Kinesiska regimen slår till mot arbetare efter oroligheter, del 2


Samtidigt som kommunistpartiet på ytan gav sitt medgivande till strejkerna på de utlandsägda fabrikerna tonade Kinas handelsminister ned deras betydelse i kommentarer till statliga medier.

Medan kinesisk media rapporterade utförligt om strejken på Honda i maj rapporterade BBC China och Hongkongbaserade South China Morning Post att Kinas centrala propagandadepartement utfärdat en order att strypa all inhemsk rapportering i ämnet.

Ett antal kinaexperter menar att regimens ”slå till hårt”-kampanj är ett svar på de många sociala problem som hotar dess ledarskap, trovärdighet och överlevnad.

Jason Ma, ekonomisk och politisk kommentator på NTDTV sade att det samlats spänningar och sociala konflikter under kommuniststyret under många år och att det nu börjar komma till ytan. Det här kan man se i den plötsliga vågen av mord och våldsdåd på skolor, strejkerna och det desperata motståndet vid tvångsrivningar som kinesiska medborgare visat upp under de senaste månaderna. Ma menar att allt detta gör regimen orolig över att allmänhetens missnöje är på väg att koka över. 

Förutom detta sätter inflation och höga levnadskostnader press på Kinas arbetare.

Under de senaste två månaderna har inflationen växt särskilt snabbt och staten utövar våld i preventivt syfte för att medborgarna inte ska sätta igång något själva, menar Ma. ”Slå till hårt”-kampanjen mot strejker är ett exempel på detta som regimen hoppas ska strama åt kontrollen över den sociala situationen under åtminstone de kommande sju månaderna, sade han.

Showing Young, biträdande professor på avdelningen för affärrsadministration på national Sun Yat-Sen University i Taiwan, sade även han att skenande inflation till sist kommer drabba Kina och tvinga låginkomsttagarna att revoltera. Med spridningen av billig modern kommunikationsteknologi kommer regimen att finna det allt svårare att hindra de kinesiska arbetarna från att organisera protester och strejker, sade Young.

Både Ma och Young varnade för att våld som metod för att upprätthålla stabilitet i slutändan kan komma att slå tillbaka mot regimen själv.

Gou Yuhua, professor i sociologi vid Beijing University har liknande åsikter och säger att hon är rasande på de lokala regeringarnas förtryck mot de strejkande arbetarna. Hon sade till Asia Weekly att det är dags att se över hela tanken på ”stabilitet”.

– Regimen tror att man kan lösa problemen med repression, men det enda sättet att upprätthålla stabilitet är att skydda människors rättigheter, sade Guo.

Hon tror även att eftersom det Kinesiska kommunistpartiet byggdes på arbetar- och bondeklassen kan regimen ytterligare tära på sin legitimitet om man inte hanterar strejkerna på ett lämpligt sätt.

Under tiden har strejker pågått in i juni. På Denso Corp. i Guangzhou den 21 juni, på Toyoda Gosei i Tianjin den 17 juni och på Honda Lock i Zhongshan den 9 juni, bland annat.

Arbetsrättsoroligheterna i Kina har också uppmärksammats bland fackföreningsföreträdare i USA. Den 14 juni rapporterade Reuters att USA:s största fackförening, AFL-CIO, överväger att be Obamaadministrationen att undersöka huruvida Kina får en orättvis handelsfördel genom att man förvägrar arbetarna sina rättigheter.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/38112/99999999/1/1/