Kinesiska myndigheter förstör vädjares by i Peking
En by av vädjare kommer att förstöras av de kinesiska myndigheterna.


En by i Dongzhuang i Peking befolkad av människor som vill vädja till myndigheterna förstörs av myndigheterna. För att påskynda bortrensningen har vädjarna beordrats att lämna byn innan den 19 september. Det har tidigare funnits tiotusentals vädjare i byn och tusentals vägrar nu att evakuera.

Enligt vädjarna är anledningen till den accelerande rivningen den kommande 17:e nationella folkkongressen och de olympiska spelen. Allt är delar i Pekings försök att förfina sin image. Det kinesiska kommunistpartiet (KKP) planerar att evakuera alla vädjare och hålla de fängslade tills efter de olympiska spelen 2008.

– Det är både olagligt och dumt av myndigheterna att tvinga bort medborgare som vill vädja för sina grundläggande mänskliga rättigheter, säger advokaten Ren Hua från Peking.

En vädjare med efternamnet Wang säger till Epoch Times att myndigheterna flera gånger har hotat vädjare och sagt att de kommer att arresteras om de inte flyttar så snart som möjligt. Myndigheterna har också sagt till vädjarna att alla byggnationer i byn kommer att rivas innan den 19 september.

Vädret blir nu kallare i Peking och vädjare får allt svårare att sova på gatorna och under broar. En del vädjare har sökt sig till Pekings förorter för att ta in på billigare härbärgen. Andra har begett sig till byn Xi Tie Ying, Yang Qiao eller andra orter utanför staden. De flesta vädjare är dock hemlösa och vet inte vart de skall ta vägen, många kämpar för att överleva.

I en intervju med Epoch Times säger advokat Ren:

– När den 17:e nationella folkkongressen närmar sig ökar myndigheternas förtryck av de som vädjar för mänskliga rättigheter. Lokala myndigheter har sänt personal till Peking för att hitta vädjare och man använder falska anklagelser för att kunna spärra in dem i arbetsläger och fängelser. Vädjarna kommer att hållas fängslade tills efter de olympiska spelen 2008. Myndigheterna använder olagliga metoder för att förtrycka folket.

Ren har länge varit engagerad i att skydda allmänhetens bästa, och han hjälper frivilligt vädjare i rättsliga frågor.

Alla lokala myndigheter begår hela tiden övergrepp på människors intressen. Brutala och omänskliga saker sker varje dag och det kinesiska folket befinner sig i en underlägsen position. De beslutar sig för att komma till Peking för att vädja bara när de fullständigt förlorat förtroendet för sina lokala myndigheter. Olyckligtvis är det inte bara så att deras problem förblir olösta, de hamnar även i en svår situation efter att ha startat sin vädjningskampanj i Peking. De utsätts för olika typer av våld, bland annat upprepad misshandel och kidnappning. Många arresteras och skickas till arbetsläger eller fängelser i närheten av sina hem. De blir besvikna och förtvivlade. Många begår självmord, dricker bekämpningsmedel och liknande. Mängder av vädjare har ingenstans att ta vägen så de sover under träd eller broar. De lever på gränsen och försöker klara dagen samtidigt som de är rädda för att bli attackerade eller arresterade av polis. De tillåts inte ens att gå till vädjanskontoret och om de lyckas ta sig dit möts de av personal från sina hemkomuner som tar med dem tillbaka. De har ingenstans att gå nu för tiden så de beger sig till Himmelska fridens torg eller Zhongnanhai för att vädja, sade Ren.

Ren anser att det är både olagligt och dumt av myndigheterna att använda våld mot medborgare som skyddar sina grundläggande mänskliga rättigheter.

– Energin i människorättsrörelsen är som en nedpressad fjäder. Ju längre ner du pressar den desto högre kommer den att hoppa, sade Ren.

Ren anser att kuvande av människors rättighet att vädja reflekterar Kinas nuvarande situation när det gäller mänskliga rättigheter. Kkp blundar för vad som händer och har inget intresse av att lösa problemet. Att förtrycka mänskliga rättigheter i syfte att bibehålla social stabilitet är fel, olagligt och kommer inte att tolereras.

– Vi kommer att fortsätta stötta dessa utsatta grupper. Vi möter stort motstånd från myndigheterna på grund av våra ansträgningar att försvara mänskliga rättigheter men det är det enda rätta och vi kommer att fortsätta våra ansträgningar, sade Ren.

Översatt från version