KKP kritiseras för att störa "Fackelstafetten för mänskliga rättigheter"
Den svenske EU-parlamentarikern och vice ordförande i Europadomstolen, Göran Lindblad. (Foto: Epoch Times)


”Facklan för mänskliga rättigheter” är ett alternativ till den olympiska fackelstafetten och är ämnad att föra fram frågor kring mänskliga rättigheter i Kina inför OS i Peking. Fackelstafetten har varit på sex kontinenter, över 40 länder och uppskattningsvis 150 städer.

När Fackelstafetten för mänskliga rättigheter den 18 juli kom till Macao, en region på en halvö i södra Kina, stördes kampanjen av myndigheterna. Flera av arrangörerna av kampanjen greps, facklan släcktes med brandsläckare och en av talarna arresterades. Enligt vittnen fanns runt 200 civila och uniformerade poliser på plats.

I egenskap av vice ordförande i Europadomstolen och styrelseledamot i EU-kommittén för politiska angelägenheter, beskrev Göran Lindblad de kinesiska myndigheternas störningar av Fackelstafetten för mänskliga rättigheter i Macau som oacceptabla.

Lindblad hävdade att det enda resultatet av liknande aktioner är mer protester runtom i världen, och att det mycket väl kan bli det som får kommunistregimen att falla sönder. Det kinesiska kommunistpartiets (KKP) egna agerande skulle bli som den forne ledaren i Sovjetunionen beskrev det: ”Ger man dem ett tillräckligt långt rep kommer de att hänga sig själva,” menade Lindblad.

Han påpekade att människorättssituationen i Kina har blivit värre sedan KKP 2001 förärades de olympiska spelen.

-KKP har stramat åt kontrollen över befolkningen med olika ”säkerhetsåtgärder” som förevändning, säger han.

Lindblad uppmanade alla som åker till OS i Peking att bära ett emblem med budskapet
”Mänskliga rättigheter och demokrati”, och sade att den internationella gemenskapen borde höja sin röst, inta en bestämd ställning och hålla sig välinformerade. Han sände även sina lyckönskningar till det kinesiska folket och uppmuntrade dem att överge KKP snarast möjligt för bästa möjliga utgång.

-Att vara förbunden med KKP är ett alltför högt pris att betala, kineserna har inte råd med det, tyckte Lindblad.


Översatt från: http://en.epochtimes.com/n2/world/ccp-interference-torch-relay-1448.html