Klart för tillfälliga uppehållstillstånd och utökat rutbidrag
Justitieminister Morgan Johansson sade att Sverige ska ansöka om att komma med i EU:s omfördelningsprogram för flyktingar. På fredagen presenterade regeringen och alliansen sin överenskommels om flyktingspolitiken. (Foto: Ilmars Znotins/AFP/Getty Images)


Regeringen och Alliansen har kommit överens om migrations- och integrationspolitiken, för att lösa de några av de problem som uppstått på grund av flyktingkrisen.

Vid en presskonferens på fredagen berättade företrädare för de sex partierna att man bland annat föreslår en tidsbegränsad lagändring om tillfälliga uppehållstillstånd, med undantag för barn, barnfamiljer och kvotflyktingar.

– Inga barn och barnfamiljer ska behöva känna oroa inför framtiden,sade Magda Rasmusson, (MP), som gav med sig på den av framförallt KD drivna frågan, trots tidigare motstånd.

Kommunerna kommer att få ett tillskott av 10 miljarder kronor för att hantera flyktingsituationen, av detta går 200 miljoner till civilsamhället.

Lättare få jobb

Det planeras åtgärder som underlättar för nykomna att få jobb. Bland annat utökas rutbidraget med it-tjänster i hemmet och trädgårdsarbete. Det öppnas också för yrkesintroduktionsjobb hos småföretag utan kollektivavtal.

Man ska också begära att få komma med i EU:s omfördelning av migranter, för länder som tar emot en oproportionerligt stor andel flyktingar, ”och jag tycker vi är ett sådant land”, sade Morgan Johansson (S) på presskonferensen i riksdagshuset.

Antalet kvotflyktingar ska ökas till 5 000 från dagens 1 900.

SD och V står utanför

Totalt består överenskommelsen av 21 punkter.

Samtliga deltagande partier prisade det goda samarbetsklimatet i diskussionerna, som pågått i drygt en vecka.

ArbetsmarknadsministerYlva Johansson sade att det inte varit några hårda förhandlingar utan konstruktiva samtal med ett ömsesidigt givande och tagande.

Sverigedemokraterna var aldrig inbjudna till diskussionerna. Vänsterpartiet deltog inledningsvis men hoppade av innan de blev klara.

 

Jobb och utbildning dominerar regeringens budget