Kinesiske ledaren besvarade (till sist) frågan om mänskliga rättigheter


Det blev ett pinsamt ögonblick igår under Vita Husets presskonferens, när den kinesiske ledaren Hu Jintao nödgades besvara en fråga om mänskliga rättigheter i Kina. Det är första gången någonsin som den kinesiske ’presidenten’ – som för övrigt är tillsatt, inte vald – har besvarat oannonserad en fråga från den amerikanska pressen.

På sitt senaste besök i USA 2006 tog han inte emot några frågor efter sitt tal. Inte heller tillät han några frågor vid sin presskonferens med Obama i Kina år 2009.

Ett pinsamt ögonblick i Vita Huset ()

På presskonferesen under Hu Jintaos besök i Washington handlade den första frågan om mänskliga rättigheter. Ben Feller från Associated Press frågade Hu hur han rättfärdigade Kinas människorättsregister.

Istället för att svara ignorerade Hu frågan och tog en oförarglig fråga från en reporter från China Central TV.

Men Bloombergs reporter Hans Nichols lät inte ämnet gå obemärkt förbi.

– President Hu, för det första, min kollega gav er en fråga om mänskliga rättigheter som ni inte besvarade. Jag undrar om vi kan få ett svar på den frågan.

Hu Jintao svarade med att säga att han på grund av översättningsproblem inte hade hört den ursprungliga frågan om mänskliga rättigheter – fastän frågan verkligen hade översatts.

Till slut erkände Hu att mycket fortfarande behöver göras i Kina när det gäller mänskliga rättigheter. Men ofta, när ”mänskliga rättigheter” används av det kinesiska ledarskapet hänsyftar det till ekonomiska och sociala rättigheter – inte politisk frihet.

Hu sade också:

– Kina är villigt att delta i en dialog och ett utbyte med USA på en basis av ömsesidig respekt och principen om icke-inblandning i varandras inre angelägenheter.

”Icke-inblandning” är en term som Kinas ledarskap ofta använder som försvar mot kritik av hur de handskas med mänskliga rättigheter.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/49716/