Kinesiske människorättsadvokaten Guo Feixiong frisläppt efter fem år i fängelse
Den kinesiske människorättsadvokaterna Gao Zhisheng och Guo Feixiong på en restaurang i januari 2006. (Foto: Epoch Times)


Den kinesiske människorättsdvokaten Guo Feixiong släpptes ur fängelset den 13 september. Trots att han var vid dålig hälsa och försvagad av det han utsatts för under fem års fängelse, sade han sig vara oförändrad innerst inne.

Innan han greps i september 2006 var Guo (som egentligen heter Yang Maodong) aktiv i ”weiquan”, en rörelse som bestod av ett löst sammansatt kollektiv av advokater och intellektuella som försökte försvara vanliga kinesers medborgerliga rättigheter via rättssystemet. 

Guo försvarade fattiga bönder vars mark hade stulits, kristna, Falun Gong-utövare och andra som darbbats av den kinesiska regimen. Han hade ett nära samarbete med människorättsadvokaten Gao Zhisheng, som innan han själv greps arbetade för att från Guo frigiven. Det är idag okänt var Gao befinner sig. 

Domen mot Guo 2007, för ”illegal affärsverksamhet” är allmänt ansett som enbart ett sätt för att tysta honom.

Medan Guo fortfarande var fri misshandlades han flera gånger av säkerhetspoliser, och i fängelset blev han torterad. 

Strax efter att Guo kommit hem till Guangzhou sade han till Epoch Times: 
– Just nu är min hälsa mycket dålig och jag är mycket svag, eftersom omständigheterna i fängelset var mycket annorlunda än de på utsidan. Min hälsosituation och vad jag varit med om är allmänt känt. Jag tror jag har varit med om mycket mer än de flesta. 

I fängelset utsattes Guo för flera olika former av tortyr, bland annat den ökända ”tigerbänken”, upphängning i handlederna och elchocker mot könsdelarna. Han sägs ha fått försämrad syn och kroniska smärtor kring midjan. 

Trots detta sade Guo att övergreppen inte förändrat honom.

– När en person lever för sina principer, oavsett vad som händer, så är han fortfarande lycklig innerst inne. Mina principer har aldrig förändrats. Under de kommande månaderna vill jag ägna mer tid åt att se, ställa frågor och lyssna; jag kommer inte bli radikal, feg eller svag på grund av vad som hänt mig under de senaste fem åren. Jag är fortfarande den jag alltid varit,” sade han.

Efter att Guo släppts kom hans syster och bror snabbt till Guangzhou för att hjälpa honom. Hans syster tilläts dock inte hämta honom vid fängelset. 

Guos fru och barn kunde dock inte närvara vid hans hemkomst, eftersom de tvingades söka asyl i USA 2009. Den kinesiska regimens trakasserier mot dem inkluderade att se till så att hans fru, Zhang Qing, blev av med sitt jobb, att hans barn inte kunde gå i skolan och att deras bankkonton frystes. 

Guo kunde ringa Zhang när han kom hem. Hans syster berättade:
– Zhang Qing och de två barnen väntade på nyheten. Barnen ringde precis och sade att de saknar sin pappa mycket. 

Guo sade att han ville vila upp sig ett tag i hemmet. Han ville även uttrycka sin tacksamhet.
– Till alla som brytt sig om mig och stöttat mig på olika sätt vill jag uttrycka min djupaste tacksamhet.

Översatt från engelska