Kinesiska partitjänstemän vänder sig till Feng Shui i stället för till Marx
Människor tänder rökelse under Laba-festivalen vid Ciyunchansi-templet i Huai’an i Jiangsuprovinsen i Kina, 27 januari 2015. Feng Shui, spådomar och andra kinesiska traditioner som stämplas som ”vidskepelse” av kommunistpartiet är mycket populära bland deras egna företrädare. (ChinaFotoPress/Getty Images)


Sextio år av obligatorisk ateism tycks inte ha fungerat ens på kommunistpartiets egna topptjänstemän, att döma av hur många av dem som vänder sig till kinesiska traditioner som Feng Shui.

I den kinesiska regimens pågående disciplinkampanj mot korruption har många av de tusentals sparkade och utrensade korrupta partitjänstemännen även ägnat sig sånt som står i strid med Kinesiska kommunistpartiets själva materialistiska ideologi: Spådomar, konsultationer med buddhistiska munkar och daoistiska mästare, Feng Shui och liknande.

Enligt en kommentar som publicerades den 4 februari i regimens språkrör People’s Daily, stod att läsa att vissa kommunistledare ”varken konsulterar Marx eller Lenin, utan i stället olika ’mästare’ när de ställs inför utmaningar i sina liv och karriärer”.

Artikeln kritiserade partitjänstemän för att söka lösningar i det övernaturliga, och anklagade dem för att vara ”förvirrade i tron och demoraliserade i anden”.

”Sådana fenomen kan inte ignoreras. Vissa ledare och kadrer är besatta av att bränna rökelse, be böner och utöva Feng Shui. Deras kontor är belamrade med ’lyckostenar’ högar med spådomspärlor.”

Feng Shui, även känt som geomantik, är en uråldrig tradition som går ut på att byggnader, möbler och växter ska arrangeras på ett sätt som är andligt harmoniskt och gynnsamt.

Dyra andliga konsulter och personliga ”mästare”
Trots att kommunistpartiet förespråkar ateism och materialism i den statliga propagandan och utbildningen, är ”vidskepliga” aktiviteter vanliga inom partiet.

Li Chuncheng, före detta vice partisekreterare i Sichuanprovinsen, spenderade motsvarande tiotals miljoner kronor i allmänna medel för att en daoistisk mästare skulle hålla en exorcism för honom, enligt regimens nyhetsbyrå Xinhua.

Zhou Yongkang, som tidigare ledde Kinas stora interna säkerhetsapparat, och var en av landets mäktigaste och mest fruktade män, hade en egen Feng Shui-mästare vid namn Cao Yongzheng, som också var hans ”mest betrodde man”, enligt kinesiska tidskriften Caixin. Zhou är nu föremål för en brottsutredning för korruption och maktmissbruk.

Andra partitoppar konsulterar experter för att hjälpa dem bestämma vilka dagar som är lyckosamma för att börja och avsluta projekt på.

Företrädare för kommunistpartiet är inte tillåtna att ha en religiös tro.

”Sådana vidskepliga trender har sedan länge fördömts. Partikadrer borde veta vad som gäller i trosfrågor”, stod det i kommentaren i People’s Daily.

Visar på tomheten inom marxismen
Att de här så kallade vidskepliga aktiviteterna är så utbredda inom den kommunistiska eliten i Kina visar på tomheten i den marxistiska ideologin, menar den politiske kommentatorn Zhang Dongyuan.

Efter årtionden av ateistpropaganda och indoktrinering har folk vägrat att överge sin tro, men den traditionella kinesiska kulturen och samhället har skadats allvarligt, enligt Zhang. Kinesiska partitjänstemän bekänner sig till marxism-leninismens teser för sin karriärs skull, men få, om ens några har någon verklig tro på kommunismen.

– Det har misslyckats fullständigt, sade Zhang.