Klarinettkung uppträder under Holiday Wonders Show
Feidman spelade bakgrundsmusiken från filmen Schindlers's List vid en välgörenhetskonsert i Berlin i Tyskland 2004. (Kurt Vinion/Getty Images)


Musiken från filmen Schindler’s List vann en Oscar och belönades med en Grammy. Musiken som är komponerad för violin och klarinett har berört många människors hjärtan och själar. Artisten som spelade klarinett var Giora Feidman, som betraktas som klarinettens kung. Genom att kombinera musikaliska drag från olika regioner, har denne judiske musikmästare i världsklass skapat sin egen unika karaktär.

Han har varit berömd inom musikvärlden i över ett halvt sekel. I sitt framförande av både klassisk och modern musik har han utvecklat toner på klarinetten på ett häpnadsväckade sätt. Feidman är uppbokad ända till februari 2008, men efter flera ombokningar kunde han klämma in två dagar i sitt fullspäckade schema för att delta under de två sista dagarna av Holiday Wonders Show där New Tang Dynasty TV (NTDTV) står som värd, på Broadway, New York. Epoch Times intervjuade honom i hans hus i West Stockbridge i Massachusetts, USA.

Feidmans far var hans första lärare

Som född in i en judisk musikerfamilj i Argentina, tillskrev Feidman alla sina framgångar två av sin stora lärare: en lärde honom att spela klarinett; den andra vara hans far. Båda två dog för två år sedan vid en ålder av 92 år. Feidman drog stor nytta av deras undervisning. De lärde honom, att uppträda är att tjäna samhället. Hans far sade en gång: ”Det är ofrånkomligt att folk kommer att beundra dig. Men låt inte folk beundra dig. Gå inte till dina föreställningar för att visa upp dig. Musik är att dela med sig.”

Talang är en gåva från Gud

Feidman tror att huruvida man spelar bra eller inte, eller vem man är, inte är så viktigt. Var och en gör helt enkelt det man är bestämd att göra. Han sade: ”Jag var en stor klarinettist därför att Gud gav mig ett arbete. I dag är jag 70, jag tror att jag var 65 eller 66 när jag upptäckte den sanningen.” Han säger att om en musiker verkligen behåller ett fridfullt sinne för att spela äkta musik, lyfts hans egen karaktär på samma gång.

Artisten ger liv åt instrumentet

Feidman tror att instrument har liv: ”Klarinetten var inte född som en klarinett, den var förutbestämd att bli en klarinett. Träet minns att det har varit ett träd. Hon föddes för att vara ett träd, hon vill inte bli en klarinett.” Därför behöver musiker, precis som en människa använder sina ben för att gå, kunna kontrollera instrumentet, undertrycka eventuella dåliga egenskaper hos instrumentet för att låta det sända ut förfinade ljud.

Harmonin är den viktigaste faktorn för en orkester, inte instrumenten. ”Jag spelade under många år i en filharmonisk orkester (Berlins filharmoniska orkester). Det finns en storslagen cellist från Ryssland, Rostropovitj. Vi spelade mitt i konserten, och den här herrn spelade en av de bästa sakerna i världen. Och låt mig säga dig, Rostropovitj bröt av en sträng. Och du avbryter bara inte en konsert. Rostropovitj är en sann musiker, en av de bästa, men om du avbryter, då är det ett problem. Rostropovitj gav sitt instrument till förstecellisten och tog förstecellistens instrument och fortsatte att spela utan någon skillnad i ljudet.”

Klezmerkung

Feidman växte upp med Klezmer, en judisk musikstil. Klezmer går i arv från generation till generation. Dess melodi och texter kan ändras fritt under tidens gång och med omgivningen. Feidman för Klezmerns fria stil till perfektion i sina uppträdanden.

Feidman uttrycker mänsklighet i sin musik och har vunnit människors stöd och uppskattning. Han mottog en gång ”International Bridge Award” som belöning för sina ansträngningar att förena olika kulturer genom musik. I augusti 2005 samlades nästan en miljon unga katoliker vid World Assembly of Youth (WAY) i Köln i Tyskland. På påven Benedictus XVI:s inbjudan spelade Feidman under firandet.

Feidman uppträder väldigt ofta Tyskland, ”Eftersom jag är jude. Om jag är här, känner inte tyskarna inte så mycket skuld längre”. Tyskarna berördes av hans uppriktighet. Hans konserter var fullsatta. Den tyska regeringen gav honom Förbundsrepublikens förtjänstmedalj, och han mottog priset Musik utan gränser för tysk klassisk musik två gånger.

Som ett med Tianyin Band

Feidman tittade en gång på ett uppträdande med Tianyin Band, en orkester som också spelade vid NTDTV:s Nyårsgala. Han jämförde det med Israels filharmoniska orkester, i vilken han arbetade i 18 år och den välkända Berlins filharmoniska orkester.

Feidman sade att i hans hjärta är Berlins filharmoniska orkester den bästa orkestern i världen. Men ”Du kan inte, du kommer aldrig att kunna jämföra Tianyin-orkestern med någon annan orkester. Försök inte, låt det vara som det är. Detta är verkligheten.”

Feidman noterade att ett framstående drag hos Tianyin Band är att varje artist gör sitt bästa för att göra sin del, men samtidigt gör han sitt bästa för att släppa sig själv för att på så vis harmonisera med hela orkestern. Det låter som sunt förnuft, men det är mycket svårt att uppnå. ”Mina kolleger skulle säga att detta är ett under, därför att det kan verkligen inte vara så. Jag menar att dessa personer har spelat i åtta månader, men folk som spelat i tre år spelar inte som dem. Och de här unga flickorna, de träffas, de spelar klarinett, det kan inte fungera så. Vad är orsaken? Självklart finns det en orsak. Självklart är det en klartänkt hjärna. I detta fall, på grund av att vi är sammanlänkade med ett klart sinne, kan hjärnan producera. Budskapet är redo att förädlas. Detta är orsaken.”

Tjäna samhället genom att rena sitt hjärta

Under senare år har Feidman fått en ny förståelse för vad det innebär att ”tjäna samhället”, något som hans far lärde honom. Han menar att ”rena sitt hjärta” är en bättre beskrivning av vad hans far menade: ”När du går till konsertlokalen är den renad. Det var människor före dig som renade, som tjänade samhället”.

När Feidman medverkade på NTDTV:s Nyårsgala 2006 i Paris, kände han den rena miljön. När han inte behövde uppträda tittade han på galan och sade: ”Jag kan inte säga något speciellt om galan, förutom att det erbjuder dig en körsångsshow, en upplevelse som kommer att höja dig, kommer att höja ditt sinne för skönhet, och det kommer att hjälpa dig att höja dig själv. Publiken gick hem med vad jag kallar andlig mat. Med det menar jag att de inte vara samma personer som innan. Nu antar jag att effekten av denna upplevelse inte behöver materialisera sig exakt nu; 24 timmar, 48 timmar, en vecka kan gå, och någonting kommer att hända”.

Ett uppträdande fullt av energi

Feidman tycker att publikens applåder ibland är överflödiga. En gång uppträdde han med en organist i en kyrka. Under nästan hela konserten kunde publiken inte se deras uppträdande, utan lyssnade tyst i 70 minuter, det var inga applåder.

Feidman sade att artister är som delfiner, applåder är som fiskar som lockar delfiner. Den djupaste känslan för Feidman är energin som NTDTV-galan sände ut på scenen: ”Det är som en av de delfinerna, de hoppar, men de vill inte hoppa”, ändå vet att han kommer att få en fisk när han har hoppat. Detta är orsaken till att han gör det. Jag behöver ändå applåder. Applåder är en oerhörd förgiftande sak. Därför att med musik, när du är engagerad i musik möter du dig själv. Men det är inte lätt för den vanliga publiken. Medvetet eller omedvetet, möter du dig själv. Och musik är enighet. Men i applådögonblicket flyr du från dig själv, bravo! Och all effekt av att möta dig själv försvinner. Och det är ingen tvekan om att publiken är klartänkt, de förstod budskapet. Publiken förstod budskapet, detta budskap som du inte kan beskriva – denna energi. Jag var inte en kritiker. Jag var lite smått förvånad.”

Feidman, ”Klarinettkungen”, kommer att delta i de tre showerna under NTDTV Holiday Wonder den 23 och 24 december. För mer information hur man bokar biljetter, var god se wonders.ntdtv.com/.

Översatt från engelska: http://en.epochtimes.com/news/6-12-11/49177.html


Feidman tillsammans med sin fru i West Stockbridge, Massachusetts, USA. (Peter Wei/The Epoch Times)

Feidman tillsammans med sin fru i West Stockbridge, Massachusetts, USA. (Peter Wei/The Epoch Times)


Feidman uppträder på  2006 års NTDTV Global Chinese New Year Gala i Paris. (Christian Peter/The Epoch Times)

Feidman uppträder på 2006 års NTDTV Global Chinese New Year Gala i Paris. (Christian Peter/The Epoch Times)