Kinesiska regimen styr nyhetsflödet till Tibet
En tibetansk munk i exil läser ett papper i väntan på en konferens som hölls i Dharamsala, Indien, i november 2008. Ledande exiltibetaner höll ett veckolångt möte som resulterade i en mer radikal inställning till den långa kampen mot kinesiskt styre i Tibet. De kinesiska myndigheterna fortsätter att strama åt kontrollen i Tibet, nu har all elektronisk media med information från omvärlden stängts av i området och tv-kanalerna visar endast program från den statsägda kinesiska tv-stationen. (AFP PHOTO/ Manpreet Romana)


Peking har genomfört ännu en åtgärd i Tibet för att skära av informationsflödet i elektroniska media.

Bara i Maqu-häradet i Gansuprovinsen har regimen bytt ut 170 parabolantenner. Invånarna kan nu bara ta emot den statliga CCTV och kommer inte längre ut på internet. En utlandstibetan påpekade att det här står fullständigt i strid med den rätt till fri media som nämns i den av regimen nyligen offentliggjorda handlingsplanen för mänskliga rättigheter.

Kongbo Dangzha är verksam vid Tibetan Language Research Center i Norbu-glingka i indiska Dharamsala. Han sade till RFA:

– I både stadsbebyggelse och förorter i Qumahäradet skars alla datorer av från internet. De 170 nya mottagarna från regeringen kan bara ta emot signaler CCTV News, CCTV-1 och CCTV-2.

Kongbo sade att myndigheterna började att byta ut mottagarna den 10 april och var klara den 23 april.

– De senaste dagarna har man inte kunnat använda mottagarna. Vi kan inte lyssna på RFA nu. RFA:s reporter ringde många internetcaféer i Quma men ingen svarade. Reportern ringde då till religionskontoret i Quma, men personalen vägrade att tala om saken.

Gesang Jiansen, medlem av den tibetanska kongressen i Dharamsala, berättade myndigheternas skäl för att byta satellitmottagarna.

– Sedan 2009 har tibetaner i Qinghai, Sichuan, Yunnan, Gansu och den autonoma regionen Tibet installerat sina egna satellitmottagare. Nu hävdar myndigheterna att hemliga agenter från den tibetanska självständighetsrörelsen installerat dem och har därför konfiskerat samtliga och installerat nya, officiella mottagare.

Gesang förklarade att tibetanerna tidigare kunde titta på nyheter från Indien och intilliggande länder och även lyssna på utländska nyheter på radio.

– Nu kan de inte lyssna på RFA eller Voice of America, sade han.

Gesang tror att myndigheterna försöker att blockera alla informationskanaler, vilket går emot den ”rätt att veta” som finns i regimens egen handlingsplanför mänskliga rättigheter.

– Man säger en sak och gör en annan.

RFA:s reporter noterade att även Lhasa Evening News online och Tibet Daily nyligen blev otillgängliga, detta innan de nya mottagarna installerades.

 

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/15977/