Kinesiska regimens senaste vapen mot minoritetskulturer: sponsrade giftermål
Ett uiguriskt par dansar sin första bröllopsdans, 2 augusti 2014 i Kashgar, i den autonoma regionen Xinjiang i västra Kina. Enligt ett nytt förslag ska giftermål mellan medlemmar av han, den dominerande etniciteten i Kina, och etniska minoriteter som uigurer uppmuntras med olika förmåner.(Kevin Frayer/Getty Images)


Den kinesiska regimen har länge gjort sitt bästa för att förtrycka kulturen hos den muslimska folkgruppen uigurerna, som utgör en etnisk minoritet i Xinjiang, längst västerut i Kina. Nu har man kommit på en ny metod: att betala för blandäktenskap mellan hankineser och uigurer.

Det är Yasem Nasi’er, vice partisekreterare i Cherchen-häradet i Xinjiang, som har föreslagit att par som består av hankineser och etniska minoriteter ska få olika ekonomiska belöningar, från rena kontantutbetalningar till bostäder, förmåner för barnen och subventionerad vård.

Under augusti påbörjades försök med detta. Enligt Nasi’er är det en “stor gest för att sammansmälta och integrera minoriteterna” enligt statliga Tianshan Net.

Han är den dominerande etniciteten i Kina, och en mycket stor majoritet av kommunistpartiets medlemmar är hankineser. Etniska minoriteter återfinns främst längs Kinas gränser, som i Tibet och Xinjiang, och relationerna mellan dem och majoritetsgruppen är ofta problematisk, med ömsesidig misstro, diskriminering, stereotypisering och våld.

Enligt det nya initiativet i Xinjiang skulle nygifta par där en hankines är gift med en medlem av en etnisk minoritet få 10 000 yuan om året (ungefär lika mycket i svenska kronor). Så länge de är gifta skulle paret få detta under fem år, och efter tre år skulle man få ytterligare förmåner i form av bostad och bättre vård.

Barnen ska få gratis utbildning från förskola till gymnasium, och även stipendier till högre utbildning.

Cherchen-häradet bebos främst av uigurer; av dess 100 000 invånare är 72 procent uigurer, och resten mestadels hankineser, enligt officiella siffror.

Förhållandet mellan uigurerna och kommunistpartiets myndigheter, som mestadels består av hankineser, har blivit allt mer spänt på senare år på grund av förtrycket av muslimer och det i vissa fall våldsamma motståndet mot detta. Regimen beskriver regelmässigt alla uigurer som på något vis kämpar för sina rättigheter som terrorister.

Kvinnor får inte bära uigurernas traditionella slöja och män får inte ha långt skägg, och kommunistpartiet har på olika sätt stört och hindrat firandet av Ramadan. Flera uppmärksammade våldsamma attacker i Kina på senare tid har av regimen knutits till uigurer, och uiguriska organisationer har samtidigt anklagat regimen för regelrätta massakrer på uigurer.

Med detta i åtanke är det inte underligt att det här giftermålsförslaget har mötts av stor skepsis. Många kineser har uttryckt sina åsikter på internet.

“De borde verkligen tänka om. Nationell integration är en gradvis, naturlig process som tar hundratals år. Att gå in artificiellt verkar mer som ’assimilering’. Kärlek och giftermål borde inte användas så här. En dum, dåraktig idé!” kommenterade användaren “NY-CMP”.

En användare, “Jin Ai”, skrev: “I stället för att använda pengar för att stödja ingifte borde regeringen arbeta hårdare för att förbättra utbildning och vård, så att alla barn kan få utbildning och gå på högskola.”

Andra menade att planen helt kan komma att slå tillbaka mot regimens planer på ett mer etniskt och religiöst homogent samhälle. Användaren “Tuojiangde Baicai”, som sade sig ha bott i Xinjiang i över 30 år, sade att i alla giftermål över etniska gränser, som han eller hon kände till förutom ett, hade hankinesen kommit att konvertera till minoritetens religion.

Rapportering av Lu Chen