Kinesiska militärsjukhus tjänar pengar på brottslig verksamhet
En rekonstruktion av den kinesiska regimens organskörd från Falun Gong-utövare, uppförd under en manifestation i Tokyo den 13 september 2006. (Foto: Clearwisdom.net)


Sedan 2006 har Kina blivit känt som ett land där det snabbt går att få tag på organ för transplantationer. Exempelvis fanns ”njurtransplantationer från levande människor” 2004 på listan med vanligt förekommande frågor på sajten för sjukhuset First Hospital of China Medical University i staden Shenyang.

Meddelandet på International Transplant (China) Web Support Centers sajt (www.zoukiishoku.com) har sedan dess tagits bort. ”Att hitta en lever för transplantation tar ungefär en till två månader; en njure tar mellan en vecka och en månad”, gick det att läsa på sajten.

Eftersom det är ovanligt att få fram organ så snabbt är operationerna dyra. På sajten fanns en annons med prislista som visade att en transplantation av en njure kostade 400 000 kronor, en lever 650 000 och en lunga eller hjärta kostade en miljon.

Sådana annonser har fått patienter från hela världen att söka sig till Kina. Enligt en artikel i Life Week 2004 utförde Tianjin Oriental Organ Transplant Center organtransplantationer åt många förmögna kineser och tiotusentals patienter från runt om i världen. ”Förutom koreaner har First Central hospital i Tianjin behandlat patienter från nästan 20 asiatiska länder och regioner, inklusive Japan, Malaysia, Egypten, Pakistan, Indien, Saudiarabien, Hongkong, Macau och Taiwan”, står det att läsa i rapporten.

Chefen för transplantationscentret, Shen Zhongyang, var också ansvarig för institutet för levertransplantationer på Armed Police General Hospital. Shens arbete gav en ledtråd till hur omfattande organtransplantationsindustrin är. Fram till 2004 hade Shen utfört över 1 000 levertransplantationer. I mars 2005 genomförde han sin 1 600:e levertransplantation, ett svårslaget rekord.

Höga priser på organen tillsammans med låga kostnader för organkällorna har lett till höga vinstmarginaler. I en artikel i den kinesiska tidningen Southern Weekend från 18 juli 2007 stod att läsa: ”Den här mycket lönsamma branschen har genererat stora intäkter för Oriental Organ Transplant Center. Enligt tidigare medierapportering har enbart levertransplantationerna inbringat åtminstone 100 miljoner kronor i intäkter till centret.”

Ett ökänt militärsjukhus, Kinesiska folkets befrielsearmés 309:e sjukhus, skriver i sin introduktionstext till sitt eget center för organtransplantationer: ”Centret för organtransplantationer är en nyckelkälla till inkomster för vår enhet, med intäkter på 16 miljoner yuan 2003 och 13,5 miljoner yuan under första halvåret av 2004. Det här året [2005] väntas intäkterna bli högre än 30 miljoner yuan.”

Det finns många artiklar om organtransplantationer där läkare och sjuksköterskor är anställda på militärsjukhus, sjukhus tillhörande den beväpnade polisen eller med annan militär anknytning. Ingen av dessa avslöjar var deras organ kommer ifrån. De här artiklarna återfinns bland annat här på kinesiska:

Chinese Journal of Medicine, (ISSN 1680-077X),

People’s Armed Police Medical Studies, (ISSN 1004-3594),

Xinjiang Medical University Journal, (ISSN 1009-5551),

People Medicine, (ISSN: 1000-9736),

Ningxia Medicine, (ISSN1001-5949),

Nursing Research, (ISSN 1009-6493).

Organtransplantationer utförs mestadels av militär- eller polissjukhus. Organtransplantationer är en av de mest utvecklade specialiteterna på de här militärsjukhusen. ”98 procent av Kinas organkällor kontrolleras av institutioner utanför hälsodepartementets område”, står det i en artikel i Live Week från april 2006. Dessa 98 procent syftar alltså på sjukhus inom militär- eller polissystemet. Artiklar har dykt upp på många sajter, men ingen förklarade varifrån alla organen kom ifrån.

I en Xinhua-artikel från december 2008 sade Zhang Yanling, chef för Folkets befrielsearmés allmänna logistikavdelning och före detta direktör för Andra militäruniversitetssjukhuset: ”1978 fanns det bara tre kinesiska militärsjukhus som kunde utföra njurtransplantationer. Nu kan över 40 militärsjukhus, en fjärdedel av alla kinesiska militärsjukhus, utför transplantationer av lever, njure, hjärta och lunga såväl som av flera organ samtidigt.”

309:e sjukhuset är centrum för Kinas officiella informationssystem för njurtransplantationer. Hälsoministeriet lanserade sajten www.csrkt.org i augusti 2008, som är ett vetenskapligt register över njurtransplantationer.

Icke militärsjukhus som utför storskaliga organtransplantationer är också knutna till militärsjukhus på olika sätt. Antingen har chefsläkaren en nära förbindelse till ett militärsjukhus, eller så är denne själv militärläkare. Exempelvis etablerade armén det Kinesiska läkaruniversitetet för att utbilda militärläkare. Universitetet är nära knutet till militären. Shen Zhongyang, chef för Oriental Organ Transplant Center, var tidigare chef för institutet för levertransplantationer på beväpnade polisens allmänna sjukhus.

Den här utvecklingen inom organtransplantationer på militärsjukhusen är kopplad till militärens tillgång till en omfattande levande organbank.

Sedan kommunistpartiet tog makten i Kina 1949, har Kinas militär och polis tagit organ från dödsdömda fångar. Efter att Jiang Zemin satte igång förföljelsen av Falun Gong 1999, hittade den här industrin en ny källa.

Enligt rapporten Bloody Harvest (“Blodig skörd”) från 2006 av människorättsadvokaten David Matas och den tidigare ledamoten av det kanadensiska parlamentet, David Kilgour, var antalet avrättade fångar i Kina långt ifrån tillräckligt för att uppfylla behovet av organ i Kina. Deras rapport uppskattar att i 40 000 organtransplantationer användes Falun Gong-utövare som organkälla. Det här förklarar varför källorna till organen inte offentliggjordes i artiklar av militären och läkare vid beväpnade polisens sjukhus.

2006 uppskattades att 8 000 fångar avrättades i Kina. Över 12 000 människor gick igenom organtransplantation i Kina. Var kom de återstående 4 000 organen ifrån? Avvikelsen verkar vara kopplad till förföljelsen av Falun Gong.

Antalet transplantationer i Kina har genomgått två ovanliga förändringar. Operationerna började öka år 2000. 2007 började de kraftigt gå ner. År 2000 började förföljelsen av Falun Gong, och år 2006 var det året som organskörd från levande Falun Gong-utövare fick internationell uppmärksamhet. Sedan dess har bestämmelserna för organskörd från levande personer blivit mer restriktiva och operationer har utförts i större hemlighet.

På grund av internationella påtryckningar publicerade Kinas hälsoministerium riktlinjer som begränsade möjligheten för utlänningar att komma till Kina för att göra organtransplantationer. Men lagarna gäller inte för militären, och sådana bestämmelser har inte lett till att förföljelsen av Falun Gong i det här sammanhanget stoppats.

Utanför Kina är väntetiden för ett organ normalt sett åtminstone ett eller två år. Kinesiska sjukhus annonserade däremot att väntetiden var en vecka eller två månader, vilket visar att tillgången till färska organ var stor i Kina.

”Bloody Harvest” drog slutsatsen att en fysiskt frisk grupp är den direkta källan till organen, och den enda grupp människor som uppfyller det och övriga kriterier är Falun Gong. Militären har tillgång till fängelser och polissjukhus agerar i hemlighet på ett sätt som civila sjukhus inte gör.

Militärsjukhusets enorma vinst kommer från “en form av ondska som vi tidigare inte tidigare har sett på den här planeten”, skriver Matas. Regimen som tidigare leddes av Jiang Zemin och Zhou Yongkang är de som är drivande kraften bakom dessa omänskliga brott.

Det finns ett gammalt talesätt bland det kinesiska folket: “En god gärning belönas, en ond gärning leder till vedergällning. Det är inte så att straffet aldrig kommer att ske; tiden får utvisa när det sker.”

I och med den pågående inre maktkampen inom partiet verkar talesättet bli verklighet. Förhoppningsvis, inom en snar framtid, kommer sanningen att visa sig, och de som begått folkmord att ställas inför rätta.

Originalartikel på kinesiska.

Artikel på engelska.

Klicka på länken Kinas regim i kris där vi samlat artiklarna om turerna kring den pågående maktkampen i Kinas kommunistregim. Vi vill hjälpa läsarna att sätta sig in i sammanhangen och förstå vad som pågår i Kina.