KKP-medlemmar: Partiets kollaps nära förestående
Arkivbild från en demonstration för mänskliga rättingheter i Hongkong, liknande den som mannen från Xiaosi såg. (Foto: Philippe Lopez / AFP)


Redaktörens anmärkning: The Epoch Times publicerar här direkta översättningar av uttalanden från kineser som ”träder ut ur” det kinesiska kommunistpartiet och dess underordnade organisationer. Uttalanden som dessa har skickats till en webbplats ansluten till den kinesiska versionen av Epoch Times, Dajiyuan. Rörelsen att avsäga sig, frånträda, eller hoppa av kommunistpartiet, som kallas ”Tuidang” på kinesiska, började i slutet av 2004, strax efter att Epoch Times publicerat ”Nio kommentarer om kommunistpartiet”, en redaktionell serie som utforskar kommunistpartiets sanna natur och historia. Uttalandena ger en sällsynt och uppriktig glimt av historien i vardande: det kinesiska folket vänder ryggen till kommunistpartiet, väljer samvetet över pragmatism, och leder fredligt in en framtida Kina fri från partiets styre.

Hela vår familj tror att det kinesiska kommunistpartiets fall är nära förestående, säger Zhu Jianchao, Jing, Xiaozi, Guangdongprovinsen, Kina. Han säger vidare:

Jag är en gammal veteranmedlem i det kinesiska kommunistpartiet. Jag är i 60-årsåldern och har arbetat för partiet i över 40 år. Jag har personligen upplevt Tre anti-kampanjer, Fem anti-kampanjer, anti-högerrörelsen, kulturrevolutionen, 4 juni-massakern 1989 och den pågående förföljelsen av Falun Gong. Kommunistpartiet använder dess makt för att korrumpera 95 procent av allmänheten och isolerar och attackerar de återstående 5 procenten genom att fabricera lögner, ingjuta hat och uppvigla till brutala kamper bland folket.

Varje politisk rörelse är orsakad av maktkamp bland högre tjänstemän i kommunistpartiet. Förutom att orsaka rädsla, panik och fattigdom, försöker de utöva sinneskontroll. Kineser har ingen yttrandefrihet och ingen tankefrihet. Allt som kommunistpartiet har bringat vår nation är lögner, hat och kamp. För närvarande visar regimen upp ett skyltfönster av framgång och välstånd, blott för att dölja den kvävande terrorn skapat av kommunistpartiets tyranni.

Jag har sett Falun Gong-parader i Hongkong och Amerika. Jag fick reda på ”träda ut ur kommunistpartiet”-rörelsen när jag reste utomlands. Nyligen läste jag Nio kommentarer om kommunistpartiet. Nu har jag förstått att himlen kommer att eliminera kommunistpartiet och dess död är nära förestående. Detta är av stor vikt för allas vår framtid.

Min familj tror inte längre på någonting som kommer från kommunistpartiet. Vi har sett med egna ögon kommunistpartiets korruption och fördärvade moral som är bortom all räddning. Allt detta bevisar att kommunistpartiet är ett ont väsen utan någon respekt för mänskligheten och samhället. Med ett stort antal tjänstemän inom kommunistpartiet som flyr landet med stulna tillgångar, signalerar inte detta att partiets död är nära?

Hela vår familj tror att kommunistpartiets kollaps är nära förestående! Vi vill inte längre vara en del av dess organisation. I dag deklarerar vi att vi träder ut ur kommunistpartiet, att vi utplånar det onda märket som sattes på oss genom bedrägeri. Hjärntvätten av det så kallade ”upprätthåll partimedlemmarnas avancerade natur” har ingen effekt på oss. Härmed ger vi avkall på alla löften vi gav till det onda kommunistpartiet.

Jag har en fil. kand. i partihistoriska studier; jag vet att partiet är ont, skriver en av familjen Gans fyra familjemedlemmar, Gansuprovinsen, Kina:

Vi fyra familjemedlemmar deklarerar att vi träder ut ur kommunistpartiet. Vi är ärliga och hårt arbetande människor som lurats av kommunistpartiet att bli partimedlemmar.

Jag vet mycket väl hur ont partiet är; även så, som medlem kände jag mig hjälplös. Efter att ha läst Nio kommentarer om kommunistpartiet, var jag rädd och kunde inte vänta med att rentvå mig från dess onda påverkan. Från och med nu avsäger jag och min familj våra kopplingar till alla partiorganisationer. Våra handlingar, ord och tankar under kommunistpartiets inflytande förklaras härmed ogiltiga för all framtid.

Översatt från: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/47784/
http://epochtimes.com/gb/10/12/14/n3112860.htm