Kinesiska provinsdomstolar förlorar rätten att utdöma dödsstraff
Lastbilar med dömda fångar paraderar framför tusentals åskådare som kommit för att se dem avrättas på en arena i Chengdu i Sichuanprovinsen i sydvästra Kina. (Foto: AFP/Getty Images)


Den kinesiska folkkongressens ständiga kommitté godkände ett tillägg till konstitutionen under sin 24:e konferens, som återger rätten att utdöma dödsstraff till Högsta Domstolen. Den av kommunistpartiet kontrollerade nyhetsbyrån Xinhua rapporterade att detta är den största reform av dödsstraffet som Kina genofört på 23 år.

Beslutet kommer att förändra den kinesiska konstitutionens trettonde tillägg så att det nu kommer att lyda ”Förutom lagområdet gällande dödsstraff av Högsta Domstolen, måste beslut av alla andra domstolar lämnas in för att godkännas” Beslutet kommer att träda i kraft första januari 2007.

Den kinesiska konstitutionen förbjöd förut alla domstolar utom Högsta Domstolen att besluta om dödsstraff. I september 1983 gav lagstiftarna delvis rätten att utdöma dödsstraff till högre domstolar i provinser och autonoma regioner, på grund av den krisartade samhällssituationen. Denna ändring gjorde det möjligt att utdöma och godkänna dödsstraff i samma domstol. Bristen på kontroll resulterade i en serie orättvisa, fabricerade och missbedömda fall.

Dessutom gjorde man ändringar 1996 och 1997 i lagarna om kriminalprocedur och kriminalrätt, och båda dessa sade att enbart Högsta Domstolen kunde utdela dödsstraff, vilket ledde till att de tre lagarna sade emot varandra.

Högsta Domstolens avdelningschef Xiao Yang sade att rättegångar där dödsstraff utdöms, och kontrollen av dessa ska hållas i två separata domstolar och att proceduren ska delas upp i två delar för att förebygga eventuella felaktiga domslut. Den anklagade ska också tillåtas uttala sig mer än en gång under rättegången.

Beträffande frågan om Kina borde avskaffa dödsstraffet stod det i reportaget att Xiao Yang upprepade gånger sade att Kinas nuvarande politik fortfarande kräver dödsstraff, men att det ska användas mer försiktigt.

Det internationella samfundet har många gånger kritiserat Kinas människorättssituation och särskilt landets lättvindiga användande av dödsstraffet. Amnesty International sade att sedan 2004 har Kina avrättat 3 400 personer, vilket överskrider alla andra länder sammantaget, samt att det fanns många uppenbara felbeslut och fabricerade fall.

Det Kinesiska kommunistpartiet har aldrig öppet rapporterat statistiken över de dödsdomar som verkställs varje år. Amnesty International sade en gång att Kina är ett stort bekymmer när det gäller att rapportera antalet utförda avrättningar varje år. Man kan bara uppskatta antalet utifrån media och andra fragmentariska rapporter.

Översatt från: http://www.theepochtimes.com/news/6-11-8/47901.html