Kinesiska regimen erkänner: Första dödsfallet i fågelinfluensan kom redan 2003
Kinesiska kommunistpartiets hälsominister Gao Qiang. (Foto: Goh Chai Hin/AFP/Getty Images)


Den 8 augusti tillkännagav den Kinesiska kommunistregimens hälsoministerium att ett dödsfall i november 2003 nu bekräftats vara orsakat av den mycket smittsamma fågelinfluensan (H5N1). Detta är det tidigaste kända dödsfall som orsakats av fågelinfluensan i Kina och det inträffade två år innan det hittills tidigaste kända fallet.

Utredningen av detta dödsfall, vilket inträffade för tre år sedan, förorsakades av en rapport som kinesiska forskare publicerade i juni. Den pekade på att enskilda fall av människor smittade med fågeinfluensa förekommit i Kina redan år 2003, samtidigt som utbrotten av sars.

Offret i detta fall var en 24 år gammal sergeant. 2003 uppvisade han symptom på feber och lunginfektion och gick till militärsjukhuset i Peking för behandling. Han dog den 25 november samma år. Sjukhuset ställde diagnosen sars. Förra månaden utförde hälsoministeriet nya tester på prov från den döde mannens lungor, blod och vävnader. Som ett resultat tillkännagav sjukhuset att detta var det första dödsfall i Kina som orsakats av den mycket smittsamma fågelinfluensan.

Huruvida kommunistregimen har dolt den verkliga situationen när det gäller fågelinfluensan i Kina, ville WHO inte kommentera. WHO:s talesman i Peking antydde emellertid att de inte utesluter möjligheten att det finns andra dolda fall, och uppmanade det kinesiska hälsoministeriet att gå tillbaka och undersöka alla fall av okända lunginfektioner.

Den nya undersökningen började den 22 juni i år när New England Journal of Medicine publicerade en rapport från kinesiska forskare som granskat ett fall av feber och lunginfektion med okända orsaker som inträffat i november 2003, och som kan ha varit ett fall av fågelinfluensa. Rapporten pekade också ut att inget sars-virus hade hittats i kroppen på denne man, trots att man ställt diagnosen sars. De fann emellertid fågelinfluensavirus i proven från lungvävnaderna.

Eftersom det dröjde till maj 2005 innan kommunistregimen tillkännagav det första fallet av fågelinfluensa hos människa i Kina, har rapporten därmed nu flyttat tillbaka det första fallet i Kina med två år. WHO har begärt av Peking att de ska bekräfta detta och förklara närmre.

Efter yttre påtryckningar organiserade det kinesiska hälsoministeriets center för sjukdomskontroll och förebyggande, samt Kinas militärmedicinska vetenskapsakademi ett samarbete med WHO:s experter och ställde till sist diagnosen att patienten i fråga hade infekterats med fågelinfluensa.

Enligt BBC skrev en av författarna till forskningsrapporten ett brev till redaktören på New England Journal of Medicine den 21 juni och begärde ett tillbakadragande av rapporten utan att förklara varför. Med ursäkten att rapporten redan tryckts, nekade tidningen denna begäran.

http://www.theepochtimes.com/news/6-8-11/44831.html