Kinesiska regimen koncentrerar makten i nytt utskott
Kinesiska poliser står på vakt vid Himmelska fridens torg under centralkommitténs tredje plenum i Peking, 9 november. Vid slutet av plenumet meddelades att en ny kommitté kommer att ha direkt makt över allt utom ekonomiska frågor. (AP Photo/Andy Wong)


En betydande centralisering av den politiska makten meddelades, tillsammans med reformlöften, när det Kinesiska kommunistpartiets nationella ledning höll möten i Peking den 9-12 november. Om den här aldrig tidigare skådade maktkoncentrationen kommer att leda till reformer återstår att se, men kommentatorer menar att det försvagar alla andra inom partiets ledning förutom högste ledaren Xi Jinping, och kan visa sig vara farligt för Kinas alla olika sorters dissidenter.

Kommunikén som utgick i slutet av den 18:e centralkommitténs tredje plenum meddelade att man format ett statssäkerhetsutskott, som enligt texten ska ha som uppgift att ”förbättra samhällshanteringen och säkra folkets försörjning och social stabilitet”.

”För att på ett allomfattande vis fördjupa reformerna måste vi stärka och förbättra partiets ledarskap”, stod det vidare.

Den beskrivningen gör dock inte rättvisa åt hur omfattande det nya utskottets makt blir. Den kommer att integrera partiets, militärens, rättsväsendets, den inhemska säkerhetsapparatens och underrättelsetjänsternas verksamheter, enligt Cheng Xiaonong, en kinesisk ekonom och före detta rådgivare till den tidigare kinesiske premiärministern Zhao Ziyang.

– Statssäkerhetsutskottet kommer att bli den mäktigaste organisationen. Dess makt är långt bortom andra organ, inklusive centralkommittén, centrala militärkommissionen, statsrådet och det ständiga utskottet, som har parallell makt i Kina, sade Cheng till Epoch Times på telefon från sitt hem i New Jersey i USA.

I ett program på New Tang Dynasty Television beskrev den politiske kommentatorn Heng He statssäkerhetsutskottets omfattning så här: ”Hela partiet och rättsliga departement, förutom de ekonomiska organisationerna kommer att integreras i statssäkerhetsutskottet.”

Kommunikén meddelade inte vem som ska leda utskottet, men alla Kinakännare utgår från att det blir den högste ledaren Xi Jinping. Cheng Xiaonong sade att han är det förväntade valet på grund av den auktoritet han har som ordförande för centralkommittén och den centrala militärkommissionen.

– Xi Jinping har nu centraliserat makten väldigt mycket, mer än någon ledare före honom någonsin har gjort. Han stärker inte bara sin makt, utan även sin förmåga att utöva den.

Centraliseringen av makten till Xi Jinping och statssäkerhetsutskottet tar makten ur händerna på andra partitjänstemän och organisationer.

I mer än ett årtionde innan november 2012, när Xi blev partichef, hade det politisk-rättsliga utskottet fått ett enormt inflytande inom partiet. Det hade kontroll över nästan alla inhemska säkerhetsorgan och rättssystemet.

Framför allt hade chefen för politisk-rättsliga utskottet makten över den beväpnade polisen, som är en armé av betydande storlek, med över en miljon man.

Politisk-rättsliga utskottet kunde sätta in denna sin armé för att ”upprätthålla stabiliteten”, det vill säga kväsa protester och upplopp med våld. Förmågan att mobilisera den beväpnade polisen var alltid ett hot mot andra partiledare.

Utskottets storlek och roll förändrades i och med den dåvarande partichefen Jiang Zemins beslut att förfölja den traditionella andliga metoden Falun Gong. Jiang, som fruktade Falun Gongs popularitet, beordrade en kampanj för att utrota metoden 1999.

”Politisk-rättsliga utskottet använde partistyret för att förfölja Falun Gong, och samtidigt använde man förföljelsen av Falun Gong som ett skäl att stärka sin egen makt”, sade Heng He.

Jiang Zemin lade förföljelsen av Falun Gong under politisk-rättsliga utskottets direkta kontroll, och arrangerade så att dess ledare, Luo Gan, blev medlem av politbyråns ständiga utskott, som styr landet. När Luo pensionerades 2007 såg Jiang till att Zhou Yongkang fick de dubbla positionerna som chef för politisk-rättsliga utskottet och medlem av det ständiga utskottet.

Med det här arrangemanget var politisk-rättsliga utskottets beteende i viss mån bortom partiets kontroll.

– Tidigare har politisk-rättsliga utskottet spelat en betydande roll för att upprätthålla stabiliteten, och det hade mycket betydande makt, sade Chen Xiaonong.

– Men nu är statssäkerhetsutskottet högre än politisk-rättsliga utskottet, vilket har minskat det sistnämndas makt. Det är inte så troligt att vi i framtiden kommer att få se någon som Zhou Yongkang, som själv hade makten att styra Kinas beväpnade polis, tillade han.

”Statssäkerhetsutskottet kommer att ha större makt än det politisk-rättsliga utskottet: makten att koordinera med departementen som ansvarar för propaganda, internet och militären”, sade Heng He. ”På det här viset kommer statssäkerhetsutskottet att utplåna tidigare partiledares inflytande, såsom Jiang Zemin, Hu Jintao och Wen Jiabao.”

Genom att etablera det nya utskottet ”försöker Xi Jinping och [premiärminister] Li Keqiang att centralisera makten för att underlätta ‘allomfattande fördjupade reformer’ och konsolidera partiets styre”, sade den Washingtonbaserade Kinaexperten Shi Cangshan till Epoch Times.

Qin Gang, som representerade Kinas utrikesministerium, sade efter det tredje plenumet var över att ”utan tvekan kommer etablerandet av ett sådant här organ att hindra terrorister, separatister och religiösa extremister från att operera med lätthet”.

I Kina har det uttryckts oro över att den här nya maktkoncentrationen kan få myndigheterna att bli mer effektiva när det gäller att förtrycka dem som partiet är ute efter, såsom människorättsaktivister, demokratiaktivister, petitionärer, etniska minoriteter och Falun Gong-utövare.

Enligt NTD Television sade den kinesiske aktivisten Hu Jia: ”Det kommer att användas mot dem som försvarar rättigheter och universella värden, som stöder yttrande- och trosfrihet och dem som partiet inte kan tolerera, och ser som ett hot mot sitt styre.

Heng He påpekade att det nya stassäkerhetsutskottets grundande faktiskt strider mot den kinesiska grundlagen:

”Statssäkerhetsutskottet ska inte etableras av kommunistpartiet, utan av nationella folkkongressens ständiga utskott, enligt konstitutionen. I stället för att skydda rikets säkerhet kommer det att skydda partiets styre.”

Översatt från engelska