Mongoliska herdars hem tvångsrivs i ”uppgraderingsprojekt”
Mongoliska herdar i Xilinhot, Inre Mongoliet, Kina. Den kinesiska regimen började nyligen riva mongoliska herdars bostäder i Alxa-förbundet i västra Inre Mongoliet i ett så kallat "uppgraderingsprojekt". (Foto: China Photos/Getty Images)


Kinesiska myndigheter har inlett ett massivt rivningsprojekt i den autonoma regionen Inre Mongoliet, rapporterar Radio Free Asia (RFA).

Rivningarna i Alxa-förbundet i västra Inre Mongoliet är en del av ett ”uppgraderingsprojekt” som syftar till att ”urbanisera” de lantliga samhällena. Husen som rivs sades ”riskera att falla samman”, enligt Southern Mongolian Human Rights and Information Center (SMHRIC).

Den mongoliske människorättsaktivisten Xinna sade till RFA att herdarna inte hade gått med på kompensationen de skulle få för sina hus, och inte heller fått reda på datumet de skulle vräkas. Nu står de utan bostad.

Vissa herdar är inte emot själva projektet, men är inte nöjda med kompensationen, och att de kastas ut ur sina hus, och förväntas starta ett nytt liv i stan.

– Vad tror de att herdar ska göra i stan? De kan ingenting annat [än att sköta om djur], sade en herde till RFA.

Andra herdar liknade projektet vid etnisk rensning.

– Det här är inget annat än ett medvetet drag från kineserna för att radera ut vår herdekultur och levnadssätt genom urbanisering. Herdekulturen är hjärtat i den mongoliska kulturen och identiteten. När den utplånats kommer vi givetvis att sluta existera som ett distinkt folkslag, sade herden Dambaa till SMHRIC.

Kinesiska regimen slår ner på protester i Inre Mongoliet