KKP planerar att ta över Taiwan, hävdar författare


– Det Kinesiska kommunistpartiet försöker kontrollera och ytterligare förstöra Taiwans demokratiska system genom att genomgripande infiltrera Taiwans politik, ekonomi, kultur och sociala aktiviteter till år 2012, säger Yuan Hongbing, författare till boken Taiwan Disaster. Uppgifterna kommer från dokument som han avslöjar i boken.

Som en del av sin turné i Nordamerika talade den kinesiske skribenten och förre juridikprofessorn inför över 200 personer från Taiwan, Hongkong och Kina på University of Toronto i Kanada.

Yuan, som är demokratiaktivist och bor i exil i Australien, sade att det Kinesiska kommunistpartiet har försökt få Taiwanfrågan att framstå som bara en konflikt mellan återförening eller oberoende, men det är inte det den verkliga relationen mellan Taiwan och Fastlandskina handlar om, menar han.

Enligt Yuan är det som äger rum nu ett krig mellan frihet och tyranni, demokrati och diktatur. Han sade att kommunistpartiet, som är en totalitär regim, inte alls kan rättfärdiga en återförening med Taiwan.

Yuan fick tag i ett dokument med titeln ”Politisk strategi för att lösa Taiwanfrågan” daterad juni 2008, då det presenterades vid ett möte som politbyråns centralkommitté höll. I dokumentet beskrivs en fyraårig plan genom vilken kommunistpartiet ska utplåna Taiwans demokratiska system genom en process av infiltration på politikens, ekonomins, kulturens och samhällsaktiviteternas område.

Yuan ser kommunistpartiet som en tyrannisk regim och en förrädare mot Kinas historia. Han säger att kommunistpartiets huvudsakligen bryr sig om att bli kvar vid makten och aldrig har brytt sig om Kinas suveränitet, territoriella integritet eller den kinesiska kuturens öde.

– När Sovjetunionen tog Yttre Mongoliet från Kina skickade kommunistpartiets centralkommitté ett gratulationstelegram. Varför gratulerade man Mongoliet, som dessutom är så mycket större än Taiwan? För att man ville ha Sovjetunionens hjälp att ta över Taiwan.

Jiang Zemin och Hu Jintao skrev under gränsavtal med Ryssland, där man permanent gav upp Kinas rätt till kinesiska landområden på hundratusentals kvadratkilometer.

Yuan menar att kommunistpartiet inte brydde sig om den territoriella integriteten då, eftersom man var upptagna med att underminera Taiwans demokratiska system.

Yuan tror att den kinesiska regimen är fixerad vid Taiwan eftersom landets demokratiska system utgör en förebild för hur de 1,3 miljarderna kineser som bor på fastlandet skulle kunna ha det. Taiwans framgångsrika demokrati utgör ett allvarligt hot mot kommunistpartiets diktatur, menar han.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/29405/