KKP:s propagandaministerium svartlistar 247 dissidenter
Jiao Guobiao, före detta högskolelektor på journalist- och kommunikationsskolan vid universitetet i Peking. (Wu Lianyou/ Epoch Times)


Medan det kinesiska statliga rådets presskontor lovade utländska medier fler intervjutillfällen förbjöd det statliga propagandaministeriet de kinesiska medierna att intervjua eller publicera artiklar skrivna av någon av de 247 personer som de klassat som dissidenter.

Sound of Hope har talat med Zan Aizong och Jiao Guobiao, vars namn båda finns med på regimens lista över dissdenter. De bekräftade att en sådan svart lista har funnits länge i Kina.

Zan, som är frilansjournalist och före detta chef för Chinese Ocean News i Zhejiang, sade att propagandaministeriet skickar ut rutinmässiga order som denna runt politiskt känsliga datum, som nationella högtider, stora konferenser eller viktiga händelser.

Boxun.net skrev att medierna befalldes att kopiera den svarta listan för hand och förstöra det elektroniska dokumentet. Propagandaministeriet krävde sedan tillbaka listan.

Jiao, före detta högskolelektor på journalist- och kommunikationsskolan vid universitetet i Peking, hävdar att han har svartlistats fyra av de fem senaste åren.
– De har inte tagit bort mig från listan efter 2004. Ibland är de strikta med det, andra gånger mer avslappnade. Söker man på mitt namn på någon av Xinhuas eller Sinas webbsidor hittar man ingenting.

Jiao tillägger att det är omöjligt att publicera en artikel i hans namn i Kina, både på internet och i tryckt media.

Vid en sökning på Jiaos namn på Sina.com kom enbart artiklar med kritik framförd mot honom upp. Under sökresultaten fanns en liten anteckning som löd: ”På grund av regionala lagar och restriktioner utelämnas vissa resultat”.

Zan å andra sidan kan vara ett färskt namn på listan. Hans bloggar på Sina och Sohu har nyligen stängts ned.

– Det fanns inte så många listor förut. Order gavs antingen via ett dokument eller telefon. Nu är det sån mystik runt allting, men det har slagit tillbaka. Förut brydde sig inte människor om vad dissidenterna skrev. Ju mer media uppmanas att ignorera dem, ju mer uppmärksamhet får de. Media kan hitta alternativa vägar att få kommentarer från dissidenterna, berättar Zan.

Zan har själv inte sett dokumentet som svartlistar honom. Om han såg sitt namn på listan skulle han stämma propagandaministeriet, säger han, eftersom en sådan lista skulle bryta mot Kinas konstitution såväl som andra lagar.

 

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/21464/