Kinesiska universitetslärare har fått talförbud i 7 punkter
En skämtteckning som vidarebefordrades på Sina Weibo tillsammans med nyheten om en order i 7 punkter om vad akademiker i Kina inte kunde prata om. (Foto: Weibo.com)


Universitetslärare och administratörer i Kina har nyligen getts tydliga instruktioner om exakt vilka diskussionsämnen som inte får behandlas i klassrummet.

De 7-icke talbara som de har blivit kallade, omfattar all diskussion om ”universella värden, pressfrihet, civilsamhället, medborgerliga rättigheter, kommunistpartiets historiska misstag, eliten, och rättsväsendets oberoende”, enligt ett flitigt vidarebefordrat inlägg på Sina Weibo, en populär mikrobloggsplattform i Kina.

Ryktena på Weibo bekräftades snart av The South China Morning Post och av Deutsche Welles kinesiska avdelning.

The South China Morning Post citerade Wang Jiangsong, filosofilärare vid China Institute of Industrial Relations i Peking, som berättade för tidningen att han var medveten om att universitetsledningen fått meddelande om order om munkavle.

Han sade till tidningen: ”Syftet med detta tillkännagivande är bara att säga till dig som lärare att vara lite försiktig med vad du säger.”

Yao Jianfu, en tidigare tjänsteman och erfaren forskare, hade tidigare sagt till Deutsche Welle att han hade informerats om partiets ”7-icke talbara” av en intern källa. De sju punkterna var identiska med dem som cirkulerat på Weibo och som Wang refererade till.

Forskaren Yao noterade att ordern dyker upp på den 120:e årsdagen efter Mao Zedongs födelse. Yao sade till Deutsche Welle att han misstänker att Xi Jinping inskränker på utrymmet för civilsamhället och den fria diskursen som ett led i förberedelser inför ett storskaligt firande av Mao.

Yawei Liu, chef för Kina-programmet vid Carter Center i Atlanta, Georgia, refererade till de sju direktiven i ett twitterinlägg och tillade: ”Sådan direkt inblandning i lärares akademiska frihet, så tydlig och specifik begränsning av vad de får lära ut, detta är den första på åratal. Men om de inte ens kan prata om mediernas frihet och medborgerliga rättigheter, är det fortfarande ett universitet?”

Översatt från engelska.