Kinesiska universitet installerar kammare för stressreducering


En manlig student med glasögon och boxhandskar bultar våldsamt på en skyltdocka och skriker ut sin ilska. Han befinner sig i Central South Universitys nya rum där studenter kan släppa ut sina känslor. För att minska studenternas stressnivåer har vissa kinesiska universitet installerat sådana här rum, enligt en artikel från statliga nyhetsbyrån Xinhua.

De här nya inrättningarna på Central South University inkluderar helt avskärmade kammare på omkring 10 kvadratmeter var. Två gummidockor står i mitten av rummen och alla väggar är täckta med ett tjockt lager av skumgummi, enligt artikeln.

De växande problemen med den försämrade jobbmarknaden, komplicerade sociala relationer mellan studenter och förvirring runt olika samhällsfenomen har lett till att allt fler kinesiska högskolestudenter lider av psykiska problem som depression och ångest.

En psykologisk utvärdering som gjordes på förstaårsstudenter på Central South University 2008 visade att hundratals studenter lider av psykiska problem, enligt Xiaoxiang Morning News.

För att bekämpa dessa problem har fler och fler universitet hemfallit åt den här typen av rum. Harbin University of Commerce (HUC) har nyligen inordnat rum där studenterna kan ge utlopp för sin stress. I rummen kan studenterna skrika eller bara skriva ner allt som de inte kan släppa ut på annat sätt. Om det inte räcker finns en sandsäck som de kan slå på i 10 minuter. Varje dag kommer studenter för att släppa ut sina känslor och stress på sitt eget sätt, enligt en rapport på HUC:s hemsida.

Det här agerandet har väckt oro för att våldsamt beteende ska öka och somliga menar att det inte går till botten med problemen. Ett antal socialarbetare sade uttryckligen att den här sortens våldsamma utbrott inte är något man ska uppmuntra till.

En bloggare kallade rummen för ”en sista utväg” och ”en usel idé”.

En annan skrev: ”I det här pengadrivna samhället bär studenter från fattiga familjer en tung börda vid ung ålder. Inga emotionella utbrott i världen kan utradera de mörka minnen som lagrats i deras familjer genom åren”.

Vissa studenter var dock entusiastiska och flera sade att de använde den här metoden för att släppa ut känslor, lugna ner humöret och hantera stress, enligt rapporten på Xinhua.

Universitet är inte de enda utbildningsinrättningar som förespråkar stresshanteringsrum. Redan 2006 skrev statligt styrda Experimentella förskolan i Nanming i Guizhouprovinsen att det inrättandet en sådan kammare ”visade uppskattning av barn och kärlek till mänskligheten”.

http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/23475/