Kinesiska regimen försökte misskreditera Epoch Times med falskt foto
Brandmän står vid platsen för en explosion i en plastfabrik i Nanjing i Jiangsuprovinsen den 28 juli i år. Myndigheterna mörkar dödssiffran efter olyckan, som inträffade när en rörledning satte eld på fabriken. (Foto: AFP/Getty Images)


En katastrofal olycka i Nanjing i södra Kina där hundratals personer kan ha dödats användes av Kinas statliga media som ett tillfälle att försöka misskreditera Epoch Times. Det handlar om ett foto som påstods ha föreställt olycksplatsen i Nanjing och som Epoch Times kinesiska webbtidning publicerade.

– Xinhua och annan statlig media försöker missleda det kinesiska folket på två sätt när det gäller den här bilden, sade Pan Hongyi, ställföreträdande chefredaktör för kinesiska Epoch Times.

– De vill dra bort uppmärksamheten från den höga dödssiffran och myndigheternas misslyckande när det gäller att ta ansvar för katastrofen i Nanjing och samtidigt få kineserna att misstro Epoch Times, Bilden planterades avsiktligt av den kinesiska regimen för dessa syften, sade Pan.

Den 28 juli skakades Nanjing
av en explosion. I media, och enligt flera ögonvittnen, rapporterades från början om mellan 79 och hundratals döda, men myndigheternas officiella siffra var 13 döda.

Den 28 juli publicerade kinesiska Epoch Times en artikel av reportern Fang Xiao om skillnaden mellan ögonvittnens uppgifter och den officiella bilden av händelsen. Fang inkluderade en bild av flera brända kroppar.

Bilden visade sig senare vara ett beskuret foto från en helt annan händelse, i Afrika. På den obeskurna bilden kunde man tydligt se att den inte kom från Kina, eftersom den visade en grupp svarta personer som tittade på de brända kropparna.

– Vi undersökte bilden och fann att det var en kinesisk regimagent som beskurit en bild från en explosion på en oljetanker i Afrika och bara lämnat kvar de döda kropparna, sade Pan.

– Bilden skickades av en agent
till en person som brukar förse Epoch Times med information. Agenten hävdade att den var från explosionen i Nanjing. Informatören har hjälpt Epoch Times i flera år och har alltid varit pålitlig. Han trodde att den kom från olycksplatsen i Nanjing och skickade den vidare till Epoch Times-reportern. Vi upptäckte problemet med bilden den 29 juli, tog omedelbart bort den och informerade andra mediekällor om misstaget.

Den 3 augusti publicerade Kai Feng Web, en hemsida som är kopplad till det Kinesiska kommunistpartiet en artikel där man kritiserade Epoch Times för att ha fabricerat nyheten. Man visade både den beskurna och obeskurna versionen av bilden och den beskurna hade Epoch Times stämpel.

Statliga nyhetsbyrån Xinhua och internetforum plockade snabbt upp nyheten på både kinesiska och engelska. De hävdade att Epoch Times publicerat ett falskt foto i sin rapportering kring explosionen i Nanjing.

Den här typen av trick är inte något nytt för kinesisk media. Efter massakern på Himmelska fridens torg släppte en partiagent nyheten att dåvarande premiärministern Li Peng hade blivit skjuten. Hongkongbaserade Mingpao och annan media publicerade detta som huvudnyhet.

Li visade sig senare offentligt och ryktet upphörde. Episoden i fråga skapade tveksamhet hos läsarna om vad som egentligen hänt och hjälpte därmed regimen att mörklägga massakern inför kinesiska läsare.

Att använda agenter för att manipulera nyheter har blivit en viktig del av den kinesiska regimens strategi för att kontrollera internet.

Mediaklimatet i Kina har förändrats i och med att information som myndigheterna inte helt kan kontrollera numera når ut. Det sker många stora protester och konflikter med myndigheterna kring olyckor som explosionen i Nanjing, där myndigheterna sannolikt har ett ansvar. Kinesiska medborgare har försökt använda internet för att nå ut med fakta om vad som händer i Kina.

Den kinesiska regimen har anpassat sig till detta oberoende rapporterande via internet genom att anställa och lära upp ett stort antall internetagenter som skapar falska nyheter och bilder på nätet. Dessa agenters jobb är att vilseleda allmänheten och få dem att tro att de får oberoende nyheter om händelser när de i själva verket får kommunistpartiets linje. Om inte annat skapar de här falska nyheterna ofta en känsla hos läsarna av att man inte kan lita på någon nyhetsrapportering alls.

Den kinesiska regimen har försökt kväva Epoch Times från första början. I november 2000, bara några månader efter att Epoch Times startade greps 30 personer i personalen i Kina och minst ett dussintal gavs domar på mellan tre och tio års fängelse

Mer nyligen har kinesiska Epoch Times kolumnister gripits. Zheng Yichun greps 2004, Zhang Lin 2005 och Li Hong (pseudonym) greps 2007.

– Utanför Kina har Epoch Times stött på ständiga attacker mot vår verksamher från den kinesiska regimens sida. Trots försöken att tysta Epoch Times har vi fortsatt att rapportera om fakta till det kinesiska folket, vilket skrämmer regimen, sade Pan Hongyi.

– I det här fallet rapporterade Epoch Times korrekt om dödssiffran i Nanjing. Den viktiga storyn är inte att ett felaktigt foto publicerats, det är att den kinesiska regimen ljuger om vad som hände i Nanjing och sedan med hjälp av fler lögner försöker avleda uppmärksamheten från de första lögnerna. Vi vill tacka de människor i Kina som försett oss med vederhäftig information trots farorna det innebär för dem själva, avslutade Pan.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/40889/