Kinesiska språkskolor exporterar kommunistisk ideologi
(Foto: Med tillstånd av lärare i kinesiska språket)


Peking har nyligen etablerat många kinesiska ”Konfuciusinstitut” runt om i världen genom samarbete med Asien-Stillahavsområdets forskningsinstitut eller kinesiska språkcentrum vid universitet utomlands. Denna åtgärd har emellertid kritiserats för att exportera kommunistisk ideologi under beteckning av språkutbildning.

I USA finns det cirka fyrtio sådana Konfuciusinstitut. Deras elever kan också vara regeringstjänstemän och konsulter som ger råd till beslutsfattare. I Sverige finns ett i Stockholm.

Kinas statliga internetmedia people.com.cn rapporterade att institutens läroplan och läromedel kommer från Konfuciusinstitutets huvudkontor i Peking. Instituten följer ett standardiserat system för instruktioner, prov och undervisning.

Läromedlen har i stor utsträckning accepterats av lokala kinesiska skolor utomlands. Yao Zhe, en kinesisk lärare i södra Kalifornien, bekräftar detta. 

– Med hjälp av läromedlen propagerar Peking för sin patriotiska ideologi för det kommunistiska partiet och Kina, autokratiska kultur och nationalism. Nästan alla kinesiska skolor i USA, som lär ut förenklad kinesiska, godkänner institutets material, sade Yao

Yao kallade det ”ett mjukt kallt krig, ett slagfält utan rykande kanoner”, och menar att de hjärntvättar människor utan deras vetskap.

Yao ansökte en gång om att bli journalist i USA. Hon blev senare språklärare i kinesiska språket eftersom hon såg hur Peking hade infiltrerat utländska medier. Hon insåg att sådan infiltration kunde finnas överallt i USA.

Peking bygger också energiskt upp samhällen med sin ideologi påverkar omärkligt utlandsbosatta kineser. När det sker någon oväntad händelse kommer dessa kineser att inta samma ståndpunkt som Peking och se utlandsbosatta kinesiska dissidenter med hat. De blir Pekings röst i andra länder, fruktar hon.

Insideinformation från Kinas språkliga kommitté indikerar att en av Hu Jintaos ideologer sagt honom att även om Kina invaderades många gånger under historien, komprometterades aldrig den kinesiska kulturen. Detta bevisar dess styrka, så de föreslog inrättandet av Konfuciusinstitut och under beteckning av undervisning i kinesiska språket lärs ut kommunistisk ideologi i stället för konfucianismens principer. 

Den kinesiska journalisten Li Gong nämnde 2007 i en intervju att han såg grundskolelärare i kinesiska språket i USA undervisa elever att säga på kinesiska: ”Jag är kines, inte amerikan.” 

– Hur kan amerikanska barn lära sig att älska sitt land när de undervisas på detta sätt? Det skrämmer mig. Kulturell infiltration vid användande av språket är mot principerna om Startalk, sade Li. 

Startalk är ett program från statssäkerhetens språkinitiativ som förre president Bush inrättade i januari 2006. Initiativet syftar till att utöka och förbättra undervisning och inlärning av strategiskt viktiga världsspråk som man i nuläget inte allmänt lärs ut i USA. Det började med arabiska och sedan lades kinesiska till.

Li mötte av en slump hos säkerhetspolisens språkavdelning en chef som begärde att få vara anonym eftersom han inte hade rätt att tala å institutionens vägnar. Li frågade varför både språken (arabiska och kinesiska) är listade som säkerhetspolisens strategiska språk? Avdelningschefen svarade att arabiska är för att förhindra terrorism men han log bara när de frågade varför kinesiska var på listan.

När Li frågade avdelningschefen om infiltration av agenter i skolor, svarade avdelningschefen att för två år sedan hade CIA uppmanat allmänheten att rapportera alla kinesiska lärare som fungerade som spioner i Los Angeles

Läs ursprungsartikeln på kinesiska: http://epochtimes.com/gb/9/7/2/n2576575.htm
http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/19239/