Kkp mördar och döljer spåren
Sujiatun, där Falun Gong-utövare förvarats innan de berövats sina organ och kremerats. (Fotomontage: Epoch Times)


 I ett “akut uttalande” rapporterar en särskild undersökningsgrupp om en alarmerande ökning av antalet organtransplantationer som utförs vid transplantationscentrum runt om i Kina. Uttalandet, som publicerades på webbsidan Clearwisdom av Integrated Committee to Investigate the Secret Sujiatun Concentration Camp (Den förenade kommitten för att undersöka de hemliga koncentrationslägret i Sujiatun),  drar slutsatsen att den kinesiska kommunistregimen dödar människor som hålls fångna i Sujiatun och andra koncentrationsläger i ett försök att dölja massmord och organskörd på levande personer.

Den förenade kommittens undersökningar har givit vid handen att sjukhus och transplantationscentra i Heilongjiang, Hunan, Shanghai, Zhejiang, Yunnan, Anhui, Shan’xi och Xinjiang arbetar på övertid för att utföra transplantationer. Denna plötsliga aktivitetsökning sägs vara ett resultat av att det för en dryg månad sedan kom ut information om den slakt som pågått i Sujiatun och andra koncentrationsläger i Kina, åtminstone sedan 2001.

Massmord genom organskörd på levande personer. Epoch Times rapporterade första gången den 9 mars om förekomsten av ett koncentrationsläger i Sujiatundistriktet i staden Shenyang, i Liaoningprovinsen i Kina, vars enda uppgift är att skörda organ från Falun Gong-utövare. Källan till denna rapport är en journalist som sedan 1999 arbetat för en japansk TV-station i området kring Shenyang.

Väl medveten om att han satte sitt liv på spel genom att avslöja vad han upptäckt, kände han sig tvungen att avslöja något han kallade ”värre än någon mardröm”: Organskörd utförd på levande Falun Gong-utövare, för försäljning till doktorer som använde dem vid transplantationer. Två andra vittnen med direkt vetskap om denna slakt av Falun Gong-utövare har sedan dess bekräftat denna första rapport. En av dem är en före detta anställd vid Thrombosis Treatment Center of Integrated Chinese and Western Medicine, vars ex-make arbetat som kirurg och utfört organskörd. Hon rapporterade att lägret i Sujiatun hade hållit 6 000 Falun Gong-utövare vid ett tillfälle, men att två tredjedelar av dessa hade dödats genom organskörd och att deras kroppar snabbt kremerats.

Det andra vittnet, en pensionerad militärläkare från Shenyangregionen, bekräftade rapporterna, men tillade att lägret i Sujiatun bara var ett av trettiosex koncentrationsäger där organskörd förekommer utbrett. Ett av dessa, ett läger i Jilinprovinsen, sägs hysa ungefär 14 000 Falun Gong-utövare. Ett annat läger i Jilinprovinsen, som refereras till som 672-S, sägs hysa över 120 000 interner, innefattande Falun Gong-utövare, andra samvetsfångar och brottslingar.

Rapporterna från dessa vittnen angående vad som hänt i Sujiatun har också bekräftats av undersökningar utförda av Världsorganisationen för att undersöka förföljelsen av Falun Gong (WOIPFG). Allt eftersom nyheterna om massmorden i Sujiatun börjat komma ut, har reaktionerna växt. USA:s utrikesdepartement tog upp frågan om Sujiatun med den kinesiska regimen förra veckan, och kongressledamoter har börjat kräva förklaringar.
I Kanada har De Gröna uppmanat den kanadensiska regeringen att agera utifrån rapporterna om dödslägret i Sujiatun och enstaka medlemmar av alla de fyra större partierna har uppmanat regeringen att agera.

Enligt den integrerade kommittens uttalande uppmanar nu transplantationssjukhus i Kina patienter att ”komma in fort” för att få transplanterade organ. Patienter får veta att passande organ nu kan hittas på så kort tid som en eller två dagar. Det rapporteras också att sjukhusen säger att ”det kommer att bli svårt efter att det här lagret med organ är slut”.
Den integrerade kommittens uttalande att det skett en plötslig ökning av organskörd i Kina sammanfaller med en rapport från WOIPFG. den 4 april att antalet organtransplantationer nyligen ökat hastigt i Tianjin.

Den förenade kommitten förklarar denna hastiga ökning som en del av den kinesiska regimen plan att dölja alla bevis på vad som skett i koncentrationslägren. Så snart de återstående fångarna slaktats finns inga vittnen kvar.

Enligt kommitten så publicerade den kinesiska regimen hastigt “Övergångsregler för transplantation av mänskliga organ” så snart Sujiatunlägret avslöjats. Det är ett dokument som regimen kan gömma sig bakom, med nya regler gällande det flera årtionden gamla tillvägagångssättet att skörda organ från fångar. Detta dokument börjar dock inte gälla förrän första juli.

Fördröjningen av implementeringen av de nya reglerna ger regimen tid att sopa igen spåren och utplåna alla bevis på slakten, enligt den förenade kommittens uttalande.

Den förenade kommitten är en grupp som formades den 4 april av webbplatsen Clearwisdom och Falun Dafa föreningen i USA. Dess uppdrag är “att forma en förenade kommitté med alla besläktade internationella organisationer, statliga organ och medier, för att begära att få resa till Kina och utföra en oberoende, direkt, ostörd undersökning för att samla bevis och fullkomligt söka efter sanningen kring förföljelsen av Falun Gong, inklusive koncentrationslägret i Sujiatun och andra hemliga koncentrationsläger på andra platser, för att sätta stopp för denna 7 år långa brutala förföljelse [av Falun Gong-utövare].”    

 http://www.theepochtimes.com/news/6-4-7/40147.html