Tangdynastin (618-907)
Songdynastin (960-1279)
Norra Songdynastin (960-1127)
Södra Songdynastin (1127-1279)
Yuandynastin (1271–1368)
Mingdynastin (1368–1644) (Shundynastin 1644–1645)
Qingdynastin (1644-1911)