Kinesiska regimen kan komma att slopa dödsstraffet för vissa brott
Amnesty International protesterade i Hongkong mot dödsstraffet år 2009. (Foto. AFP)


Vissa brott som inte är våldsbrott och har med ekonomisk brottslighet att göra kan komma att tas bort från listan över dem som kan straffas med döden i Kina, enligt den statsstyrda nyhetsbyrån Xinhua.

På måndagen lämnades lagändringsförslaget in till regimens lagstiftningsapparat, nationella folkkongressens ständiga kommitté. Man föreslår att 13 icke våldsbrott inte längre ska kunna straffas med döden. För närvarande kan man dömas till döden för 68 olika brott i Kina.

Den förslagna minskningen kan ses som ett litet steg framåt, men många observatörer tror inte att antalet avrättningar faktiskt kommer märkbart minska.

Orsaken till detta är att de flesta av brotten som förslaget gäller är för ovanliga. Det handlar bland annat om smuggling av sällsynta djur och att lära andra hur man plundrar fornlämningar.

Ändringarna skulle även innebära att ingen över 75 år kan dömas till döden. Men Joshua Rosenzweig från den amerikanska människorättsgruppen Dui Hua Foundation sade till nyhetsbyrån AP att få av dem som döms till döden i Kina hör till denna åldersgrupp.

Den kinesiska regimen har länge kritiserats för sitt användande av dödsstraffet. Antalet avrättningar uppskattas till tusentals varje år, vilket är mer än alla andra länder tillsammans. Regimen offentliggör inte antalet avrättningar och menar att den informationen har med nationell säkerhet att göra.

Amnesty International sade i ett uttalande på nätet att eventuell påverkan som de här förändringsförslagen har inte kan utvärderas så länge den kinesiska regimen inte offentliggör sina avrättningssiffror.

http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/41809/