Kinesiskt sjukhus anklagas för olagliga experiment på människor
Kirurgisk operation på ett kinesiskt sjukhus. En invånare i Shanghai har inlett en rättsprocess för olagliga människoexperiment mot Shanghais östra internationella sjukhus. (Foto: China Photos/Getty Images)


Den 24 juli höll rättsliga myndigheter en utfrågning angående fallet där Zhou Zhenhua från Shanghai har lämnat in en stämningsansökan mot Shanghai East International Medical Center.

Anklagelserna säger att sjukhuset använt Zhous son Yiqing i ett medicinskt experiment där ett icke färdigtestat konstgjort hjärta sattes in i pojkens kropp. Detta otillåtna medicinska experiment mot en ovillig patient har återigen gett internationell uppmärksamhet åt sjukhusets mörka sida.

Flera offer och doktorer från sjukhuset har vittnat mot ordföranden Liu Zhongming. Vittnesmålen anklagar sjukhuset för att ha utfört medicinska experiment på ofrivilliga patienter. Många av patienterna avled som en följd av behandlingen de fick på sjukhuset.

Olagliga människoexperiment

Zhou Yiqing lades in på Shanghais barnsjukhus den 16 april 2004. Pojken diagnostiserades med en okänd hjärtsjukdom och den 22 april diskuterade barnsjukhuset med sjukhusets chef Liu angående hans behandling. Yiqing genomgick en hjärtoperation samma kväll och den 15 juli 2005 utförde sjukhuset ännu en operation där ett konstgjort hjärta sattes in. Yiqing avled den 30 juli.

Yiqings föräldrar sade att pojkens ledande kirurger var Liu och Weng Yuguo. Kirurgerna hade använt ett konstgjort hjärta som inte var färdigtestat och inte godkänts för medicinsk användning i Kina.

Yiqings anhöriga sade att domstolens utfrågning var väldigt kort. Målsägarna upprepade anklagelserna och domstolen sade att den snart skulle hålla en ny utfrågning. Anhöriga räknar med att det kommer flera utfrågningar i rättegången.

Offrets familj: Sjukhuset konspirerar med de rättsliga myndigheterna

Zhou och hans hustru kräver sjukhuset på 990 694 yuan (88731 kr) i kompensation för sonens oväntade död.

Yiqings anhöriga har kategoriserat sonens död som mord och deras ombud har en gång beskyllt sjukhuset för kriminella handlingar, men domstolen har vägrat godkänna rubriceringen. Familjen och deras anhängare tror att den huvudsakliga anledningen till detta är sjukhusets nära relation med de lokala rättsliga myndigheterna. För att få domstolen att ta sig an ärendet var familjens enda val att driva processen som ett civilmål.

Berättelsen om ett annat offer

”Huang Lin är son till ett annat offer,” sade Chen Fengying. Sjukhuset diagnostiserade Chen med ”Hjärtinfakt och klimatoriska problem”. Men den 26 mars 2003 berättade plötslig Liu till Chen att hennes hjärta och lungor var i ett mycket dåligt tillstånd och höll på ge upp. Chen  fick veta att hon utan operation bara skulle ha tre månader kvar att leva. Liu berättade att han var erfaren inom hjärt- och lungkirurgi och att sjukhuset kunde stå för alla kostnader.

Under de närmaste sex månaderna väntade Chen på det västra sjukhuset för en organdonator och den 21 september 2003 sade Liu till henne att man funnit en donator i staden Zhenjian i Jiangsuprovinsen. Han skrev på ett intyg där det stod att Chen hade ”återhämtat sig och därför lämnat sjukhuset.” Samtidigt fördes hon till Zhenjiangs kommunala folksjukhus.

Den 25 september blev Huang uppringd av sjukhuset i Zhenjiang och fick veta att hans mor avlidit. Huang besökte Chens kropp på östra sjukhusets bårhus för att sörja. När hon kom dit var luftslangar fortfarande fästa vid kroppen, magen var öppnad och hela kroppen var nedblodad. Det östra sjukhuset påstod att hon dött som en följd av en akut avstötningsreaktion under transplantationen.

Ärendet uppskjutet

Huang och hans far Huang Rongkang kontaktade flera gånger det östra sjukhuset efter Chens död. De krävde att få Chens medicinska dokument och organmatchningsintyg men sjukhuset vägrade lämna ut någon information. Efter mycket undersökningar började Huang och hans far i juli 2005 misstänka att Chen ofrivilligt använts i ett medicinskt experiment.

Den 5 september 2005 stämde Huang sjukhuset och Zhenjiangs kommunala folksjukhus i Pudongs nya distrikts folkdomstol.

Enligt Huangs rättsombud tyder allt på att Chen var vid god hälsa innan hon kom till sjukhuset och inte borde diagnostiseras som en kritiskt sjuk patient med behov av både hjärt- och lungtransplantation. Medicinska dokument från Liu sade dock motsatsen. Innan han blev ombud hade Huangs advokat varit kardiolog i tio år. Pudongs nya distrikts Lu Jiazui-domstol har hållit tre utfrågningar angående Chens fall. Huang och hans ombud har begärt en rättslig undersökning av moderns fysiska hälsa innan hon kom till sjukhuset och en bedömning om hon var i behov av en kombinerad hjärt- och lungtransplantation. Fram tills idag har inga undersökningar gjorts.

Sjukhusen har ofta använt vanliga patienter för medicinska experiment

Huang sade att de gjort många undersökningar på plats och upptäckt att det östra sjukhuset ofta använt vanliga patienter, såsom barn från barnhem, för att göra medicinska experiment. Minst tio fall innan Chens har uppdagats och offren har samlat sig för att skydda sina rättigheter och kräva kompensation för sina anhöriga som mött en oväntad död på sjukhuset.

En oidentifierad läkare vid sjukhuset anklagar Liu och annan personal för att under medicinska experiment på sjukhuset godtyckligt ha mördat många patienter. Offren innegattar Xu Meidi, Xu Xiaopeng, Deng, Zhu och Ni.

Denne läkare säger även att Liu söker hämnd på sin kollega Dr. Tang som var en av de första att avslöja hur Liu använder patienter för medicinska experiment.

En Epoch Times-reporter försökte kontakta Liu på hans mobiltelefon. Mannen som svarade presenterade sig som Lius sekreterare och sade att ”Liu kommer inte att ge några intervjuer innan domstolen fattat slutligt beslut.”

Översatt från