Kinesiskt toppuniversitet hade hjärntvättscenter på campus
Winston Liu i Kanada. Liu är en av ett 30-tal före detta studenter vid det prestigefyllda Tsinghua-universitetet i Kina som har gått samman för att anmäla den förre regimledaren Jiang Zemin för brott begångna i förföljelsen av Falun Gong. (Foto: Privat)


Före detta studenter anmäler förre regimledaren Jiang Zemin för brott begångna under grym förföljelse

För sexton år sedan blev Tsinghua, ett av Kinas mest prestigefyllda universitet, bas för ett ideologiskt krig mot en fredlig andlig metod. Kinas hemliga polis etablerade till och med ett hjärntvättscenter i den mestadels oanvända sovsalen som hörde till skolans kärnenergiinstitut. Där utsattes studenter för ”kampmöten” där målet var att tvinga dem att avsäga sig sin religiösa övertygelse.

Sexton år senare, i samband med årsdagen av inledningen av förföljelsen, som är den 20 juli, anmäler över 30 före detta studenter och fakultetsmedlemmar på Tsinghua-universitetet den man som låg bakom förföljelsen – dåvarande regimledaren Jiang Zemin.

Rensa stenar från solrosfrön

En av dem är 43-årige Winston Liu. Han är nu kontrollsystemingenjör på ett multinationellt kemiföretag i Wyoming i USA; 1999 var han en student som utövade Falun Gong, ett traditionellt system för personlig kultivering, som inkluderar långsamma qigong-övningar och lär ut att livets syfte är att leva i enlighet med principerna: sanning, godhet och tålamod.

När Falun Gong började förföljas i Kina 1999 kom dessa övertygelser plötsligt att bli ett tankebrott, och studenterna på Tsinghua – Kinas topptalanger, som mestadels skulle bli olika former av ingenjörer – blev hårt utsatta för ”omskolning”, ett annat ord för hjärntvätt.

– Det fanns ett 610-kontor [det utomrättsliga partiorgan som etablerades för att utplåna Falun Gong] på Tsinghua-universitetet. Det drevs av skolans säkerhetsavdelning. Chefen för 610-kontoret var också chef för skolans säkerhetsavdelning, berättade Liu.

De höll studenter fångna i ett klassrum och en sovsal som tillhörde institutet för kärnenergi och ny energi på Tsinghua.

– Den platsen användes för att förfölja Falun Gong-utövare eftersom den låg väldigt avsides, och det skulle bli svårt för oss att fly, sade Liu.

Lärare anlitades för att utföra hjärntvätten, och de fick veta att det var en ”politisk uppgift”, samma ord som användes när man höll ”kampmöten” (det vill säga offentlig förödmjukelse som inte sällan gick över i misshandel och lynchning) mot dem som man ansåg som klassfiender under kulturrevolutionen på 60- och 70-talet.

– Om de här lärarna inte deltog i förföljelsen kunde de straffas genom att få sin lön indragen, sade Liu.

Men självklart lyste mänskligheten ofta igenom, berättade Liu:

– När de hjärntvättade mig så visste jag att en del av lärarna inte ville delta i hjärntvätten. De bara kom dit och pratade med oss under lugna former.

Liu satt fängslad i tre år, och under en del av den tiden tvingades han rensa skräp och småsten ur påsar med solrosfrön, tio timmar om dagen utan uppehåll. På nätterna var de tvungna att titta på propagandafilmer mot Falun Gong.


William Wang, före detta student på Tsinghua-universitetet (Foto: Privat)

William Wang, före detta student på Tsinghua-universitetet (Foto: Privat)

Kampmöten

– Många av mina studiekamrater satt i ring och kritiserade mig, berättade William Wang, nu 42 år gammal och ingenjör i delstaten Indiana i USA. I september eller oktober 1999, när kampanjen mot Falun Gong rasade som värst, sade en studiekamrat till honom: ”Om du fortsätter att utöva Falun Gong ska jag knivhugga dig.”

Wang skickades senare till ett tvångsarbetsläger.

– De elchockade mig en hel natt. Jag vet också om en utövare som de band fast vid en elektrifierad stol, och han blev inkontinent efter det. En annan utövare som jag känner till fick könsdelarna elchockade, sade Wang.

Det mesta av den här tortyren och extrema behandlingen skedde på andra platser än universitetets campus, men Tsinghua, som är en statligt kontrollerad institution, underlättade kommunistpartiets kampanj för att försöka utrota Falun Gong. Först identifierade man studenter eller fakultetsmedlemmar som utövade Falun Gong, varefter man försökte hjärntvätta dem där på campus. Om det misslyckades överlämnade man dem till säkerhetspolisen.

William Wang berättade om hur han såg polisen studera böcker om psykologisk behandling.

– De gav sig på en person tills han fick ett mentalt sammanbrott, och efter det byggde de upp honom mentalt igen, så att han gjorde vad de än sade åt honom.

Under Wangs tid i fångenskap satt han sex månader helt utan mänsklig kontakt. Vid ett tillfälle tvingades han att sitta still på en liten pall. Efter två veckor fick han varbildning i skinkorna.

– Om jag rörde mig det minsta slog de mig. Det var väldigt grymt, berättade Wang.

Falun Gong hade lärts ut vid Tsinghua sedan 1994, då det fanns en övningsplats och tio utövare. 1999 hade det växt till elva övningsplatser och minst 500 personer deltog i övningarna dagligen.

Omkring 80 före detta studenter från universitetet har utsatts för förföljelse genom åren. De flesta som deltar i anmälan mot Jiang Zemin bor utanför Kina, men fyra släktingar till de som dödats i förföljelsen bor fortfarande på det kinesiska fastlandet.

Söker rättvisa

Den anmälan som Winston Liu, William Wang och 31 andra Falun Gong-utövare från Tsinghua-universitetet står bakom, är ett försök att använda Kinas egna lagar mot partiets förre ledare, Jiang Zemin.

Det finns en rad skäl som vanligen anges när man försöker förklara varför Jiang Zemin beslutade sig för att försöka utplåna Falun Gong: Han tyckte att det fanns för många Falun Gong-utövare (uppskattningarna från 1999 låg mellan 70 och 100 miljoner); för många partimedlemmar hade börjat utöva Falun Gong; han motsatte sig Falun Gongs traditionella moralbudskap och såg det som n utmaning mot partiets marxist-leninistiska doktriner.

Vilka än skälen var, så var beslutet att börja förfölja Falun Gong mycket kontroversiellt inom partiet, och enligt uppgift hade det inte mycket stöd bland de andra medlemmarna av politbyråns ständiga utskott, den lilla elit som i praktiken styr partiet, och därmed landet. Andra viktiga partiledare, som Qiao Shi, den förre säkerhetschefen, motsatte sig kampanjen.


Advokaten Kerry Gore förbereder paket för leverans med brottsanmälningar mot Jiang Zemin på ett postkontor på Nya Zeeland. (Foto: Privat)

Advokaten Kerry Gore förbereder paket för leverans med brottsanmälningar mot Jiang Zemin på ett postkontor på Nya Zeeland. (Foto: Privat)

Anmälan, som lämnas in av den nyzeeländska advokaten Kerry Gore å brottsoffrens vägnar, uppmanar till åtal mot Jiang Zemin i enlighet med Kinas egna lagar. Över ett dussin punkter tas upp, såsom tortyr för att framtvinga erkännanden, mord, folkmord, omänsklig behandling av fångar, falska angivelser, organstölder, våldtäkt och sexuellt våld, stöld och förstörelse av egendom, slaveri, förtal och andra.

– Det är ganska enkelt, eftersom den kinesiska brottsbalken är rätt omfattande. Det är ganska lätt att se vilka sorters lagar som har överträtts av Kinesiska kommunistpartiet i förföljelsen av Falun Gong, sade Gore i en telefonintervju.

– Jag tror inte att [den kinesiska regimen] har råd att ignorera det, fortsatte Gore, med referens till den ändring i registreringssystemet för rättsfall som införts i Kina, som slår fast att alla brottsanmälningar måste tas emot.

– Sedan måste de ta nästa steg, vilket är att utreda anmälan. Det är inte alla kinesiska partitjänstemän som är vänligt inställda till Jiang Zemin, tillade han.

Hittills finns inga tecken på att kommunistpartiets ledning är redo att agera mot Jiang Zemin baserat på förföljelsen av Falun Gong, eftersom ett sådant scenario oundvikligen skulle ifrågasätta hela kampanjens legitimitet, och därmed kanske själva partiets legitimitet.

– Det var många år sedan Jiang avgick, men den kinesiska regimen har fortsatt att förfölja Falun Gong, så vårt mål med att anmäla Jiang Zemin är att stoppa förföljelsen, sade Wilson Xu, en 54-årig professor i mekanisk industri i Indiana i USA.


Wilson Xu vid Tsinghua-universitetet 1998. (Foto: Privat)

Wilson Xu vid Tsinghua-universitetet 1998. (Foto: Privat)

Som ett mer blygsamt mål för kampanjen hoppas Xu att floden av anmälningar (över 60 000 har registrerats av Falun Gong-sajten Minghui.org) ska avskräcka lokala tjänstemän från att driva förföljelsen vidare.

William Wang sade att Jiang utan tvekan har hört talas om anmälningarna mot honom.

– Jiang Zemin startade förföljelsen officiellt den 20 juli. Den här dagen låter våra anmälningar mot honom visa principen att onda människor straffas och goda belönas.