Kinesiska studentföreningar under partiets kontroll
Professor Frank Xie från LeBow College of Business, Drexels universitet, Philadelphia, Pennsylvania. (Epoch Times)


Nyligen publicerade den kinesiska kulturföreningen inom New Yorks universitet (Chinese Cultural Club of New York University, NYUCCC) ett meddelande på sin webbsida där man attackerade New Tang Dynasty Television’s internationella klassiska kinesiska danstävling. Detta var ett försök att förhindra tävlingen från att hållas på ett universitet i New York.

NYUCCC:s aktioner har lett till att man uppmärksammat hur tjänstemän från kinesiska konsulat kontrollerar och manipulerar studentorganisationer på universitet och högskolor i USA.

Frank Xie känner till vilken roll tjänstemännen från de kinesiska konsulaten spelar i de kinesiska studentföreningarna. Xie som numera är professor vid Drexel University i Philadelphia var tidigare vice ordförande för den kinesiska student- och forskningsföreningen vid Purdues universitet i västra Lafayette, samt ledare för American Midwest Chinese Student and Scholars Solidarity Union. Denna förening representerar kinesiska studentgrupper från 40 universitet i västra och mellersta USA.

Under de häftiga åren 1988 och 1989 såg Xie hur kinesiska studenter tog sig ur konsulär kontroll och senare under åren som följde efter massakern på Himmelska fridens torg hur tjänstemän från kinesiska konsulat återtog kontrollen över studentorganisationerna.

I en intervju med Epoch Times reflekterar Xie över förändringarna som han sett i de kinesiska studentföreningarna, samt deras relation till konsulattjänstemännen som försöker utnyttja dem.

Skuggregering

Xie säger att när han studerade sista året som student på Pekings universitet, blev han framröstad i ett demokratiskt val som en medlem i Executive Committee of the Graduate Students Government och han blev sekreterare i avdelningen för studentangelägenheter. Han såg då att även om det var ett demokratiskt val, bestämdes de viktiga ledarna i hemlighet av högre myndighetsinstanser. Ett exempel på detta var när ordföranden för Undergraduate Student Government och Graduate Student Government båda valdes av kommunistpartiets kommitté för Communist Youth Leage på universitetet.

1986 blev Xie student vid Purdues universitet i Indiana. Skolan hade en kinesisk student- och vetenskapsförening (CSSA) vilken uppenbarligen var kontrollerad av det kinesiska generalkonsulatet i Chicago. Tjänstemän från konsulatet kom regelbundet till skolan och Xie och andra kinesiska studenter upplevde att de inte var oberoende och fria.

1988 höll kinesiska studenter vid Purdue sina egna fria val, och Xie valdes till vice ordförande för CSSA och började involvera sig alltmer i studentorganens verksamhet.

– Jag visste då att CSSA kontrollerades av konsulatet i Chicago. Vi blev medvetna om att en partikommitté, likt en skuggregering, opererade bakom våra ryggar och att de stod i nära förbindelse med konsulatet. Tjänstemän från utbildningssektionen vid konsulatet kom ofta till vår skola och ibland mötte de alla de kinesiska studenterna, ibland träffade de några av oss och ibland träffade de bara medlemmar i partikommittén.

Samtidigt bjöd många studentledare vid Purdue CSSA, och de studenter som hängav sig åt demokrati i Kina, in många demokratiaktivister såsom den berömde välkände Wang Bingzhang för att hålla föredrag om Kinas framtid vid universitetet. Dessa aktiviteter ledde emellertid till att personalen på konsulatet blev mycket upprörd. Då och då hade tjänstemän från konsulatet och medlemmar från partikommittén möten för att vidta motåtgärder.

Oberoende förbund

– Till och med innan studenternas demokratirörelse 1989 krävde kinesiska studenter vid Purdue öppet att en oberoende studentorganisation skulle sättas upp, fri från insyn av konsulatet. Under det årliga valet förkunnade kandidater att studentledare inte borde tjäna som hemliga informanter för konsulatet och att vi borde göra oss av med agenterna från det kinesiska kommunistpartiet (kkp), samt sätta upp en riktig oberoende studentorganisation vid Purdue. Som ett resultat av detta vann oberoende kandidater valen och CSSA vid Purdue blev en oberoende studentorganisation, berättar Xie.

När en omfattande demonstration hölls som stöd för ”demokratirörelsen den 4 juni 1989”, samlades hundratals kinesiska studentledare från fler än 40 universitet och högskolor i USA för att officiellt etablera American Midwest Chinese Student and Scholars Solidarity Union. Purdue var det universitet som först hade ordförandeskapet och Frank Xie utnämndes som förste ordförande.

Därefter bildade fler universitet och högskolor i USA sina egna oberoende föreningar. Dessa bestod av kinesiska studenter och professorer och kontrollen från de kinesiska konsulaten så gott som upphörde.

– Kinesiska studenter vaknade upp i samband med studentrörelsen i Kina, liksom den internationella demokratirörelsen, och de ville alla göra sig av med kontrollen från kkp och konsulaten. Alla studenter som stod upp vid den tiden var emot kkp och massakern på Himmelska fridens torg, tillägger Xie.

– Över så gott som en natt förlorade kkp sin kontroll över studentorganisationer vid USA:s universitet och högskolor. De studenter som var lojala mot konsulaten var förmodligen berörda och gripna av studenterna på Himmelska fridens torg och kände sig skyldiga, eller på något sätt rädda, så vid den tiden byttes dessa kommunistkontrollerade CSSA:s ut mot oberoende förbund, sade Xie.

Spioner bryter upp oberoende organisationer

Efter att ha sett hur oberoende kinesiska studentorganisationer etablerades, fortsatte den kinesiska ambassaden sina ansträngningar. Den kontrollerade andra studenter och gjorde så att de bildade egna studentorganisationer i ett försök att fortsätta utöva inflytande. Till exempel bildade man en ny organisation vid Purdue som kallades Purdue Zhonghua Club. Det officiella syftet med klubben var att berika studenternas liv genom underhållning och mat.

– Vi visste att det backades upp av det kinesiska konsulatet. Det bestod av kkp-medlemmar. Vad de sade på ytan var att de skulle gynna studenterna och att man ”inte var involverad i politik.” Men vi känner till deras verkliga syfte, vilket går emot demokratirörelsen och 4 juni-studenterna, säger Xie.

– Purdue Zhonghua Club gavs ekonomiskt stöd av det kinesiska konsulatet för att ha fester och visa filmer från Kina. Vid den tiden var det svårt att få tag i videoband med nya filmer som kommit ut i Kina. Så många studenter attraherades av det. Konsulatet kontrollerade studentorganisationerna genom att donera pengar och saker såsom nya filmer.

Xie berättar att enligt hans vänner i demokratirörelsen, hade FBI från allra första början undersökt alla studenternas aktiviteter understödda av konsulaten och den kinesiska ambassaden, inklusive de hos Zhonghua Club.

Samtidigt noterade Xie också att spioner var aktiva inom American Midwest Chinese Student and Scholars Solidarity Union. Studentagenter inom organisationen uppviglade till konflikter, vilket ledde till att studenter slogs för vinst och anseende. Detta skapade motsättningar inom organisationen.

– Taktikerna som användes var mycket välbekanta – de var exakt desamma som kkp brukar använda, sade han.

– I juni 1989 organiserade vi ett möte med 5000 personer i en park i centrala Chicago. Det var för att stödja studentrörelsen kring Himmelska fridens torg i Peking. Den dåvarande amerikanske senatorn Paul Simon från Illinois, höll ett tal som uttryckte det amerikanska folkets stöd till demokratisökande studenter i Kina.

– Jag var arrangör för demonstrationen, och en agent för den kinesiska kommunistregeringen drog ur strömmen till vårt högtalarsystem. Vid demonstrationen tillkännagav dussintals dåvarande kkp-medlemmar sina beslut att hoppa av partimedlemskapet för att protestera mot massakern. De skrev under sina namn på ett stort papper. Vi observerade några suspekta personer som tog bilder på dem som hoppade av, samt deras namn och underskrifter.

Det var då Xie fick bekräftat att hans namn var på den “svarta listan” över 50 demokratiförespråkare samt ledare för de oberoende förbunden. Runt 1990 behövde Xie förnya sitt pass och han gick då till det kinesiska konsulatet i Chicago. Hans ansökan avvisades. Tjänstemannen på konsulatet gav ingen förklaring, utan sade endast att det var ”enligt direktiv från högre ort.”

– Under en tid var jag en person utan nationalitet, säger Xie.

Dagens studentorganisationer

– De flesta ledare för oberoende kinesiska studentorganisationer tog examen runt 1990 och 1991. När de lämnat universitetsområdet återkom kkp. De kinesiska studenterna som senare kom från Kina hade inte samma erfarenheter som vi. Inne i Kina hjärntvättades folket rörande massakern på Himmelska fridens torg. Alla tvingades att förneka rörelsens giltighet och avsäga den offentligt. Själva massakern glömdes gradvis bort.

– Detta ledde till försämring av de oberoende studentföreningarna, och kkp stärkte åter gradvis sin kontroll. Senare utvidgades ”politiska utnämningar” såsom förföljelsen av Falun Gong till universitetsområdena i USA, minns Xie.

– Vid tiden för massakern på Himmelska fridens torg kunde studenter lättere se kkp:s sanna natur. Deras sinne för rättvisa och socialt samvete hade väckts upp. Gräsrotsorganisationer såsom de oberoende förbunden bildades. Det var svårt för kkp att utöva något inflytande.

– Men sedan dess har drivkraften för demokrati succesivt minskat. Samtidigt blev studenter trötta på att konstra med ambassaden och konsulaten, och fruktade att det skulle kunna leda till problem när de förnyade sina pass eller besökte familjemedlemmar i Kina. Studentorganisationerna har också köpts av intressegrupper och oavbrutet kämpat för sina egna intressen.

Xie säger att utifrån det han sett, har de nuvarande ledarna för studentorganisationerna alla blivit utnämnda av de kinesiska konsulaten. De som tidigare var under direkt kontroll av konsulaten verkade inte alltid vara ledare för studentorganisationer, även om de var aktiva deltagare inom dessa organisationer. Nu kämpar de emellertid aktivt om de viktigaste positionerna, säger Xie.

– När jag ställde upp som kandidat i studentorganisationen fick jag förlita på mig själv. Men ganska snart märkte jag att min motståndare hade krafter bakom sig – uppbackningen från den osynliga ”partikommittén”. ”Kommittén” bestämmer vem som ska vinna valet. Efter att man beslutat sig för den personen, började olika personer från kommittén att utöva lobbyverksamhet och agera för den personen genom olika kanaler.

– Då användes ofta ”patriotism” som en drivande kraft för lojala kkp-anhängare att kandidera för positioner inom studentorganisationerna. När kommunismens rykte nuförtiden kraftigt håller på att försämras i Kina och ideologin håller på att falla ihop, drivs dessa studentledare mestadels av egenintresse, säger Xie.

Xie tror att kinesiska studenter i USA i dag är mer pragmatiska och intressedrivna än för 20 år sedan. Han påpekar att rent generellt ville studenter från Kina bara slutföra sin utbildning här och åka tillbaka till Kina och de kände inte nödvändigtvis till studentorganisationernas interna arbeten vid sin skola.

Enligt Xie bryr sig dagens kinesiska studenter mer om sig själva och saknar oftast ett sinne för rättvisa och för samhälleligt ansvar. De saknar också medkänsla gentemot svagare och diskriminerande grupper i samhället.

– De har inte lärt sig det bästa från den västerländska kulturella traditionen, utan har istället tagit med sig de värsta taktikerna och utövningarna från kommunistpartiet till demokratiska samhällen.

Xie avslutar emellertid intervjun med en positiv slutsats. Han hoppas att han får se studenterna från Kina lära sig ideal om frihet och demokrati från väst, och applicera dem tillbaka på Kina. Han hoppas också att kinesiska studenter är på det klara över de kriminella handlingar som begås av kkp och dess agenter och kan förstå att det verkliga hoppet och Kinas framtid inte finns inom partiet.

Översatt från engelska