Kinesiska regimen sviker sina antirökningslöften (video)


Mer än 60 experter i Kina och utomlands har satt samman rapporten ”Tobakskontroll och Kinas framtid”. De menar att de medicinska och sociala kostnaderna associerade med rökning uppgår till 60 miljarder yuan om året, vilket innebär att det tar ut de skatteinkomster som tobaksförsäljningen skapar.  

En av de största hindren för att genomföra tuffare åtgärder mot rökning i Kina är att det statliga tobaksmonopolet sätter reglerna, men även driver världens största cigarettföretag, China National Tobacco Corp.

Studien uppmanar till omfattande åtgärder för att begränsa rökningen. En av författarna, Yang Gonghuan från Kinas centrum för kontroll och förebyggande av sjukdomar är skeptisk.

– De departement som har kopplingar till tobaksindustrin har inte gjort några framsteg, och detta har gjort åtgärderna för att kontrollera tobak verkningslösa, sade han.

För fem år sedan skrev den kinesiska regimen under världshälsoorganisationen WHO:s ramkonverntion för tobakskontroll och lovade att förbjuda tobaksreklam och rökning i slutna utrymmen innan januari 2011. Förra månaden sköt man dessa planer upp med fem år.

Förra året rapporterade statliga medier att dussintals lågstadieskolor i landet sponsras av tobaksföretag och att de har reklamaffischer på skolgårdarna med texter som ”Tobak hjälper dig att bli framgångsrik”.

Det finns nästan 300 miljoner rökare i Kina och rökning dödar mer än en miljon kineser om året. Studien förutspår att rökningen kan komma att döda 3,5 miljoner människor om året fram till 2030 och orsaka 25 procent av alla dödsfall i Kina.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/48942/