Kinesiskt gränskontrollsystem ska hindra folk från att fly landet
En tibetansk demonstrant i New Delhi, Indien. Kina har meddelat att man har ett nytt system för gränsbevakning, som analytiker fruktar kommer att drabba tibetaner som försöker fly ut ur Kina. (Raveendran/AFP/Getty Images)


Många länder försöker just nu stärka sina gränser för att kontrollera vem som kommer in, men den kinesiska regimen jobbar i stället på att stärka gränsskyddet för att hindra folk från att lämna landet. Det nya gränsbevakningssystemet riskerar att drabba förföljda minoriteter, menar människorättsgrupper.

Det nya gränsbevakningssystemet beskrevs i Kinesiska kommunistpartiets tidning China Daily den 6 november. Det använder sig av avancerad radar och obemannade flygfarkoster för att spåra folk, och har redan börjat användas av gränsförsvarsstyrkor i Xinjiang, Yunnan och Tibet.

Systemet utmålas som ett sätt att stoppa knarksmuggling och illegala gränsövergångar, men det kommer troligen att användas för att spåra och gripa förföljda minoritetsgrupper som uigurerna i Xinjiang och tibetaner, som försöker undfly den kinesiska regimen.

Enligt Alistair Currie på aktivistgruppen Free Tibet lägger det här övervakningssystemet till ännu ett lager med risker för tibetaner som försöker fly den kinesiska regimens styre, något som ofta innebär en farlig vandring till Nepal.

– Det är redan extremt svårt för tibetaner att fly från Tibet, särskilt landvägen, sade han i ett email.

”Det nya systemet ‘täcker ett större område och har större avskräckande effekt, tack vare att man använder drönare och akustiska vapen’”.

Skjuter på kvinnor och barn

Kinesiska soldater längs gränsen är kända för att skjuta och döda flyende tibetanska flyktingar – inklusive kvinnor och barn – som försöker fly Kina.

2008 fångades detta på film, när kinesiska soldater sköt ner tibetaner i närheten av Nangpa La-passet som var på väg till Nepal.

Med det nya systemet kommer ”folk som försöker korsa gränsen att upptäckas”, och det kommer sedan att ”automatiskt att meddela soldater”, enligt China Daily.

Alistair Currie har de senaste åren sett hur den här vägen till Nepal har blivit allt farligare för tibetaner. Han sade att man har ”sett en stor minskning i antalet flyktingar”, från tusentals per år till bara några dussin i dag.

Högt uppsatt säkerhetstjänsteman i Tibet rensas ut

Han sade att en del tibetaner är kreativa när det gäller att hitta flyktvägar ur Kina, men att det med det nya systemet ”definitivt ser ut som om det blir svårare i framtiden”.

Det är svårt att få reda på hur det här systemet uppfattas av tibetanerna, sade Currie, eftersom det är så svårt att få ut information ur Tibet. Övervakningen är sträng, och riskerna är stora.

Drönare och akustiska vapen

Systemet har tagits fram av Southwestern Institute of Technology and Physics, som är ett dotterbolag till China North Industries Group, ett av Kinesiska kommunistpartiets huvudtillverkare av vapen.

Enligt China Daily kommer övervakningssystemet att kunna bevaka gränserna dygnet runt och fungera i alla väder. Det använder bland annat optiska enheter, kommunikationsutrustning, radar och bildanalysverktyg.

Mao Weichen på Southwestern Institute of Technology sade till China Daily att kommunistpartiet för närvarande har gränsbevakningssystem, framför allt i Xinjiang, Guangdong och Heilongjiang, men att dessa framför allt förlitar sig på enkel videoövervakning.

Det nya systemet ”täcker ett större område och har större avskräckande effekt, tack vare att man använder drönare och akustiska vapen”.

Akustiska vapen använder ljud för att skada, oskadliggöra eller döda människor. Vanligtvis används sådana vapen för att skingra folksamlingar; de lättare kan orsaka illamående och kräkningar, och de kraftfullare kan orsaka smärta och förvirring.

Drabbar inte bara dem som vill fly

Currie menar att oron över det nya bevakningssystemet inte bara gäller tibetaner som vill ta sig över gränsen:

– Att ha ett ”öga i skyn” i gränsområden gör det också lättare för staten att bevaka tibetanska aktiviteter på områden som inte har med gränsen att göra, sade han.

Kommunistpartiet har ofta svårt att övervaka folk i avlägsna områden som Tibet, sade han, och menade att det nya systemet vekar vara ”som en ny mekanism för statskontroll”.

Currie sade att det faktum att det rapporteras mindre om människorättskränkningar i Tibet inte innebär att de har minskat. I Purang-häradet, som ligger på gränsen till Nepal, får gränsvakter belöningar för att fånga in personer som försöker fly landet. Angiveri bland tibetanerna uppmuntras också, och till och med medborgargripanden.

Det nya systemet kommer att innebära ”avsevärda fördelar” för regimen, menar Currie. Dessutom håller regimen redan på att bygga vägar, järnvägar och flygplatser i Tibet, som hjälper till att hålla befolkningen i schack.

– Det här projektet är helt i linje med det mönstret, sade han.

Kinas nya nationella säkerhetslag möter motstånd