Kinesiska spioner verkar genom reklamföretag
Kinesiska operatörer tar kontroll över viktiga kanaler där marknadsinformationen och kassaflöden hos medieföretag kan samlas in: reklamföretagen.(Epoch Times)


Enligt en säkerhets- och spionexpert står Fortune 500-företag och världens medier inför en kris. Kinesiska operatörer samlar in viktig marknadsinformation och kassaflöden hos medieföretag genom reklamföretag.

Företagsledare på några av de största företagen i USA känner till saken. Fem av dem talade utanför protokollet och alla gav samma svar: de är medvetna om saken men kan inte träda fram av rädsla för vedergällning.

”De är medvetna om att det är en allvarlig kris”, sade Casey Fleming, vd för BlackOps Partners Corporation, ett säkerhetsföretag som skyddar affärshemligheter åt Fortune 500-företag.

Fleming sade att hans firma har bekräftat att den kinesiska regimen riktar in sig på reklamföretag ”de snappar upp saker där”.

En säkerhetsansvarig i chefsposition på ett Fortune 500-företag inom tillverkningsindustrin sade att ”problemet är mycket värre än vi tidigare trott”.

När de insett att spioner kom åt skyddad information genom reklambyrån sade en ledare för ett Fortune 100 teknikföretag: ”Vi hade ingen aning om hur långt kineserna var beredda att gå för att komma åt våra marknader och prissättningsstrategier.

Reklamföretag

De flesta större företag sköter inte sin egen medieplanering och annonsering. De bestämmer sin målgrupp genom demografiska, psykografiska och geografiska parametrar och vidarebefordrar det till sin annonsbyrå.

Utifrån det bestämmer reklamföretaget vilka publikationer och annonsplatser som lämpar sig bäst för kundens kampanj. Infiltrering av nätverken ger den kinesiska regimen ett verktyg att tysta de media utanför Kina som de vill ha tyst på, genom att neka annonser. Detta tas upp i nästa artikel i den här serien.

Infiltration gör det även möjligt för den kinesiska regimen att ge sina egna gynnade företag ett försprång.

Många av de stora reklamföretagen får skriva på sekretessavtal när de får ta del av marknadsundersökningar och skyddad information. Bland annat information om företagets affärsstrategi, produktplanering, marknadsundersökningar och information om konkurrenternas svaga punkter.

”Det vi ser och det vi vet att de kinesiska spionerna vill komma åt, är alla former av marknadsstrategier och förhandlingsstrategier”, sade Fleming.

”De vill också veta prissättningsstrategier för de vill sälja till ett lägre pris. Deras avsikt är att manipulera marknaden”, sade han.

Ett mönster

Cyberattacker som man vet har kommit från Kina under det senaste decenniet, har riktat in sig på den typ av information som tagits från reklamföretag.

Kinesiska operatörers inriktning på reklamföretag ”passar in i ett känt mönster”, enligt Peter Singer, chef för Brooking´s Center for 21st Century Security and Intelligence och författare av Cybersecurity and Cyberwar: What Everyone Needs to Know (Vad alla behöver veta).

Forskare på säkerhet fann i februari 2011 att kinesiska hackare har spionerat på global olje-, energi- och petrokemiska företag sedan åtminstone 2009. Enligt ett blogginlägg postad av säkerhetsföretaget McAfee var de kinesiska hackarna ute efter information om hemliga bud.

”Denna information är mycket känslig och kan hjälpa eller stjälpa en mångmiljonaffär, i den här extremt konkurrensutsatta industrin”, skriver McAfee om attacken som de döpt till Night Dragon, i sitt inlägg.

Liknande cyberspionagekampanjer upptäcktes när det amerikanska justitiedepartementet väckte åtal mot fem kinesiska officerare i maj.

Den kinesiska militärens attack mot Westinghouse skedde när företaget förhandlade om att bygga och driva kärnkraftverk i Kina. Kinesiska hackare stal den tekniska designritningen och interna kommunikationer kring företagets affärsstrategi.

Vid Kinas angrepp mot Alcoa 2008 stals tusentals e-postmeddelanden, däribland interna diskussioner kring en transaktion med ett kinesiskt statsägt företag.

År 2012 uppmanade United Steelworkers kongressen att införa skatt på kinesiska importvaror och inom några dagar hade kinesiska hackare stulit topphemliga e-postmeddelanden där unionens strategi diskuterades.

Singer sade att kinesiska operatörer oftast har ett av två mål när de infiltrerar eller hackar företag. Det första är stöld av immateriella rättigheter. De stjäl allt från nästa generations stridsplan till möbeltillverkares stoldesign.

Det andra är att de använder det som en ingång till någonting annat. En reklambyrå som jobbar åt ett Fortune 500-företag kan leda kineserna på vägen dit.

I fallet med reklamföretagen samlas informationen in av spioner inom företaget, enligt Fleming.

Att de sänder agenter istället för att använda cyberattacker visar vilket högt värde målet har för dem. Singer sade, ”Vi talar om något som är kostsamt för dig, så det som de är ute efter måste ha stort värde för dem”.

Detta var del 1 i en serie. Nästa: Hur den kinesiska regimen använder reklamföretag för att straffa medieföretag utanför Kina.

Översatt från engelska

Copyright © 2014 The Epoch Times. All rights reserved.