Kinesiska myndigheter tystar ner utbrott av hepatit
Hepatitpatienter i Anhuiprovinsen fruktar att deras rop på hjälp tystas ner. (Foto: SOH Radio)


Mer än 100 personer har lagts in på sjukhus, och antalet infekterade växer, efter ett utbrott av hepatit C i flera byar i östra Kina.

Invånare i Fengyang-häradet i Anhuiprovinsen är frustrerade, eftersom regimen verkar ha avsiktligt dolt epidemin, och hindrar information om den att nå allmänheten. Petitioner och vädjanden har avslagits, och två av de smittade har tagit sina liv i desperation.

Den misstänkta smittkällan är att man använde samma nålar till flera personer på en klinik. Man konstaterade hepatit C där i november. Under sommaren ökade antalet fall kraftigt, men läkarna trodde först att det var hepatit A. Efter att behandling mot hepatit A visade sig verkningslös visade nya prov att det rörde sig om hepatit C, som kan leda till skrumplever och levercancer.

Cheng, en kvinna som bor i området, sade:

– Nu har många människor fått hepatit C; det blir fler och fler. Många har hamnat på sjukhus. De saknar sjukförsäkring, så de måste betala för vården själva. En del begick självmord på grund av detta. Alla är i ett paniktillstånd.

Det verkar som om de lokala hepatit C-patienterna alla hade fått injektioner på Chenzhans byklinik i Banqiao. Läkarna använde samma nål för att ta hudprover på patienter, och droppflaskor återanvändes flera gånger. Byborna påpekade att den här kliniken har godkänts officiellt och ingår i sjukförsäkringssystemet. Två läkare från kliniken flydde med sina familjer, men de har ännu inte hållits ansvariga för epidemin.

Huang bor i byn Guantang i Zongpu. Hon beskrev vad som hände med två familjemedlemmar som behandlades på kliniken.

– Min far och en av mina brorsöner fick båda behandling med dropp där. Trots att de betalade tiotusentals yuan för vård är de försvagade och kan inte arbeta, inte ens gå. Folk häromkring lever på att sälja jordbruksprodukter. När andra hör talas om att det finns hepatit C-patienter i familjen så köper ingen deras produkter, och de vågar inte ens tala med de som insjuknat. Alla patienterna gick tillsammans till lokalregeringen, men myndigheterna gör ingenting, de bara drar ut på saken. Så fler personer blev infekterade och nu är det regeringens fel. De sade till patienterna att inte ta sin sak till högre instanser, men de har ändå inte gjort något för att hjälpa patienterna.

Enligt byborna är de flesta patienterna bönder, och står nu inför en mycket svår ekonomisk situation. Den importerade medicinen interferon alpha som används för att behandla hepatit C kostar 100 000 yuan om året (ungefär lika mycket i svenska kronor).

En av byborna berättade:

– Det har gjorts flera försök till petitioner. Epidemin orsakas av regeringens hälsodepartements dåliga övervakning, och de är rädda för att hållas ansvariga om det här blir uppmärksammat. Det är därför de mörkar. Många större medier vågar inte rapportera om det.

På senare år har flera hepatit C-epidemier brutit ut på grund av återanvända nålar. I februari infekterades exempelvis över 200 personer i Zijin-häradet i Guangdongprovinsen. Förra året drabbades mer än 100 personer av ett utbrott i Wuoyang-häradet i Anhuiprovinsen.

Översatt från engelska.