Kinesiskt spioneri avslöjat i England
Människor passerar The Radcliffe Camera vid Oxford Universitet i England. Kinesiska studenter och studentföreningar (CSSA) i England och över hela världen bär starka band till det kinesiska kommunistpartiet, bekräftar Wei Liu, före detta ordförande i CSSA på universitetet i Manchester. (Foto: David Silverman/Getty Images)


Kinesiska studentföreningar (CSSA) och organisationer världen över hävdar att de är neutrala, ickekommersiella organisationer, tillägnade att hjälpa utlandsboende kinesiska studenter. Men vid en närmare titt på deras webbplatser uppvisar de starka band till det kinesiska kommunistpartiet (KKP).

Många kinesiska studenter reser utomlands för att studera, i förhoppning om bättre möjligheter i motsats till det ökända konkurrensbetonade kinesiska utbildningssystemet. Studenterna som går med i CSSA möter dock en mer osäker och mer ödesdiger miljö än sina klasskompisar – en miljö som förbereder dem för ett liv av deltidsspioneri för det kinesiska kommunistpartiet (KKP). De uppvaktas med löften om pengar och bättre jobb när de kommer hem.

Wei Liu bestämde sig för att röja sin identitet och öppet avslöja sina erfarenheter av att spionera åt det kinesiska kommunistpartiet. Liu var ordförande i studentföreningen CSSA från 1998 till 1999 i Manchester. För närvarande arbetar han som universitetsprofessor i vetenskap vid det ansedda universitet i Birmingham, England.

NTDTV: Gör de det här öppet eller är det någon slags outtalad hemlighet att det är det kinesiska kommunistpartiet som driver dessa organisationer?

Wei Liu: Det är hemligt, det är bara några få nyckelpersoner i organisationen som känner till fakta. Majoriteten av elever och akademiker känner inte till det.

NTDTV: Kan du berätta varifrån direktiven kommer? Är det från Peking?

Wei Liu: Ja, från de kinesiska konsulaten eller ambassaderna…de för ut det kinesiska kommunistpartiet politiska agenda och förhållningssätt.

NTDTV: Vilken skada tror du att detta spioneri kan medföra i det västerländska samhället och på universiteten? Tror du att det är farligt för eleverna?

Wei Liu: Jag tror inte att de flesta av dem vill göra det, men det verkar som om de lurats av konsulatet till att göra det.

NTDTV: Har detta med andra ord pågått under flera år?

Wei Liu: Ja det har det. CSSA gör fortfarande samma saker som de gjorde för tio år sedan.

NTDTV träffade även dr Gui Hua Li angående samma fråga. Även hon var med i organisationen CSSA till dess att hennes epostadress togs bort från listan då hon sänt information om Kinas organstöldshandel från levande människor. Efter det började hon undra.

NTDTV: Kan du berätta lite om dina erfarenheter av att vara medlem i CSSA-organisationen?

Guihua Li: CSSA är tänkt att vara löst arrangerad, men är verkligen hårt kontrollerad. En del av eleverna har ingen klar förståelse om rätt och fel. De känner bara…ja, vi gör bara vad det kinesiska kommunistpartiet säger åt oss att göra. De gör det bara, eftersom de redan är vana vid den slags kontroll. De inser inte att partiet egentligen inte har någon rätt att kontrollera dem. De bor i ett annant land, men de känner… att partiet fortfarande kollar upp dem.

NTDTV: Får de någon uppmuntran eller några ekonomiska förmåner?

Guihua Li: Åh, alla vet det, det får de såklart, och den kinesiska ambassaden har alltid gett pengar till CSSA, från allra första början.

Vad ska studenterna, föräldrarna och professorerna göra när de upptäcker att det kinesiska kommunistpartiet sedan länge infiltrerat univeritetens olika Campus? MI5 och FBI kommer framöver att kontrollera dessa frågor djupare.

Översatt från version