Kinesiska språkskolor exporterar kommunistisk ideologi del 2
Kommunistpartiets kinesiska språkövningar handlar om att korrekt använda Guds namn. (Foto: Med tillstånd av lärare i kinesiska språket)


På det kinesiska kommunistpartiets webbplatser för propaganda anges att utländska språkskolor är en av de ”tre pelarna” i partiets internationella propagandasatsningar.

Föräldrar känner inte till de subtila metoder för hjärntvätt som förekommer i läroböcker och forskningsuppdrag. Studenterna i högre årskurser får forskningsuppdrag där de använder kommunistpartiets engelska webbplatser i Kina, enligt en lärare. Dessa uppdrag omfattar forskning om kommunistledarnas liv, kommunismens förtjänster, osv.

HanBan, sponsor av Konfuciusinstituten, har läroböcker för olika årskurser för undervisning på de kinesiska kurserna. I volym 3 i modern kinesiska av Dangdai Zhongwen, (se infogad bild) som använts i USA sedan 2008, har den engelska översättningen av ett kinesiskt avsnitt följande lydelse:
”Därför ’att träffa Ma Kesi’ betyder det samma som ’att träffa Gud’”.

En intervjuad lärare ställde frågan: ”Varför diskuterar de Gud? Varför är Ma Kesi inte översatt bokstavligen? Ma Kesi är kommunismens gud. De vill inte att eleverna känner till namnet.”

Under Kulturrevolutionen uppmanade Mao Zedong medlemmarna i kommunististpartiet och dess organisationer att lyda intill döden: ”De kommer att välkomnas av Karl Marx.” Karl Marx uttalas på förenklad kinesiska Ma Kesi.

Läraren sade att vissa kanske tycker sådana frågor är banala. Man måste överväga vad annat ligger gömt i dessa instituts läromedel och särskilt i läroplanens forskningsuppdrag.

En orsak till lärarens vilja att ge en intervju var ett möte som läraren hade med en före detta elev. På frågan om vilket universitet eleven skulle studera på, svarade eleven:

– Jag vill inte studera på något universitet i USA, inte ens i Tokyo. Jag vill komma till ett universitet i Peking eftersom de undervisar kommunism där. Jag förstår inte varför vi inte har kommunism i Amerika.

– De har ingen aning om sanningen, de vet inte den sanna historien om partiet, avslutade läraren.

Som reporter och författare har jag berättat om denna students uttalande för flera erfarna lärare och administratörer. En ledande administratör i Montana var skeptisk och kunde inte tro att detta hade hänt. Han trodde att jag hade feltolkat situationen. Montana hade redan kommit överens om att ha ett institut där. Han känner till historien om kommunismen men studenterna gör det inte.

Min farfar berättare en gång förläget för mig att han var kommunist i snickarnas gille i Nederländerna. Efter första världskriget var de ekonomiska tiderna hårda i Europa och många av borgarna i Europa blev betagna av kommunistiska löften om ”himmelriket på jorden.”

Den kommunistiska revolutionen öppnade emellertid snabbt deras ögon. Det som hände i Ryssland fick holländarna att avstå från all anknytning till – citat från min farfar – ”det blodtörstiga partiet.”

Eftersom vår ekonomi blir sämre och fler familjer drabbas, kan löftet om ”himmelriket på jorden” allvarligt påverka våra ungdomars syn på kommunismen.

Konfuciusinstituten, den tredje pelaren i det kinesiska kommunistpartiets propagandamaskin, kommer inte att behandla de subtila poängerna i den Stora hungersnöden och Kulturrevolutionen, än mycket mindre tala om ett systematiskt folkmord på Falun Gong-utövare och andra utsatta grupper, mord som äger rum i Kina idag.

Del 1 publicerad den 12 juli: http://www.epochtimes.se/articles/2009/07/12/17461.html

Läs ursprungsartikeln på kinesiska: http://epochtimes.com/gb/9/7/2/n2576575.htm

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/19239/