Kinesiska regimen i krig med sig själv
Bo Xilai står mellan två säkerhetsvakter i domstolen i Jinan, huvudstaden i Shandongprovinsen, den 22 september förra året. Gripandet av Bo Xilai i mars 2012 markerar början av en kampanj för att bryta den omfattande makt som den kinesiska regimens massiva apparat för inhemsk säkerhet har. (Foto: Weibo.com)


I början av mars 2012 började ledarskiktet i det Kinesiska kommunistpartiet montera ner det politisk-rättsliga utskottets makt. Hundratals tjänstemän har gripits i denna kampanj mot den inhemska säkerhetsapparaten, och den pågår fortfarande.

Kampanjens höjdpunkt inträffade i december förra året. I mitten av månaden bekräftade då källor i Peking att Zhou Yongkang, tidigare ordförande för politisk-rättsliga utskottet, satts under shuanggui, en metod där partiet utför hårda specialförhör mot sina egna medlemmar.

Ett kort meddelande den 20 december på en av partiets hemsidor indikerade att Li Dongsheng, chef för den ökända 610-Byrån, hade mött samma öde.

I över ett årtionde var politisk-rättsliga utskottet partiets näst största maktapparat som kontrollerade polisen, den beväpnade polisen, domstolarna och åklagarmyndigheten – i stort sett allt som rörde ordningsmakt och rättsskipning.

2007-2012 var Zhou ordförande för politisk-rättsliga utskottet och även medlem av politbyråns ständiga utskott, det lilla elitorganet i partiets topp. Han var en av Kinas mäktigaste män. Fem år innan dess var Zhou chef för ministeriet för offentlig säkerhet, vice ordförande för politisk-rättsliga utskottet och medlem av politbyrån.

2009 gjordes Li Dongsheng till ledare för 610-Byrån, partiorganet som har till uppgift att utplåna den andliga metoden Falun Gong. Där hade han varit nummer två sedan 1999. Några år efter att 610-Byrån grundades sattes den under politisk-rättsliga utskottets kontroll. När Li greps var han också vice minister för offentlig säkerhet.

Både Zhou Yongkang och Li Dongsheng är produkter av den tidigare partiledaren Jiang Zemin, och attacken mot dem och deras kollegor skapar kaos i den partifraktion som är lojal mot Jiang.

Det första slaget mot Zhou Yongkang och politisk-rättsliga utskottet kom i mars 2012. Zhous handplockade efterträdare som skulle leda politisk-rättsliga utskottet, Bo Xilai, sattes i husarrest av centrala vaktbyrån, som är ansvarig för partiets toppledares säkerhet. I september 2013 dömdes han till livstids fängelse för mutor, korruption och maktmissbruk.

När den nya politbyråns ständiga utskott tillkännagavs i november 2012 innehöll den inga medlemmar av säkerhetsapparaten, detta för att förhindra att någon återigen kombinerar sin makt över inhemsk säkerhet med sin plats i det mäktigaste partiorganet, så som Zhou Yongkang gjorde.

Aggressiva och snabba
åtgärder vidtogs mot Zhous tidigare kolleger och följeslagare i början av 2013.

Enligt en rapport som överlämnades i mars förra året av en tidigare topptjänsteman från politisk-rättsliga utskottet till partiets ledarskap, sattes 452 tjänstemän från politisk-rättsliga utskottet antingen i shuanggui eller greps, inklusive 392 från byrån för offentlig säkerhet, 19 personer från åklagarmyndigheten, 27 från rättsväsendet, 5 från justitiedepartementet och 10 från andra säkerhetsavdelningar. 12 topptjänstemän begick dessutom självmord.

Rapporten visade att medan Zhou Yongkang var ordförande för politisk-rättsliga utskottet, var polischefer i olika delar av Kina ofta sekreterare för de lokala politiskt-rättsliga utskotten och medlemmar av både lokala partikommittén och lokala ständiga utskott.

Utan något särskiljande
mellan makt över offentlig säkerhet, åklagarmyndighet och domstolar var det inget som begränsade polisens makt, och poliser blev arroganta och despotiska, enligt rapporten. Det resulterade i att många poliser inom offentlig säkerhet själva bröt mot lagen och begick allvarliga överträdelser.

Den snabba takten sedan början av 2013 har inte upprätthållits, men det har fortfarande varit konstanta attacker som fortsatt att försvaga politisk-rättsliga utskottet.

Ett av de mest betydande gripandena handlade om Cao Jianming. I början av september rapporterade The Australian att  chefsåklagaren för Kinas högsta åklagarmyndighet var under utredning. Cao var en av de viktigaste tjänstemännen i det politisk-rättsliga utskottet under Zhou Yongkangs ämbetstid, och spelade en ledande roll i förföljelsen av Falun Gong.

Den 4 oktober förra året citerade Hongkong-tidningen Apple Daily information från Wind Magazine, att den tidigare partichefen i Xinjiangprovinsen, Wang Lequan, var under utredning för korruption av centrala disciplininspektionen. När Zhou Yongkang var minister för byrån för offentlig säkerhet var Wang och Zhou nära vänner, och när Zhou befordrades till politbyråns ständiga utskott hade Wang hittat en trofast allierad.

Dem 18 november förra året rapporterade kinesiska medier att Xiao Shuangsheng, chef för politisk-rättsliga utskottet i staden Langfan i Hebeiprovinsen, hade satts under shuanggui.

Den 21 november förra året släppte Kinas högsta domstol ett dokument: ”Förslag till skapande av en mekanism för att förhindra juridiska orättvisor”. Där sades att politisk-rättsliga utskottet inte ska involvera sig i några rättsfall såvida det inte handlar om utrikespolitik, nationellt försvar eller andra specialområden. Politisk-rättsliga utskottets politiska inflytande, som tidigare inte hade några begränsningar i sin övervakning av rättsfall, begränsades därmed ytterligare.

Epoch Times har tidigare rapporterat om att de huvudsakliga brott Bo Xilai och Zhou Yongkong begått, och det som förmodas ha utlöst kampanjen mot politiskt-rättsliga utskottet, involverar en planerad kupp mot partiets toppledare och systematiska organstölder från Falun Gong-utövare.

Partiet har hittills mörklagt dessa brott, trots att de hundratals tjänstemännen som svepts in i kampanjen för att försvaga politisk-rättsliga utskottet kan vara inblandade i ett eller båda av dem.

Översatt från engelska.