Kinesiska regimens torterare hängs ut med namn
Skärmdump från World Organization to Investigate the Persecution of Falun Gongs hemsida. (Foto: Epoch Times)


Nära 20 000 dokumenterade torterare, kidnappare, mördare och sadister, inklusive fullständiga namn, arbetsplatser, yrkestitlar och ofta telefonnummer – med en sådan lista skulle nog de flesta polismyndigheter förbereda en rad gripanden. Men i Kina är personerna på listan poliser.

World Organization to Investigate the Persecution of Falun Gong (Världsorganisationen för att undersöka förföljelsen av Falun Gong), förkortat WOIPFG, en oberoende undersökningsgrupp med bas i New York, släppte nyligen en rapport på kinesiska med dessa uppgifter för 19 839 kinesiska kadrer inom säkerhetsstyrkorna. Samtliga påstås ha deltagit i förföljelsen av Falun Gong-utövare, eller ha lett förföljelsen i sina respektive områden. Falun Gong är en traditionell kinesisk andlig metod.

– Alltsedan vi startade har WOIPFG dagligen samlat in information och bevis på förföljelsen av Falun Gong. Vi publicerar det för att öka kunskapen om förföljelsen av Falun Gong och presentera fullständiga bevis för det Kinesiska kommunistpartiets förföljelse och för att ge underlag för de stora rättegångar som kommer att hållas, sade Wang Zhiyuan, talesman och forskare för organisationen, i en telefonintervju.

Terri Marsh från Human Rights Law Foundation, en juristgrupp med bas i Washington DC, sade att hennes organisation har förberett sig för rättegångarna mot många av de personer som identifierats av WOIPFG.

– [Handlingar] lämnas till FN, Europaparlamentet och alla berörda rättsorgan, med rekommendation om inrättandet av en domstol för mänskliga rättigheter för sådana förövare som nämns i den här rapporten, sade hon i ett uttalande.

– Human Rights Law Foundation lovordar WOIPFG för dess omsorgsfulla forskning och mycket trovärdiga utredning och rapportering, tillade Marsh.

Human Rights Law Foundation ligger bakom en rättegång i Spanien som resulterade i åtal mot fem höga tjänstemän i det Kinesiska kommunistpartiet för deras roller i förföljelsen av Falun Gong.

Nästan alla namnen i WOIPFG:s databas har länkar till artiklar på internet som dokumenterar vad dessa personer specifikt har gjort i förföljelsen av Falun Gong. Dessa namn är förmodligen inte en fullständig lista på vilka som som har deltagit i förföljelsen. Wang säger att de kommer att fortsätta att lägga till mer uppgifter till sina handlingar.

Falun Gong är en andlig metod baserad på principerna sanning, godhet och tålamod. Den har sedan 1999 utsatts för förföljelse efter att den förre regimledaren, Jiang Zemin, blev rädd när han såg hur populärt Falun Gong var bland det kinesiska folket. Jiang Zemin såg Falun Gong som ett hot mot partiets försök att kontrollera kinesernas tänkande.

Av den långa listan med namn är 1 887 agenter inom 610-byrån, ett grundlagsvidrigt partiorgan, särskilt inrättat för att övervaka och genomföra förföljelsen av Falun Gong; 2 997 agenter är förknippade med det politisk-rättsliga utskottet, som har varit det huvudsakliga partiorganet bakom förföljelsen, medan resten av namnen tillhör poliser, hemliga poliser, åklagare, fängelsevakter och andra som bedrivit förföljelsen ute i samhället.

Förföljelsen har bland annat inneburit att Falun Gong-utövare skickas till arbetsläger, fängelser eller hjärntvättscentra, där de utsätts för hårda påtryckningsmetoder, ofta tortyr, för att tvinga dem att ge upp sin övertygelse.

”Publiceringen av den här namnlistan ger också alla dessa förövare en chans. Om de skulle ändra sig och inse sina fel, och vidta konkreta åtgärder för att ansluta sig till dem som motsätter sig förföljelsen, kommer det att hjälpa dem och deras familjer”, står en kommentar till listan från WOIPFG. Annars kommer de att hållas fullt ansvariga för sin roll i förföljelsen, enligt kommentaren.

Wang Zhiyuan, WOIPFG:s talesman, säger att han förväntar sig att offentliggörandet av listan kommer att avskräcka förföljarna.

– Kommunistpartiet främjar förföljelsen genom att betala och uppmuntra förövarna. De tror att det kommer att främja deras karriär om de begår de här brotten. När vi publicerar den här namnlistan avslöjas deras brott och det kommer att avskräcka dem från att delta i förföljelsen, sade han.

WOIPFG är mest känt för de telefonsamtal till Kina som deras medarbetare genomförde, där man låtsades vara köpare av organ för transplantation. I deras bandade samtal erkände läkare och sjukhuspersonal att de hade tillgång till organ från fängslade Falun Gong-utövare.

En läkare vid namn Lu från Nanning City Minzu Hospital i Guangxi, tillfrågades flera gånger om han kunde få tag i organ från Falun Gong-utövare. När han för tredje gången direkt bekräftade detta, sade han: ”Just det. Vi väljer de som är bra, eftersom vi garanterar kvaliteten i vår operation.”

Översatt från engelska