Kinesiska regimens Gröna dammprojekt kollapsar
Kvinnor arbetar vid sina laptops på ett internetcafé i Peking. (Foto: Frederic J. Brown/AFP/Getty Images)


Det kontroversiella Internet-filtret Green Dam Youth Escort sägs stå inför en svår budgetkris. Projektkontoret i Peking har redan slagit igen och likaså kan Zhengzhous kontor snart följa efter.

I juni 2009 startade Kinas ministerium för industri och informationsteknologi ett kontroversiellt projekt som innebar att den så kallade Green Dam skulle installeras på alla nya persondatorer som från och med nu säljs i Kina.

Enligt Global Internet Freedom Consortium (GIFC) är Green Dam dock inte särskilt effektivt när det gäller att blockera pornografiskt innehåll, vilket från början var dess tänkta syfte, utan den blockerar istället människorättsrelaterade sidor och riktar särskilt in sig på sådana som har att göra med Falun Gong.

GIFC specialiserar sig på utveckling och installation av anticensurteknik för Internetanvändare i förtryckarregimer. Konsortiet består bland annat av Dynamic Internet Technology (DIT), UltraReach Internet Corp., Garden Networks for Freedom of Information, samt World’s Gate, Inc.

Tidningen Jinghua Times skrev den 13 juli att Green Dam Youth Escort är en kombination av två mjukvaror: Green Dam skapat av Jinhui Computer System Engineering i Zhengzhou och Youth Escort som skapats av Dazheng Human Language Technology Academy i Peking.

Enligt chefen på Dazheng, Chen Xiaomeng, stängdes projektkontoret i Peking ner i juni och nästan trettio anställda avskedades.

Chen hävdade att anledningen till nedläggningen var driftkostnaderna i projektet. Enligt en del kinesisk nyhetsmedia ska det dock finnas tjugo miljoner användare av Green Dam.

Översatt från: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/39235/