Kinesiska regimen friserar dödstalen bland skolbarn efter jordbävningen
Föräldrar till skolbarn som dödades när Xinjians grundskola rasade samman i jordbävningen den 12 maj gråter medan de håller upp bilder på barnen. En minnesceremoni hölls under barnens dag, 1 juni 2008, på det förödda skolområdet i Dungjiangyan. (Foto: Andrew Wong/Getty Images)


Den 7 maj offentliggjorde den kinesiska regimen, efter ett år, de första officiella dödssiffrorna bland skolbarn i den katastrofala jordbävningen i Sichuan. Man hävdar att 5335 skolbarn är döda eller saknade, vilket är betydligt lägre än vad oberoende organisationer uppskattat.

Sedan den 18 september i fjol har regimen hävdat att dödssiffran efter jordbävningen är 69 227 döda och 17 923 saknade. Regimen utfärdade ingen officiell kommentar på anklagelserna om undermålig konstruktion spelade en roll i de 7000 sammanrasade skolorna eller hur många skolbarn som dog.

Enligt en artikel av regimens språkrör Xinhua hävdade Tu Wentao, chef för Sichuans provinsiella utbildningsdepartement, att dödssiffrorna bekräftats av skolor och utbildningsbyråer samt att den officiella undersökningen visat att 14 000 skolor förstörts eller skadats under jordbävningen.

Enligt officiella data har i genomsnitt mindre än 0,5 elever per skola dött, vilket är mycket lägre än förväntat.

Tu vidhöll att dödssiffrorna var ansvarsfullt framtagna och pålitliga, eftersom de baseras på antalet kompensationsansökningar som lämnats in av de döda elevernas familjer. 

Konstnären Ai Weiwei har sammanställt namn på döda elever. Från drygt hundra skolor har han samlat in namn på 5 203 döda elever, vilket är ett snitt på 50 per skola. Regimen har dock pressat honom att upphöra med sin undersökning. Volontärer som hjälpt Weiwei att besöka familjer till döda elever har också trakasserats och gripits.

Eftersom regimen bara släppte den sammanlagda dödssiffran utan att namnge några av de döda eleverna anser Wei att dessa siffror är opålitliga och att man borde publicera en lista med namn.

Cai Yongmei, chefredaktör för Open Magazine från Hongkong menar att regimen publicerat dödssiffran bland elever bara på grund av trycket från allmänheten och världssamfundet.

– De förfalskar statistiken. Om något är bra och positivt förstärker de siffrorna, om det är en katastrof förminskar de. De har alltid arbetat utifrån denna tradition, sade hon i en Epoch Times-intervju.

– Om regimens siffror är lägre är det som Ai publicerar kommer det att se ut som om regimen mörkar, så de släpper en siffra som är nära det som Ai publicerat, fortsatte hon.

Många drabbade föräldrar har menat att elevernas död berodde på den regeringsstödda usla konstruktionen och har till och med rest till Peking för att appellera, men utan resultat. De som lyckades komma igenom till statliga apellkontoret fick bara ett meddelande där det stod ”kommer behandlas så snart som möjligt”.

Den 7 maj förnekade regimen återigen att några dåligt konstruerade byggnader förekommit. Yang Hongbo, chef för Sichuans byggnadsdepartement hävdade att efter att ha undersökt saken hade man ännu inga bevis på att några byggnader rasat samman på grund av brister i konstruktionen.

Cai menar att hela incidenten visar hur allvarlig korruptionen inom den kinesiska regimen är. Regeringstjänstemän agerar skydd för de ansvariga bakom skolbyggnaderna. Om sanningen uppdagades skulle många ämbetsmän förlora jobbet, så de måste täcka för varann.

Enligt undersökningsdata som släppts i mitten av april av Sichuan Compatriot Union i San Francisco har troligen mer än 30 000 skolbarn dött. Den sammanlagda dödssiffran från jordbävningen borde ligga närmare 300 000.

Översatt från: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/16508/