Kinesiska myndigheter förnekar uppkomsten av ny typ av fågelinfluensa


Det sedan tidigare kända H5N1-viruset ska, enligt forskare från USA och Hong Kong, ha dykt upp i en ny variant som man kallar det ”Fujian-liknande viruset”. Enligt en studie publicerad i en USA-baserad vetenskaplig tidskrift ska viruset ha blivit dominerande i sex kinesiska provinser och även ha dykt upp i smittofall med människor. Det kinesiska jordbruksministeriet förnekar dock existensen av en ny virusvariant, och anklagar studien för att vara ovetenskaplig och oansvarig, rapporterar Asia Times.

Studien är utförd av virologerna Guan Yi och Malik Peiris från University of Hong Kong samt Rob Webster från St Jude Childrens Research Hospital, och publicerades i den vetenskapliga tidskriften Proceedings of the National Research Hospital.

Vid en presskonferens den 10 november som hölls av det kinesiska jordbruksministeriet kritiserades studien; dels för att den nya virusvariant man upptäckt, enligt dem, inte är ny, utan detsamma som upptäcktes i Hunanprovinsen i 2004. Det kom man kommit fram till genom att jämföra den genetiska sekvensen på de gamla och nya virusproverna.

Dels ifrågasatte man huruvida vetenskapsmännen från Hong Kong universitetet verkligen hade kunnat ta såpass många prover som de över 50 000 man baserar studien på och menar också att studiens påstående om att den nya virusvarianten ska ha utvecklat resistens mot det vaccin man nu använder i Kina för att skydda fjäderfä mot H5N1 är otillräckligt underbyggda. Detta bygger på att tester  gjorts på bara 76 serumprover.

Enligt Guan Yi, ska jorbruksministeriet ha gett order om att avbryta studien av nya virus vid Shantou-universitetet, och också beordrat att virusprover skulle förstöras. Därmed fanns inget mer material att undersöka.

En expert från WHO beklagade att jordbruksministeriet inte gett dem några prover på den nya virusvarianten, trots att man sedan tidigare gått med på att hjälpa till med prover för epidemologiska studier. Jordbruksministeriet å sin sida hävdade att det var USA:s vägran att importera fågelvirusprover som försenat överlämnandet av proverna.