Kinesiskt företag "donerar" konserverade mänskliga foster mot ersättning
En bild från Beijing Overseas Star Science & Technology Developments hemsida visar en serie plastinerade foster som man kan beställa. Chen Guoxin, företagets chef, sade att proverna inte får säljas, men mottagarna förväntas donera 10 000 dollar till hans företag efteråt. (Skärmdump/Epoch Times)


I förteckningen över alla konstiga saker som dyker upp i Kina, måste Beijing Overseas Star Science & Technology Developments varor – till salu, men ändå inte riktigt – räknas till de märkligaste.

Det handlar om plastinerade foster. Eller enklare uttryckt: döda ofödda barn, pumpade fulla med plast, vilket konserverar dem för medicinsk forskning.

De finns till salu för mellan 10 000 och 12 000 dollar (65 000-75 000 kr) enligt engelskspråkig reklam på Alibaba.com, Kinas motsvarighet till Ebay eller Blocket. Företaget kan leverera 5 000 per år, enligt annonsen.

Enligt företagets chef
, Chen Guoxin, är plastfostren egentligen inte till salu. På hans egen hemsida är priset 0 yuan. Detta beror enligt chen på att ”det är olagligt att handla med människokroppar i Kina.”

– Vi donerar fostret till medicinska institut för forskning, och de kan donera pengar till oss i gengäld. Vi kan förhandla om ett pris som kompensation eller stöd så att vi inte riskerar att bryta mot lagen, förklarade han.

När reportern frågade hur stor donation man förväntas ge sade han ”runt 10 000 dollar.”

En hel rad omständigheter som är mycket specifika för Kina, krävdes för att göra det här möjligt. Bland annat överflödet av aborterade foster som kommer av ettbarnspolitiken, samt metoden att plastinera mänskliga kroppsdelar, som fördes till Kina på 1990-talet av den tyske impressarion Gunther von Hagens. Han byggde upp ett mångmiljonimperium genom att ta betalt för att visa upp sina arbeten.

Foster finns tillgängliga i set om 5 stycken, mellan 12 och 20 veckor gamla; de som behöver kan också köpa en uppsättning embryon (från mellan 4e: och 8:e graviditetsveckan), komplett med moderkaka och navelsträng.

Chen var oklar gällande hur han fick tag i foster. Han sade att de kom från sjukhus, men kunde inte förklara varför så många fanns tillgängliga, och poängterade flera gånger att inga pengar var inblandade. Att köpa och sälja foster är olagligt i Kina, upprepade han flera gånger.

Han sade att hans företag arbetar med en tredje part – vars namn han inte avslöjade – som utför plastinationen och arbetar med sjukhuset för att få tag i foster.

Antalet aborter och tvångsaborter i Kina är välkänt extremt högt på grund av det kinesiska kommunistpartiets familjeplaneringspolitik, vilken vanligen innebär att en familj bara får ha ett barn. Resultatet är ett enormt antal aborter, med eller utan tvång, i genomsnitt 7 miljoner om året, enligt officiella uppgifter.

Det har förekommit att sjukhus har dränkt eller strypt barn framför deras föräldrar. 2012, i ett fall som väckte allmänhetens ilska, lades fostret från en tvångsabort i sjunde månaden helt enkelt på en sjukhussäng bredvid den förtvivlade modern. Det är troligt att foster av detta slag finns bland de plastinerade.

Chen hävdade bestämt i sin diskussion med reportern att företaget följt alla tillämpliga lagar i sin hantering av plastinerade foster och andra mänskliga preparat. Han förklarade dock inte varför de lades ut till försäljning på Alibaba, där det skulle vara olagligt.

Företaget listar ett imponerande antal registreringsbevis och licenser på sin webbsida, men telefonsamtal till flera av de grupper man hänvisar till ledde inte till någon klarhet i frågan.

General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine (GAQSIQ), och China Quality Certification Centre, som båda finns listade på Beijing Overseas Star Science & Technology:s webbsida, säger att preparat från människa inte ligger på deras bord.

GAQSIQ rekommenderade reportern att ringa till hälsoministeriets rådgivningnummer. Den som tog samtalet blev förvånad när hon fick höra om situationen.

– Ett medicintekniskt företag som det här borde inte vara kvalificerat att bedriva forskning på mänskliga preparat. Naturligtvis är det olagligt, sade hon.

– För att bedriva forskning på mänskligt material måste man gå genom organdonationsinstitut via rättsliga förfaranden. Ett medicintekniskt företag har ingenting att göra med mänskliga preparat, tillade hon.

Tekniken att plastinera har en brokig historia i Kina. Den uppfanns av Gunter von Hagens, som upptäckte att Kina – i synnerhet staden Dalian, när den var tillhåll för den nu utrensade kinesiske partihöjdaren Bo Xilai på 1990-talet – var särskilt tillmötesgående när det gällde hans typ av arbete.

von Hagens, och därefter en före detta anställd som tog von Hagens tekniker och skapade sitt eget plastinationsimperium, kunde relativt lätt få tag i organ. von Hagens tidigare partner, Sui Hongjin, misstänks för att ha använt avrättade fångar, däribland dödade Falun Gong-utövare, till sina plastinationer, med tanke på att det område där han verkade var ett viktigt center för förföljelsen av Falun Gong och den misstänkta organstölden från dess utövare.

Chen Guoxins företag säljer också vuxna exemplar – inte bara spädbarn. Man kan köpa plastinerad bräss, hjärnhalvor, urinvägar, och även uppskurna ansikten.

Ett helt exemplar av en mänsklig kropp kostar cirka 30 000 till 40 000 dollar –donerat, inte köpt, naturligtvis – sade Chen. Han försäkrade reportern stolt:

– Kvaliteten kommer inte att förändras på 1 000 år.

Översatt från engelska


Feng Jianmei ligger på en sjukhussäng efter en tvångsabort i sjunde månaden, i Shannxiprovinsen, nordvästra Kina, den 4 juni 2012. Bilder på henne med den aborterade babyn bredvid sig på sängen spreds snabbt i Kina och ledde till ilska mot regimens ettbarnssystem och de tvångsaborter det medför. (Foto: bbs.hsw.cn)

Feng Jianmei ligger på en sjukhussäng efter en tvångsabort i sjunde månaden, i Shannxiprovinsen, nordvästra Kina, den 4 juni 2012. Bilder på henne med den aborterade babyn bredvid sig på sängen spreds snabbt i Kina och ledde till ilska mot regimens ettbarnssystem och de tvångsaborter det medför. (Foto: bbs.hsw.cn)