Kinesiska skattebetalare bekostar arbetslägersystemet
Fångar går med en poliseskort under ”öppet hus” i ett fängelse i Nanjing, 2005. (Foto: STR/AFP/Getty Images)


Kinesiska skattebetalare betalar hundratals miljoner yuan så att kommunistpartiets tjänstemän kan låsa in och förslava andra kineser. Partiets säkerhetstjänstemän tvingar ofta fångar i arbetslägret att tillverka produkter för export, och tar sedan för sig av vinsterna från försäljningen av dessa produkter.

I Guangdongprovinsen, som är känd för sin blomstrande ekonomi, uppgav provinsens omskolningsbyrå på sin officiella webbsida att den har 12 underenheter i sin organisation, och att dess budget har ökat med 9,5 procent per år under de senaste tre åren och år 2012 uppgick till 511 miljoner yuan (ungefär lika mycket i kronor).

Av detta belopp kom 466 miljoner yuan, eller 91 procent, från staten, som använde skattebetalarnas pengar, enligt 21st Century Business Herald, en populär affärstidning i Kina.

Ett annat exempel är 2012 års budget från omskolningsbyrån i Hangzhou, huvudstad i Zhejiangprovinsen, som låg på 323 miljoner yuan, där 95 procent hade finansierats med offentliga medel.

Enligt Kina-kommentatorn Xia Xiaoqiang har Kinas omskolningssystem varit av central betydelse för partisekreterarna inom politisk-rättsliga utskottet i åratal. Systemet har också utvecklats till att bli en privat inkomstkälla för sekreterarna. I huvudsak har omskolning blivit ett stort kryphål för korruption, säger han.

”Omskolningsläger ägnar sig inte bara åt förföljelse av individer, de utgör också ett slaverisamhälle. Folk som hålls fängslade i läger utgör pratiskt taget fri arbetskraft, med löner som är ungefär 150 gånger lägre än genomsnittet i Kina, medan arbetsintensiteten är flera gånger hårdare. Följaktligen gör sig omskolningslägren och partisekreterare på olika nivåer med ansvar för politiska och juridiska angelägenheter överdådiga vinster från systemet”, sade Xia.

Xia fortsatte: ”Ironiskt nog drar exporten av varor som tillverkas i läger med lägst arbetskraftskostnader in stora pengar till Kina”.

Enligt officiella siffror finns det för närvarande 350 omskolningsläger runtom i Kina, där cirka 160 000 personer sitter fängslade. Icke-officiella beräkningar visar att det faktiska antalet kan vara sjusiffrigt.

Översatt från engelska.