Kinesiska studenter uppmanar myndigheterna att stoppa sexuellt våld mot skolflickor
Elever kollar sina anteckningar innan ett prov i Hefei, den 5 januari 2013. Över 100 kvinnliga högskolestudenter från hela Kina väckte uppmärksamhet kring sexuella övergrepp mot flickor under den nationella folkkongressen. (Foto: STR/AFP/Getty Images)


Under kommunistpartiets årliga nationella folkkongress tidigare denna månad skickade över hundra kvinnliga högskolestudenter från hela Kina mejl till 105 ledamöter från olika delar av landet, där man bad dem att utöva påtryckningar på utbildningsministeriet för att etablera mekanismer för att förhindra sexuella övergrepp i skolor.

Enligt ett pressmeddelande från den kinesiska organisationen Yirenping svarade åtta av ledamöterna på studenternas uppmaningar och lovade dem att de skulle ”föra vidare deras sak och lämna förslag till berörda organisationer”.

Den gemensamma uppmaningen från 102 kvinnliga högskolestudenter i provinserna Henan, Yunnan, Hubei, Guangdong, Sichuan och storstaden Chongqing handlade inte om sexuella övergrepp mot universitetsstudenter. Det fokuserade på fall där grundskoleelever utnyttjats sexuellt. De övergrepp som dessa unga flickor utsatts för är skadligare, och konsekvenserna allvarligare, och det är därför en mer prioriterad fråga, enligt studenterna.

En av de som skickade brevet var Liang Xiaowen från South China University of Technology. Hon sade att kinesisk media under förra året rapporterade 112 fall av sexuella övergrepp mot barn. I 31 av fallen var förövarna lärare eller anställda på barnets skola. Utbildningsministeriet borde vara medvetna om att förskolor och skolor är ansvariga för säkerheten på deras skolområden, enligt Liang. De som inte tar den här plikten på allvar eller gör olämpliga saker bör tillrättavisas och straffas, tillade hon,

Trots att Kina har lagar mot sexuellt våld mot minderåriga så uppmärksammas inte problemet, enligt Liang. Det är avgörande för utbildningssektorn att man är proaktiv när det gäller att hjälpa  till med att förhindra sexuellt våld mot minderåriga i skolorna.

Miao Jie, som är volontär för Yirenping, sade att det var lämpligt att ta upp frågan på den nuvarande folkkongressen.

– Det första avslöjade
fallet under förra året var en övergreppsskandal i Hainanprovinsen där en rektor tog sex flickor till ett hotellrum. Sen var det fallet i Nanyangprovinsen, där en lärare begick sexuella övergrepp mot en kvinnlig elev. Sen dess har många liknande fall avslöjats. Det här är en viktig fråga och ett vanligt förekommande fenomen, sade Miao.

Medborgarrättsaktivisten Lu Jun sade att han inte är optimistisk när det gäller den nationella folkkongressens effektivitet, men han uppmuntras av hur kinesiska högskolestudenter har blivit allt mer aktiva i samhället de senaste åren.

– Alla säger att de ”två mötena” bara är en prydnad och att de är maktlösa, men det är också ett tillfälle då medier är förhållandevis mer uppmärksamma. Jag tror att de här kvinnliga högskoleeleverna har valt rätt tillfälle för sitt opinionsbildande. Det är mycket smart, sade han.

Lu sade att den
grundläggande frågan bakom sexbrotten mot flickor är att det inte finns ett rättvist och effektivt system för att straffa och avskräcka.

– Tjänstemän kan komma undan och de rika kan ta hand om saken med pengar. Det här fenomenet kan inte begränsas och kontrolleras. Om vi betonar att unga flickor ska skydda sig själva så skulle det inte leda till någonting alls, sade han.

Lu tillade att så länge som allt fler kineser blir medvetna om de sociala problemen och har modet att engagera sig så finns det hopp för Kinas framtid. Unga människor, inklusive högskolestudenter, borde ta mer ansvar på det här området, sade han.

Översatt från engelska