Kinesiska sedlar byts mot mynt - i censursyfte
Kinesiska enyuansedlar ska bytas mot mynt, med början i Shandong i östra Kina. (Foto: Greg Baker /AFP/Getty Images)


I många länder har man bytt ut sedlar av lägre valörer mot mynt för att öka livslängden och motverka förfalskning. Kina byter nu också ut enyuansedeln mot mynt av samma anledning, men där finns även ett bakomliggande censurskäl.

Den 12 januari meddelade People´s Bank of Chinas filial i Jinan på sin hemsida att bankerna ska sluta hantera enyuansedlar och istället byta ut dem mot mynt. Utväxlingen kommer att börja i fem städer i Shandong i östra Kina, för att sedan utvidgas med fyra städer till. Målet är att få stopp på cirkulationen av sedlar i dessa städer.

Banken angav inte något skäl för beslutet, men många kinesiska media, bland annat den statliga People´s Dailys webbversion People´s Net, applåderade beslutet. Medierna såg många fördelar med mynt istället för sedlar: längre hållbarhet, bekvämlighet, hälsofördelar (mynt kan rengöras) och miljövinster (mynt kan återvinnas).

”Reaktionära kommentarer”

Övergången till mynt ska också ”förhindra spridningen av kriminellas reaktionära kommentarer på sedlar av låga valörer” och ”rensa upp i pengarnas cirkulationsomgivning”, enligt People´s Net.

Däremot förklarar man inte vilka dessa ”kriminella” är eller vad som menas med ”att rensa upp i pengarnas cirkulationsomgivning”. Det är emellertid ett faktum att många kineser har skrivit meddelanden på sedlar för att uppmärksamma andra om den pågående förföljelsen av falungong-utövare.

Falungong, även kallat Falun Dafa, är en andlig självförbättringsmetod, vars utövare har förföljts av den kinesiska regimen sedan 1999. För att bemöta kommunistpartiets propaganda mot falungong har många falungong-utövare skrivit meddelanden på sedlar.

Några vanliga meddelanden lyder: ”Människor över hela världen vet att Falun Dafa är bra” eller ”Hela världen kommer att ställa mördarpartiet inför rätta”.

Enyuansedel med budskap om falungong. (Foto: NTD Television)

Enyuansedel med budskap om falungong. (Foto: NTD Television)

Riskfyllt skriva på sedlar

Det är förenat med stor risk att skriva meddelanden på sedlar. I november 2013 dömdes två utövare, Liu Yanhna och Wu Wenjin i Yichun i Heilongjiangprovinsen, till tio års fängelse för att de växlat sedlar med meddelanden om falungong.

Kinas internetanvändares reaktioner på avvecklingen av enyuansedeln varierar, där några vill ha sedlar och några vill ha mynt. Men nätanvändarna är övertygade om att censur är en av anledningarna till att sedlarna byts ut, och många är kritiska mot regimen.

”Den verkliga orsaken är varken en fråga om hygien eller ekonomi, utan beror på att reaktionära kommentarer, vilket är ett vanligt fenomen, alltför lätt kan skrivas på enyuansedeln”, skrev signaturen ”To Lie” på Anhui.

VIDEO: Tusentals gruvarbetare i Kina protesterar efter uteblivna löner

Kina lägger enorma summor på att hålla medborgarna i schack