Kinesiska nyåret 2015: Getens år
Önskan om ett glädjefyllt Getens år! Illustration: Jane Ku


I år inleder den 19 februari Getens år. På nyårsafton, den 18 februari, avslutas därmed Hästens år och ett nytt kinesiskt zodiakår börjar.

För kineser världen över är det kinesiska nyåret den viktigaste högtiden. Likt solårets nyår representerar det en tid för eftertanke, beslut och nytt hopp för det kommande året.

Det kinesiska nyåret firas i ungefär 16 dagar, från nyårsaftonen till Lyktfestivalen som infaller på den 15:e dagen i den första månaden i den kinesiska månkalendern.

Den kinesiska månkalendern innehåller både måncykler och solens positioner. Om man använder den traditionella kinesiska månkalendern kan den första dagen av det kinesiska månåret infalla någonstans mellan slutet av januari och mitten av februari.

Kineser har använt månkalendern sedan 2 600 år f. Kr. när den mytiske Gule Kejsaren, Huang Di, startade den första cykeln i den kinesiska zodiaken.

Enligt legenden namngav Huang Di vart och ett av åren i 12-årscykeln efter ett djur. Djuren var: råtta, oxe, tiger, kanin, drake, orm, häst, get, apa, tupp, hund och gris.

Bra sällskap och goda egenskaper

Det kinesiska tecknet 羊 (yáng) betyder oftast get, får eller bagge och anses vara en symbol för gynnsam framtid, tur och fred. Sedan urminnes tider har folk använt 羊 för att symbolisera godmodighet.

羊 är ett av de djur som kineser tycker bäst om. Det är i allmänhet blitt, lugnt och tyst till sin natur och en källa till många saker som människan har dragit nytta av.

羊 ligger nära innebörden goda saker. Som sådant har tecknet använts i många kinesiska tecken för att ange något fördelaktigt.

Tecken som är besläktade med

祥 (xiáng) betyder gott omen eller lycka. Det har 羊 till höger.
善 (shàn) betyder medkänsla och godhet, där finns 羊 upptill.
義 (yì) betyder rättfärdighet och rättvisa. Det har också 羊 upptill.
美 (měi) betyder fulländning och skönhet, där 羊 också finns på toppen av tecknet.
鮮 (xiān) betyder fräsch och läcker. Här hittas 羊 till höger i tecknet.

Getens tecken

Geten är det åttonde tecknet i den kinesiska zodiaken. Om du föddes 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991 eller 2003 och för ett barn som föds i år, 2015, är ditt kinesiska zodiaktecken förmodligen getens. Om du har din födelsedag i januari eller februari är det emellertid viktigt att ta reda på om den inföll före eller efter den första dagen i det kinesiska nyåret.

Sedan urminnes tider har geten/fåret kopplats till det kinesiska folkets försörjning. Djurets mjölk och kött är mycket näringsrikt och av dess ull kan man tillverka lätta tyger som också har andra goda egenskaper. Kineserna lärde sig också att använda dess ull till att göra skrivpenslar och dess skinn för att hålla sig varma.

Geten eller fåret är mestadels tyst och lugnt och betraktas som ett fridsamt djur. Människor som är födda i Getens år ses ofta, liksom getter och får, som lugna individer. Deras personlighet är tyst, reserverad och lugnande. De brukar vara lättsamma och avslappnade. De håller sig i bakgrunden, belåtet iakttagande bort från strålkastarljuset, medan andra tycker om uppmärksamhet. De njuter av livet på sitt eget lugna personliga sätt.

Getens/fårets mest framträdande drag är dess fredliga sätt och därför brukar get-människor vara fredsälskande personer som undviker konflikter. Härav följer att Getens år är en tid då man lämnar konflikter bakom sig och kommer överens med varandra på ett fridfullt sätt.

Ditt zodiaktecken och födelseår

Råtta 1924 1936 1948 1960 1972 1984 1996 2008
Oxe 1925 1937 1949 1961 1973 1985 1997 2009
Tiger 1926 1938 1950 1962 1974 1986 1998 2010
Kanin 1927 1939 1951 1963 1975 1987 1999 2011
Drake 1928 1940 1952 1964 1976 1988 2000 2012
Orm 1929 1941 1953 1965 1977 1989 2001 2013
Häst 1930 1942 1954 1966 1978 1990 2002 2014
Get 1931 1943 1955 1967 1979 1991 2003 2015
Apa 1932 1944 1956 1968 1980 1992 2004 2016
Tupp 1933 1945 1957 1969 1981 1993 2005 2017
Hund 1934 1946 1958 1970 1982 1994 2006 2018
Gris 1935 1947 1959 1971 1983 1995 2007 2019


Den längsta högtiden och det största firandet

Det kinesiska nyåret är den viktigaste och samtidigt den längsta av de traditionella kinesiska högtiderna.

Firandet varar vanligtvis i över två veckor, från nyårsdagen till Lyktfestivalen, som infaller på den 15:e dagen i den kinesiska månkalenderns första månad. Då är det inte svårt att föreställa sig hur stort sådant firande har blivit.

Det finns många traditioner och sedvänjor som kopplas till det kinesiska nyåret. Familjerna gör ordentligt rent i sina hem för att sopa bort all otur och bereda plats för en lyckosam framtid.

Fönster och dörrar dekoreras med fint rött papper klippt i mönster och med poetiska versrader – ett verspar som uttrycker människornas glädje och hopp inför det nya året.

Fyrverkerier, smällare, röda paket, lejondans, drakdans och lyktor med gåtor är vanliga sedvänjor och traditioner vid tiden för det kinesiska nyåret.

Mycket viktigt för många familjer är att samlas och äta stora återföreningsmiddagar på nyårsafton. Kineserna avlägger också artighetsvisiter hos sina släktingar som en del av nyårsfirandet.

Nyårshälsningar inför Getens år

Det kinesiska nyåret är ett tillfälle att släppa allt groll och uppriktigt önska varandra fred, god hälsa och lycka. Under den här tiden hälsar kineserna på varandra med välgångsönskningar när de ses. Nedan följer några av de mest populära nyårshälsningarna inför Getens år.

Ett fröjdefullt Getens år! (喜洋洋, xǐ yánɡ yánɡ)

Fred och hälsa under Getens år! (羊年 安康, yánɡ nián ān kāng)

Tre getter ger harmoni! (三陽 開泰,san yánɡ kāi tài )

Gott Getens år! (羊年 吉祥, yánɡ nián ji xiáng)

Må lycka alltid följa dig! (幸福 伴 你 同行, xìng fú bàn ni tóng xing)

Vi önskar alla ett lyckligt gott nytt Getens år!