KKP iscensätter mottagande av utländska journalister
Unga tibetanska lamor i tårar vänder sig till västerländsk media efter KKP:s våldsamma nedslag mot tibetaner. (Foto: AFP/ Getty Images)


För några dagar sedan tog det kinesiska kommunistpartiet (KKP) emot 17 utländska nyhetsreportrar i Tibet. De hade bjudits in för att rapportera. Då de passerade Jokhang-klostret i Lhasa började plötsligt 30 lamor ropa för att tala om för reportrarna vad KKP gör emot dem, hur regimen dolt sitt nedslag emot de protesterande och att Dalai Lama inte uppviglat till protesterna.

Chin Heng-wei, chefredaktör för en kinesisk tidskrift, säger att invitationen till utländsk media var en reaktion på ökade internationella påtryckningar om en bojkott av OS. Han menar att KKP inte hade något annat val än att ge sitt medgivande, trots att det var riskabelt under det enorma trycket.

– Omvärlden kan inte annat att beröras av de gråtande lamornas klagan. Protester dyker redan upp. KKP kommer inte att uppnå sitt mål med invitationen, säger han.

Chin fortsätter:

– KKP måste ha arrangerat det hela noggrant och vidtagit seriösa försiktighetsåtgärder i förväg. De här 30 lamorna dök plötsligt upp ur tomma intet och ropade ut vad som verkligen hände i Tibet. Händelsen fortlöpte inte såsom KKP hade önskat, förtryckets allvarlighetsgrad avslöjades, och tibetanernas beslutsamhet och mod i att motstå KKP:s tyranni.

– Det finns modiga och smarta personer som protesterar på alla möjliga sätt, och som tar varje tillfälle i akt att göra sin röst hörd. De har sannerligen utsatts för mycket allvarligt våld, säger den före detta TV-reportern Ma Xiaoming.

Enligt Ma var KKP:s drag att bjuda in utländska journalister för rapportering i sig självt en indikation på en påbörjad manipulation.

– Jag har varit reporter i många år och jag känner väl till KKP:s tekniker, hur de använder media för att sprida propaganda och lurar allmänheten. Förut ledsagade jag utländska reportrar till Xi’an City, och den huvudansvarige tjänstemannen varnade mig strängeligen för att göra än det ena, än det andra. I processen hade utländsk media inga möjligheter till oberoende rapportering, och de tvingades att följa KKP:s arrangemang. Där fanns varken frihet eller oberoende att tala om. Dessutom var besöksdagarna schemalagda från morgon till kväll, och utländsk media hade inte tid att rapportera om annat eller ta upp andra ämnen, berättar Ma.

Chin säger att KKP har stor erfarenhet av att lura allmänheten. Deras bedrägeritekniker är resultatet av många års raffinering. KKP har lurat många utländska medier och intellektuella under sina blodigaste nedslag, inkluderat den stora kulturrevolutionen, massakern på Himmelska fridens torg och förtrycket av Falun Gong. Den blodiga förföljelsen av Falun Gong hade inte kunnat bli så ondskefull och hade inte kunnat fortgå om de inte bedragit allmänheten.

– När vi ser tillbaka så vi ska be omvärlden att göra en jämförelse, att jämföra den nuvarande situationen i Tibet med tidigare händelser och länka ihop dem alla, titta på tillståndet för dem som fallit offer för KKP:s tyranni. Det skulle vara ett annat sätt att stödja tibetanerna och alla andra som har lidit av KKP:s förföljelse, säger Chin.

Chin menar att västerländsk media inte får låta sig luras och bli tyranniets verktyg. Istället måste utländsk media ta tillfället i akt och spela ut sin frihet och ge luft åt sanningen.

– Media måste stå för sitt samvete och använda sin visdom när de lyssnar på KKP:s ensidiga historier. All professionell media borde använda sig av sina insikter, sin kognitiva förmåga och sitt medvetande, använda sina ögon och öron till att se igenom KKP:s listiga planer, säger han.

Ma ser det som ett test för utländska reportrar. Han menar att media måste rapportera om den framträdande sanningen gällande händelserna i Kina, även när annan media vägrar att göra det.

– I det långa loppet kan bara de sanningsenliga, objektiva och rättvisa rapporterna föra media framåt. Endast rapporter med ädel, professionell moral och hängivenhet kan etablera sin trovärdighet och prestige.

Översatt från: http://en.epochtimes.com/news/8-3-29/68264.html