Kinesiska sjukhus tar inte emot donerade organ
Tidningen Qi Lu Evening rapporterade den 4 april att flera sjukhus i Shandongprovinsen inte är kvalificerade att ta emot donerade organ.


En artikel som publicerades den 4 april i Shandong-tidningen Qi Lu Evening har tilldragit sig uppmärksamhet och kommit att cirkulera på internet. Enligt artikeln hade en ung man som tillfälligt arbetade i staden Jinan beslutat att donera sina hornhinnor efter att han fått diagnosen njursvikt. Flera större sjukhus i området förklarade dock att de inte var ”kvalificerade” att ta emot donationen. En anställd vid ögonkliniken på Jinans centralsjukhus sade till och med att inga av de hornhinnor de använder kommit från donatorer.

Rapporten aktualiserar frågan om källan till de organ som används för transplantationer i Kina. Sedan vittnesuppgifter i mars 2006 gjorde gällande att organ stals från levande Falun Gong-anhängare på ett sjukhus i Sujiatun i Shenyang i nordvästra Kina har Peking konfronterats med omvärldens ökande oro över vad landets organ för transplantationer kommer ifrån. Kinesiska myndigheter fortsätter att hävda att organen huvudsakligen kommer från donationer, men Qi Lu Evening-artikeln har åter väckt allmänhetens tvivel.

Wang Wenyi, en läkare vid Mount Sinai Hospital i New York har sedan länge ägnat sig åt att undersöka den kinesiska regimens organstölder från levande Falun Gong-utövare. Hon påpekade att den kinesiska regimen ljugit upprepade gånger för världen i sina försök att dölja fasorna kring organstölderna. När man tillfrågades om var organen kom ifrån hävdade de först att de var donerade, men ändrade det senare till att de kom från avrättade fångar. Det stora antalet transplantationer som genomförts i Kina på senare år kombinerat med de korta väntetiderna pekar dock mot att en levande organbank existerar, mestadels beroende av Falun Gong-utövare.

Artikeln i Qi Lu beskrev fallet med Wei Linying, en 29-årig man som arbetade tillfälligt i Jinan. När han fick diagnosen allvarlig njursvikt i februari beslutade han att donera sina hornhinnor efter sin död. Hans familjemedlemmar kom till Jinan och sökte hjälp av Qi Lu för att hitta någonstans att donera dem till.

På eftermiddagen den 4 april ringde reportern Jinans kommunkontor och röda korsets kommunala avdelningskontor, Shandongs ögonklinik och Jinans centralsjukhus. Alla svarade att de inte var kvalificerade att ta emot organdonationer.

Kinaexperten Zhang Jielian säger att situationen är densamma i hela Kina. Av traditionella skäl donerar kineser vanligen inte sina organ, så det finns inget donationsprogram i landet. Därmed är donationer osannolikt som källa till de organ som finns i Kina.

Den 7 november 2005 erkände Kinas dåvarande biträdande hälsominister Huang Jiefu att kommunistregimen tog organ från avrättade fångar. Det var första gången man erkände detta.

Den 9 mars 2006 avslöjades organstölderna från levande Falun Gong-utövare i Shenyang. Regimen teg inför omvärldens chock och indignation i 20 dagar innan utrikespolitiske talesmannen Qin Gang gick ut och förnekade anklagelserna och hävdade att alla organ var legala och mestadels kom från trafikoffer samt att donationerna godkänts av patienterna själva eller offrens familjer.

I november 2006 upprepade Huang Jiefu att de flesta transplanterade organen i Kina kommer från avrättade fångar.

I en intervju den 1 november i fjol upprepades detta av kinesiska hälsoministeriets talesman Mao Qunan.

Wang Wenyi som protesterade mot detta när Hu Jintao besökte Vita Huset i april 2006, sade att mängden organ från avrättade fångar inte alls kan täcka mängden transplantationer och inte heller förklara varför organdonatorerna inte snabbt kan identifieras. Hon menar att regimens förklaring bara är ett försök att dra bort uppmärksamheten från organstölderna från Falun Gong-utövare.

Wang sade att utländska patienter, så snart de betalt, kunnat få transplanterade organ på så lite som tre dagar. I de flesta fall har de fått organ inom en vecka. Därmed skulle man ha behövt avrätta en ”brottsling” med matchande blodgrupp och vävnadstyp bara några dagar innan.

Enligt Wang finns det bara en förklaring till detta, nämligen att det existerar en organbank i Kina där levande donatorer vars blodgrupp och vävnadstyp redan dokumenterats och kan hämtas ut när en betalande kund behöver organ.

Enligt den kinesiska regimens officiella data har 90 000 organtransplantationer ägt rum fram till 2005 i Kina. Enligt Wangs beräkningar bör 41 500 av dessa ha ägt rum mellan 2000 och 2005. Detta antal överstiger med mycket stor marginal antalet avrättade fångar i Kina under denna period. Ingen annan rimlig förklaring existerar förutom att man använt sig av de många Falun Gong-anhängare som försvunnit sedan de gripits under de senaste åtta åren.

En oberoende kanadensisk undersökning som publicerade två rapporter under 2006 kom med substantiella bevis för att ”en ondska som aldrig tidigare skådats på jorden” faktiskt har ägt rum.

En rapport som släpptes av ”World Organization to Investigate the Persecution of Falun Gong” (WOIPFG) i slutet av 2007 har man intervjuat flera kinesiska tjänstemän på sjukhus och domstolar samt kirurger och organkoordinatorer i olika städer. Deras vittnesmål indikerar att ett storskaligt program för att skörda organ från levande Falun Gong-utövare i Kina existerar.

Översatt från: http://en.epochtimes.com/news/8-4-15/69189.html